Svar till Testa dig i faktaboken Sid. 149 8.1 Vad innebar puberteten

advertisement
Svar till Testa dig i faktaboken
Sid. 149
8.1 Vad innebar puberteten?
Den period då fl ickor och pojkar blir könsmogna. Under perioden förändras barnets
kropp och blir alltmer lik kroppen hos en vuxen.
8.2 Forklara ordet
a) homosexuell b) heterosexuell c) bisexuell
a) En person som är homosexuell attraheras av personer av det egna könet.
b) En person som är heterosexuell attraheras av personer av det motsatta könet.
c) En person som är bisexuell attraheras av personer av båda kön.
Sid. 149
8.3 Ge exempel pa konstiga eller felaktiga uppfattningar om sex som forekommer i
media
(Internet, TV, tidningar m.m.).
Övergrepp mot kvinnor kan skildras utan att de negativa konsekvenserna nämns.
Oft a beskrivs sex ur enbart mannens perspektiv. Kvinnans roll begränsas till att vara
sexig och att behaga mannen.
Det framgår sällan att ömhet och kärleksfullt förspel har stor betydelse för ”bra sex”.
I media överdrivs oft a betydelsen av kroppens utseende. I verkligheten kan en person
vara ”sexig” genom att ha humor, kunna samtala, vara omtänksam osv.
8.4 Ta reda pa vad foljande ord betyder
a) gay b) lesbisk c) bog
a) Gay är en homosexuell man eller kvinna. Ordet används oft ast om män.
b) Lesbisk är en homosexuell kvinna.
c) Bög är en homosexuell man.
8.5 Homofobi ar ett uttryck for en mycket negativ uppfattning om homosexualitet.
Varfor har en del manniskor homofobi?
Det fi nns fortfarande kulturer och grupperingar i samhället där få avslöjar att
de är homo- eller bisexuella. Därmed tror en del människor att det är udda eller
annorlunda att vara något annat än heterosexuell.
I media framställs ibland homo- och bisexuella män som fj olliga. Det bidrar
kanske till att killar som känner behov av att hävda sig och som vill ge sken av att
vara ”tuff a” ger uttryck för homofobi.
Det fi nns religiösa och politiska företrädare som vittnar
Sid. 153
8.6 Ge exempel pa hur kroppen forandras under puberteten om man ar
a) fl icka b) pojke
a) Den första menstruationen kommer under puberteten. Brösten växer liksom äggstockarna,
livmodern och slidan. Det börjar växa hår under armarna och runt könsorganen.
Huden blir fetare och det bildas lätt fi nnar. Andra tecken är ökad längd och vikt.
b) Penis, pung och testiklar växer. Spermier börjar produceras vilket leder till den första
utlösningen. Struphuvudet växer och rösten mörknar (målbrottet). Längden och vikten
ökar, axlarna blir bredare och musklerna större. Huden blir fetare och det bildas lätt
fi nnar. Det börjar bildas skägg samt hår under armarna och runt könsorganen.
8.7 Vad ar
a) forhud b) erektion c) modomshinna d) klitoris
a) Hudveck som helt eller delvis täcker ollonet.
b) När penis blir blodfylld och styv. Erektion kallas även stånd.
c) Ett veck i slemhinnan runt slidans öppning. Det förekommer att vecket helt eller delvis
är borta. Vecket kan gå sönder och börja blöda när slidöppningen tänjs ut första gången,
t.ex. i samband med det första samlaget eller vid hård fysisk aktivitet.
d) Ett organ med svällkroppar som kan fyllas med blod på samma sätt som mannens penis.
En liten del av klitoris sitter framför urinrörets öppning. Den största delen fi nns inne i
kroppen.
8.8 Vad ar det for skillnad pa spermie och sperma?
En spermie är en manlig könscell. Sperma är den ljusa och trögfl ytande vätska som spermierna
fi nns i och som töms ut när mannen får utlösning. Sperma kallas även sädesvätska.
8.9 Varfor far en kvinna mens?
Innan varje ägglossning bygger livmodern upp en tjock och blodrik slemhinna. Denna ska
ge näring åt fostret som utvecklas om ägget befruktas. Om det inte blir någon befruktning
stöts den blodrika slemhinnan bort. Detta sker i form av den blödning som kallas mens.
Sid. 153
8.10 Varfor upphor mensen om en kvinna blir med barn?
Det befruktade ägget planteras i livmoderns blodrika slemhinna. Därför måste
denna vara kvar och ge näring till det unga fostret.
8.11 Varfor bildar mannen fl er konsceller an kvinnan?
Det krävs väldigt många spermier för att några enstaka ska lyckas med den nästan
omöjliga uppgift en att simma fram till en äggcell långt upp i någon av kvinnans
äggledare.
En kvinna sprider inte sina könsceller. En äggcell som befruktas blir kvar och
utvecklas i kvinnans kropp. Detta begränsar antalet äggceller som det är ”lönsamt”
att bilda.
Äggceller är större än spermier. Därför ”kostar” det mer för kvinnans kropp att bilda
en äggcell än vad det gör för mannens kropp att bilda en spermie.
Sid. 156
8.12 Varfor har manniskor sex?
Människor har oft a sex för att uppleva njutning, stark gemenskap och närhet. Människor
måste också ha sex för det ska bli barn. Därför har människor en medfödd lust till sex, dvs.
en sexualdrift .
8.13 Vad ar orgasm?
Den starkaste upplevelsen av vällust i samband med sex. Den varar några sekunder och
är svår att beskriva. Kvinnor kan få rytmiska sammandragningar i slidan samtidigt som
kroppen fylls av vågor av sköna känslor. Män får utlösning i samband med orgasm. Då
stöts sperma ut i små portioner.
8.14 Varfor ar det olampligt att ha sex om man ar berusad?
Berusade människor har dåligt omdöme. Då används kanske preventivmedel (t.ex.
kondom) på fel sätt eller glöms helt bort. Det kan leda till oönskad graviditet och spridning
av könssjukdomar. I berusat tillstånd lyckas man kanske inte säga nej till sex som man
egentligen inte vill gå med på. Då kan man ångra sig och må dåligt eft eråt. Det händer
också att människor blir våldsamma av alkohol och kan skada sin partner.
8.15 Vad ar
a) valdtakt b) incest c) pedofi li
a) Det är när en person blir tvingad till sexuella handlingar genom våld eller hot.
b) Det är sexuella kontakter mellan nära släktingar.
c) Det är allt sexuellt utnyttjade av barn.
Sid. 156
8.16 De som skryter mest om sina sexuella upplevelser ar inte alltid de som har
mest
erfarenheter. Varfor vill en del skryta om sex?
De vill kanske verka äldre och mer mogna än vad de är.
8.17 a) Vad ar porr? b) Vad tycker du om porr?
a) Porr är ett kort uttryck för pornografi . Det är texter, bilder och fi lmer som ska
vara sexuellt upphetsande.
Sid. 159
8.18 Varfor ar kondomen “varldens basta” preventivmedel?
Den skyddar både mot oönskad graviditet och mot alla kända könssjukdomar.
8.19 Hur fungerar p-piller?
De förhindrar ägglossning och förstärker slemproppen som fi nns vid öppningen mellan
slidan och livmodern.
8.20 Varfor ar avbrutet samlag mer osakert an preventivmedel som t.ex. kondom?
Det kan vara svårt för mannen att kontrollera sin utlösning och få ut penis i tid.
Det kan dessutom komma ut en del sperma före själva utlösningen.
8.21 Vad ar dagen-eft er-piller?
Ett piller som tas eft er ett samlag för att förhindra graviditet genom att tillfälligt stoppa
ägglossning.
Sid. 162
8.23 Vad kan handa om man inte behandlar klamydia?
Det kan svida när man kissar samt ge klåda och fl ytningar. I värsta fall kan det leda till att
den smittade blir steril, dvs. att den smittade inte längre kan få barn.
8.24 Varfor kan klamydia men inte kondylom behandlas av antibiotika?
Klamydia orsakas av en bakterie medan kondylom är en virussjukdom. Antibiotika hjälper
mot bakterier men inte mot virus.
8.25 Hur smittar HIV?
HIV kan överföras från en smittad person genom sex utan kondom, överföring av blod och
från mamman till sitt barn under graviditet.
8.26 Vad ar AIDS?
AIDS är ett tillstånd som orsakas av HIV. En person som har utvecklat AIDS har nedsatt
immunförsvar. Därmed tappar kroppen sitt försvar mot sjukdomar som bryter ut och blir
slutligen livshotande.
8.27 Vad säger smittskyddslagen?
Att man är skyldig att kontakta läkare om man misstänker att man har blivit smittad av
klamydia, gonorré, syfi lis eller HIV. Dessutom måste man berätta om sina sexuella
kontakter så att även de kan få hjälp.
Sid. 159
8.22 Det fi nns manga olika preventivmedel for tjejer men bara kondom for killar.
Varfor ar det sa?
Det kan bero på att kvinnan har fått ta det största ansvaret för att undvika graviditet.
Läs mer
Sid. 164
8.29 Vad är homofobi?
En person som har homofobi har en negativ uppfattning om homosexualitet och
om homo- och bisexuella personer.
8.30 Vad betyder HBT?
HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
8.31 Förklara skillnaden mellan transsexuell och transvestit.
Transsexuella män upplever att de är kvinnor och transsexuella kvinnor upplever att de är
män. Transvestiter vill ibland eller alltid inta det motsatta könets roll och utseende, men de
upplever inte att de har ett annat kön än sitt biologiska.
8.32 Varifrån kommer ordet onani?
Det kommer från en berättelse ur bibeln om en person som hette Onan. Den berättar om
hur Onan valde att avbryta samlag för att förhindra graviditet.
8.33 Ge exempel på gamla missuppfattningar om onani.
Förr kunde onani uppfattas som synd. Många trodde dessutom att onani kunde leda till
missbildning och sinnessjukdom. Det spreds till och med rykten om att det började växa
hår i handfl atorna om man onanerade. Enligt en annan spridd missuppfattning var det
endast pojkar som hade sexualitet och onanerade. Så är det naturligtvis inte.
Läs mer
Sid. 164
8.34 Svara pa uppgift a om du ar en kille och pa uppgift b om du ar tjej.
a) Du gar in i en aff ar dar man saljer enbart ”damklader”. Dar hittar du en
snygg klanning.
Vagar du be att fa prova den? Hur reagerar omgivningen om du vill prova
klanningen?
b) Du gar in i en aff ar dar man saljer enbart ”herrklader”. Dar hittar du en
snygg kostym.
Vagar du be att fa prova den? Hur reagerar omgivningen om du vill prova kostymen?
a) –
b) –
Sid. 167
8.36 Vad är manlig omskärelse?
Förhuden på penis tas bort.
8.37 Hur kan kvinnlig könsstympning gå till?
I vissa fall tas huden som delvis täcker klitoris bort och ibland avlägsnas även delar av
klitoris. I andra fall skärs klitoris och de inre blygdläpparna bort. I samband med kvinnlig
könsstympning förekommer det även att slidans öppning sys igen nästan helt.
8.38 Vad säger svensk lag om abort?
Under de första 18 veckorna av graviditeten är det kvinnan själv som bestämmer om en
abort ska utföras. Pappan och andra personer kan bara ge råd. Eft er den 18:e
graviditetsveckan
krävs ett speciellt tillstånd för abort. Normalt ges inget sådant tillstånd om fostret
är livsdugligt.
8.39 Vad betyder förkortningen HIV?
Det står för Humant Immunbrist-Virus.
8.40 Varför är det svårt att tillverka medicin mot HIV?
Viruset gömmer sig inuti cellkärnan i vita blodkroppar. Därför är det svårt för kroppens
immunförsvar eller för mediciner att komma åt viruset. Det är dessutom svårt att tillverka
medicin mot viruset eft ersom det kan ändra sina egenskaper.
d. 167
8.41 Varfor pagar fortfarande kvinnlig konsstympning i varlden?
Traditioner kan vara svåra att bryta. Dessutom kan föräldrar tro att en dotter blir
ogift och kanske utstött om hon inte är omskuren. Det kan också fi nnas okunskap
om riskerna med könsstympning.
8.42 Varfor har fl er drabbats av HIV och AIDS i manga afrikanska lander an i
t.ex. Sverige?
I länder där många människor saknar utbildning och inte kan läsa är det svårt att
sprida information om HIV och om hur smittan sprids.
Download