TBE Mona Insulander Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska

advertisement
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE
Mona Insulander
Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE fall diagnostiserade i SLL 2016
ålder och könsfördelning N= 92
16
14
12
10
Män
8
Kvinnor
6
4
2
0
00-04 05-09 10-14 15-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
>90
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Diagnostiserade fall av TBE
2011 – 2016 i Stockholms län
Ålder
2011
2012
2013
2014
2015
2016
< 7 år
5(4%)
7 (5%)
4 (4%)
3 (3%)
2 (2%)
3 (3%)
7-11 år
8
7
0
2
2
4
12-18 år
6
5
5
2
4
2
>18 år
119
121
91
77
75
83
Totalt
138
140
100
84
83
92
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE fall i Stockholms län 1995-2016
Barn ≤7 år
1 år: 2
5 år: 12
2 år: 6
6 år: 13
3 år: 15
7 år: 16
4 år: 22
Totalt 86 barn
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott
• Långsam utveckling av IgM
• Tidigt IgG (ELISA)
• Tidigt neutraliserande antikroppar
• Liknar ej ”normalt” antikroppssvar vid TBE
IgM, sena NT)
• Kan lätt tolkas som ”gammal immunitet”
(tidigt
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott 2016
Fem fall i åldrarna 3-73 år varav en > 60 år
Antal givna doser:
• 2 doser 1
• 3 doser 1
• 4 doser 1
• ≥5 doser 2
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsstatus
12 fall hade vaccinerats tidigare, men
inte följt rekommenderat schema.
• 4 1-2 doser för flera år sedan
• 8 3 doser för mer än fyra år sedan.
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott eller
vaccinationsreaktion
•
TBE-insjuknande kan inträffa trots
tidigare fullgod vaccination.
• Hos tidigare TBE vaccinerade kan
serologin, särskilt tidigt i
sjukdomsförloppet, misstolkas som
genomgången vaccination istället för
akut TBE.
• En vaccinreaktion kan också ibland
misstolkas som akut infektion.
2017-03-21
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
www.smittskyddstockholm.se
Tack!
Download