Bild 1

advertisement
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Tuberkulos (Tbc)
Björn Andersson
Sjuksköterska
08-123 143 34
[email protected]
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Innehåll
•
•
•
•
Tänka tanken ”Kan det vara Tbc?”
Hur smittar Tbc?
Smittspårning av Tbc
Vaccination
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Hur smittspårar ni Tbc?
Det gör ni inte
Tbc-mottagningarna
KS Huddinge
KS Solna
ALB Huddinge
ALB Solna
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Varför pratar vi Tbc idag?
150 fall 2016
• Screening
– Hälsoundersökning asylsökande (28)
– MVC-screening (3)
• Smittspårning (10)
• Utredning av sjukdomssymtom (105)
– Akutmottagning
– Primärvård
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Symtom
•
•
•
•
•
•
•
Trötthet
Nedsatt aptit
Avmagring
Feber
Hosta > 3v
Nattliga svettningar
Blodig hosta
• Högendemiskt område?
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Högendemiska områden
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Listan är förkortad, för hela listan se:
www.smittskyddstockholm.se och sjukdomssidor för Tbc eller
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskyddsjukdomar/vaccinationer/lander-med-okad-eller-hog-forekomst-avtuberkulos-enligt-who.pdf
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Symtom
•
•
•
•
•
•
•
Trötthet
Nedsatt aptit
Avmagring
Feber
Hosta > 3v
Nattliga svettningar
Blodig hosta
• Högendemiskt område?
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Symtom
•
•
•
•
•
•
•
Trötthet
Nedsatt aptit
Avmagring
Någon tänker tanken
Feber
Hosta > 3v ”Tuberkulos?”
Nattliga svettningar
Blodig hosta
• Högendemiskt område?
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Manifestation aktiv sjukdom
•
•
•
•
•
•
Lungor
Lymfkörtlar
Skelett
Mag-tarmkanalen
Urinvägarna
M.m.
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Hur smittar Tbc?
När man har
lungtuberkulos
med kaverner
och hosta
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Hur smittar Tbc?
Aktiv sjukdom (sjuk) 5-10%
Utsätts för
smittrisk
Smittad
Latent infektion
(frisk)
90-95%
Ej smittad
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Smittrisk
• Endast genom droppar i luften
– Mkt liten risk vid kortvarig kontakt
– Ex flygresa
• Undantag
– Barn <1 år
– Nedsatt immunförsvar (ex HIV)
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Latent Tbc
•
•
•
•
Frisk bärare.
Kan inte smitta andra
5-10% risk att bli sjuk
Kan få förebyggande behandling
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
BCG-vaccination
• Gammalt vaccin med tveksam
skyddseffekt
• Bra skydd mot allvarlig tuberkulos
hos små barn
Du kan bli smittad och insjukna i
tuberkulos även om du är vaccinerad
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Utredning Lung-Tbc
• Primärvården
– IGRA/PPD (screening)
– Lungröntgen
• Karolinska/ALB
– Isoleras?
– Odlingar
• Upphostning
• Ventrikelsköljning
• Bronkoskopi
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Behandling
• Latent tuberkulos
– Förebyggande <30-35 år
– Risk för sjukdomsutveckling
(nedsatt immunförsvar)
• Aktiv sjukdom
– Smittsam isoleras ~ 2 veckor
– Kombination antibiotika
– Minst 6 månader
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Varför smittspåra?
• Hitta:
– Oupptäckt smittkälla
– Personer som har blivit smittade
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårnings omfattning
• Smittsamhet hos index
• Grad av exponering:
– Närhet
– Längd
• Risk för sjukdomsutveckling:
– Små barn
– Nedsatt immunförsvar
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Smittspårning
• Närkontakter
– Familj
– Boende samma adress
– Nära vänner
• Aktiviteter
– Skola
– Arbetsplats
• Sjukvårdskontakter
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
Vad kan ni göra?
Tänk tanken Tbc!
Tidig diagnos!
- Symtom
-
Hosta >3v?
Feber?
Viktnedgång?
Osv.
- Epidemiologi
- Riskpopulation?
- Långvarig utlandsvistelse?
2017-04-05
Björn Andersson
www.smittskyddstockholm.se
www.smittskyddstockholm.se
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod
/smittskydd/tuberkulos/handlingsprogram-tuberkulos.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod
/smittskydd/tuberkulos/handlaggning-av-flyktingarmigranter-vid-positivt-test-for-latent-tbc.pdf
Download