2016 - Statistik helår ESBLcarba

advertisement
2017-03-14
Anna Hammarin
www.smittskyddstockholm.se
ESBLcarba i SLL 2012-2016
60
50
40
30
20
10
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017-03-14
Anna Hammarin
www.smittskyddstockholm.se
Ålders- och könsfördelning för personer rapporterade
med ESBLcarba 2016
Man
Kvinna
5
4
Antal
3
2
1
0
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Åldersgrupp
60-69
70-79
80-89
90-100
2017-03-14
Anna Hammarin
www.smittskyddstockholm.se
Remitterande enhet och provtagningsmaterial för
ESBLcarba
Urin
Sårsekret
Feces
Blod/serum
Annat, ange vilket
30
25
Antal
20
15
10
5
0
Danderyds SÄBO/ ger/ Karolinska Karolinska
sjukhus
rehab
Huddinge
Solna
Norrtälje
sjukhus
VC/
psykiatri
mm
Remitterande enhet
St Göran
Södertälje
sjukhus
SÖS
2017-03-14
Anna Hammarin
www.smittskyddstockholm.se
Species och enzym vid ESBLcarba 2016
Övriga Enterobacteriaceae
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
Enterobacter species
Citrobacter species
Proteus species
Escherichia coli, Övriga Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Citrobacter species, Klebsiella pneumoniae
35
30
Antal
25
20
15
10
5
0
IMI-1
KPC
NDM
Species och enzym
OXA
VIM
2017-03-14
Anna Hammarin
www.smittskyddstockholm.se
Orsak till provtagning för ESBLcarba 2016
2%
21%
Annan orsak
Screeningprogram/Provtagning i
grupp med högre förväntad
prevalens
10%
Smittspårning/kontaktspårning
67%
Utredning av sjukdomssymptom
2017-03-14
Anna Hammarin
www.smittskyddstockholm.se
Sannolikt smittland/världsdel och smittväg för
personer rapporterade med ESBLcarba 2016
Vård och/eller omsorg utanför sjukhus
Familjesmitta/Hushållskontakt
Annan samhällssmitta
Sjukhus
Annat/uppgift saknas
35
30
Antal
25
20
15
10
5
0
Asien
Europa
Afrika
Nordamerika
Smittland/världsdel och smittväg
Sverige
2017-03-14
Anna Hammarin
www.smittskyddstockholm.se
MRB i SLL 2006-2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3500
3000
2500
Antal
2000
1500
1000
500
0
57
6 12 16 41
MRSA
VRE
ESBL
Agens
ESBLcarba
Download