Genetik Instuderingsfrågor 2 sid 325-331

advertisement
Genetik Instuderingsfrågor 2 sid 325-331
1. Hur många kromosomer finns i en gamet från människa?
2. Vad är en fosterstamcell?
3. Vad innebär det att cellerna utvecklas till specialister?
4. I vilket ögonblick bestäms det hur DNA´t ska se ut som ska bygga upp det nya fostrets
proteiner?
5. Vad är ett anlagspar?
6. Vad innebär det att ett anlag är dominant respektive recessivt?
7. Vad är skillnaden mellan homozygota anlag och heterozygota anlag?
8. Från vilken förställning kommer språkbruket: renblodig, halvblod och blodsband?
9. Vem var Gregor Mendel?
10. Vad är HUGO projektet för någonting?
11. Hur ser anlagen ut hos en homozygot svart kanin ut?
12. Hur ser anlagen hos en homozygot vit kanin ut?
13. Vad är skillnaden mellan genotyp och fenotyp?
14. Fyll i korsningsschema nr 1 på baksidan.
15. Fyll i korsningsschema nr 2 på baksidan.
16. Vilken genotyp har en svart kanin med homozygota anlag?
17. Viken fenotyp har en kanin med homozygota och recessiva anlag för pälsfärg.
18. Fyll i korsningsschema nr 3 på baksidan.
19. Vilken färg har barnen till två vita kaniner?
20. Vid HUGO projektet uppmärksammades att endast 2% av människans genom kodar
för proteiner. Vad kallas resten av DNA och vad kan det ha för funktion?
21. Varför är det svårare att rita ett korsningsschema för människor?
22. Ge exempel på några dominanta och recessiva anlag hos människa.
23. Varför är dominanta sjukdomsanlag sällsynta?
24. Vad finns det för risker vid befruktning i små populationer?
25. Hur kan blodgrupper användas vid faderskapsutredningar?
26. Översätt följande mening till Svenska : Scientia potensa est.
27. Översätt följande mening till svenska. ”navigare necesse est”.
28. Hitta på två anlag liknande den med kaniner och öron, rita ett korsningsschema och
bestäm sannolikheten.
Korsningsschema nr 1
Hanen är en svart kanin med heteroygota anlag: Aa
Modern är en vit kanin med homzygota anlag: aa
Fyll i korsningsschemat och beräkna sannolikheten för vit avkomma.
A
a
♂
♀
a
a
Sannolikheten för vit avkomma är ____ %
Korsningsschema nr 2
Hanen är en svart kanin med heterozygota anlag:
Modern är en svart kanin med heterozygota anlag:
Fyll i korsningsschemat och beräkna sannolikheten för vit avkomma
♂
♀
Korsningsschema nr 3
Hanens fenotyp är svart och långa öron, genotypen är FfLl
Honans fenotyp är svart med korta öron, genotypen är Ffll
Fl
fL
♂ FL
♀
Sannollikheten för vit avkomma med korta öron är _______%
fl
Download