Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan

advertisement
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Så kan vi minska spridning av
smittsamma sjukdomar i förskolan
Rekommendationer utarbetade av
Smittskydd Stockholm
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Nedskrivna riktlinjer bör finnas för
•
•
•
•
•
•
•
Handtvätt hos personalen
Handtvätt hos barnen
Hygienrutiner vid blöjbyte
Rutiner för daglig rengöring
Veckorengöring
Rengöring av sängkläder och leksaker
När barnen bör stanna hemma vid sjukdom
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Smittvägar
• Direktkontakt mellan barnen
• Droppsmitta genom nysningar och hosta
• Kontaktsmitta via föremål som skötbord,
näsdukar, leksaker, nappar, tandborstar,
handdukar och badbaljor
• Blodsmitta
• Livsmedelsburen smitta
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Handtvätt för personal
•
•
•
•
•
•
•
Efter varje toalettbesök/blöjbyte
Före varje måltid
Före matlagning/mathantering
Efter utevistelser
Efter att man hjälp ett barn att snyta sig
Efter hantering av smutstvätt
Undvik ringar och håll naglarna kortklippta
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Handtvätt för barn
• Efter toalettbesök
• Tvätta barnets händer efter blöjbyte
• Före måltider, även mellanmål, under vuxens
uppsikt
• Efter utevistelse
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Handtvätt för barn och personal
• Tvätta händerna med flytande tvål under
rinnande vatten
• Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt
skum uppstår
• Torka händerna torra med pappershandduk
eller egen handduk (avskilda eller ordentligt
mellanrum mellan handdukarna)
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
1. Skölj med
ljummet vatten
2. Använd flytande tvål
och tvätta hela handen
3. Löddra tvålen
ordentligt
4. Skölj igen med
ljummet vatten
5. Torka torrt
Bild från Rikshandboken
Man ska tvätta händerna lika lång tid som det tar
att sjunga ”Blinka lilla stjärna”.
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Handsprit för personal
• När inget synlig smuts förekommer på
händerna kan handsprit ersätta tvål och
vatten
• Vid magsjuka bör man tvätta händerna med
tvål och vatten innan man använder handsprit
• Arbeta in rikligt med handsprit i händerna på
torr hud
• Fördela handspriten på och mellan fingrarna
på handflator, handryggar och arbeta in den
tills händerna känns torra
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Handsprit för personal
• Ta rikligt med handsprit 3-4ml
• Gnid in handspriten noggrant
mellan fingrarna
• Glöm inte tummarna
• Avsluta med handlederna
Bild från Smittskydd Västra Götaland
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Användning av handskar
• Bör alltid användas vid kontakt med blod,
kräkning och diarré
• Växla inte mellan smutsigt och rent arbete
med samma handskar
• Tänk på att handskar
också kan sprida smitta,
liksom smutsiga händer
• Handskar ersätter INTE
handtvätt
Bild från Smittskydd Västra Götaland
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Blöjbyte
• Skötbord med avtorkningsbar dyna och
engångsunderlägg som byts mellan varje barn
• Barnen tvättas och torkas med
engångstvättlappar
• Dynan torkas av med alkoholbaserad
ytdesinfektion med tensider om den förorenats
samt rengörs dagligen
• Blöjor kastas i hink med lock som står
oåtkomlig för barnen eller plastpåsar som
knyts ihop och kastas
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Daglig rengöring
• Rengör blöjbytesplats, inklusive tvättho
• Pottor rengörs efter varje användning samt
dagligen
• Toaletter, handfat, kranar och tagytor
Se vidare under städrutiner
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Rengöring
• Vid rengöring efter kräkningar, avföring och blod
användas ytdesinfektion med tensider
• Vid övrig rengöring används rengöringsmedel och
vatten
• Bakterier och virus trivs i fuktig miljö t.ex. fuktiga
handdukar och mjuka leksaker
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Rengöring av textilier och leksaker
• Handdukar minst 2 gånger/vecka samt
vid behov
• Örngott minst 1 gång/vecka samt vid behov
• Filtar och madrassöverdrag och andra
liggunderlag 1-2 gånger i månaden
• Leksaker varannan månad samt vid behov
t.ex. vid utbrott (diskmaskin/tvättmaskin)
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Nappar och tandborstar
• Napparna ska vara väl märkta och förvaras
åtskilda och bytas ofta
• Tandborstar bör inte förekomma på förskolor
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Vilorum
• Rummet ska vara anpassat till det antal barn
som ska sova där, avseende rumsyta och
ventilation
• Sovrummet bör vädras före och efter vilan
• Madrasser, sängkläder och kuddar ska vara
personbundna och förvaras så att de hålls
åtskilda t.ex. i madrasskåp
• Tvätt av sängkläder bör ske i 60°
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Blodsmitta
Allt blod skall betraktas som om det skulle
kunna vara smittsamt.
Ta aldrig direkt i blod utan använd handskar.
Det kan vara bra att alltid ha ett par
plasthandskar i fickan.
Blod på hel hud är ingen smittrisk, virus kan
inte komma genom hel hud.
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Förkylning
• 90% av övre luftvägsinfektioner (förkylning)
orsakas av virus
• Vid virusinfektioner är man ofta smittsam
strax innan man får symtom, när symtomen
visar sig är smittspridningen redan igång
• Barnets allmäntillstånd avgör om de ska vara
hemma
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Droppsmitta
När vi hostar och nyser bildas små moln av
droppar som innehåller smittämnen.
• Lär barnen att hosta och nysa i armvecket
istället för i handen eller rakt ut i luften
• Vädra lokalen regelbundet, 2-3 gånger dagligen
i 5-10 minuter
• Vistas utomhus flera timmar per dag
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Luftvägsinfektioner
Sprids genom direktkontakt med sekret från
näsa, ögon och saliv oftast via händer.
• En pappersnäsduk för att snyta ett barn
• Stoppa använd näsduk i plastpåse, aldrig
i fickan
• Tvätta händerna eller använd handsprit
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
För att förhindra
livsmedelsburen smitta
• God handhygien är grunden
• Tvätta alltid händerna med flytande tvål och
vatten före all mathantering, gäller alla som
hjälper till i köket
• Undvik ringar och håll naglarna kortklippta
• Variga sår på händer kan överföra smittämnen
och ge matförgiftningar
• Matborden torkas av före och efter varje måltid.
• Disktrasan byts/tvättas dagligen
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
För att förhindra
livsmedelsburen smitta
• Håll varm mat varm, minst +60° (vid +60⁰ eller
mer, sker ingen tillväxt av bakterier)
• Håll kall mat kall, högst 8°, helst lägre
• Se till att mat som ska ätas vid senare tillfälle
kyls ner snabbt efter tillagning eller beredning
• Förvara livsmedel åtskilda, råa livsmedel för sig
och tillagad mat för sig
• Använd små skålar för t.ex. smör och pålägg
• Smittämnen kan tillföras maten via dåligt diskade
skärbrädor och knivar
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Folkhälsomyndigheten:
Smitta i förskolan
• Barnets allmäntillstånd avgör om det kan återgå till
förskolan vid/efter en infektion
• Barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans
normala aktiviteter som utomhusvistelse i flera timmar
• Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel
• I vissa fall får återgång till förskolan bedömas i samråd
med sjukvården
2017-03-06
www.smittskyddstockholm.se
Folkhälsomyndigheten:
Smitta i förskolan
Kan beställas på Folkhälsomyndighetens
webbplats
www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationer/Smitta-i-forskolan---Enkunskapsoversikt/
Download