Vaccinationsschema för personer med nedsatt immunförsvar

advertisement
TBE
Mona Insulander
Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE, tick-borne encephalitis,
fästingöverförd hjärninflamation
Inkubationstid: 1-2 (4) veckor
Symtom: huvudvärk, muskelvärk, trötthet,
feber som kvarstår ca 1 vecka (1-8 dagar)
=viremifas
Efter ett veckolångt intervall (kan variera)
återinsjuknar 20-30% med tecken på afasi
minnes- och koncentrationsstörningar,
medvetanderubbningar
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Sjukdomen typiskt bifasiskt förlopp
Blodprov visar antikroppar IgM mot TBE virus
…
men inte alltid typiskt och särskilt inte hos barn…
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE hos barn 2004-2008
- uppföljningsstudie
•
•
•
•
66 barn i SLL
TBE med CNS påverkan
3-17 år
Tid från diagnos 4,2 år (2-7)
• 2/3 hade kvarstående fr.a kognitiva problem men
även huvudvärk
• Ingen skillnad mellan kvarstående symptom och
grad av symptom initialt
• Ingen korrelation till ålder eller tid till uppföljning
• Mer symptom hos flickor!
Fowler et al. J Pediatrics 2013
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Diagnostiserade fall av TBE
2010 – 2015 i Stockholms län
Ålder
2010
2011
2012
2013
2014
2015
< 7 år
4 (5%)
5 (4%)
7 (5%)
4 (4%)
3 (3%)
2 (2%)
7-11 år
3
8
7
0
2
2
12-18 år
3
6
5
5
2
4
>18 år
68
119
121
91
77
75
Totalt
78
138
140
100
84
83
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE fall i Stockholms län
Barn ≤7 år 1995-2015
1 år: 2
5 år: 12
2 år: 5
6 år: 13
3 år: 14
7 år: 14
4 år: 21
Totalt 81 barn
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE –vaccin till barn
• Kan ges från 1 års ålder om barnet vistas i
riskområde.
• Få fall under 3 år men möjligen viss
underdiagnostik
• Ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn
• Risken för svår sjukdom ökar med stigande ålder
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationstäckning och incidens
i SLL
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationstäckningsstudie SLL
2013
TBE-incidens 2013 4,5/ 100 000
53% vaccinerade totalt
63% av de med högrisk exposition vaccinerade
46% av de med högrisk exposition hade skydd 2013
Baserat på studien och viktade SCB populationsdata:
TBE -incidens hos ovaccinerade; 8.5/100 000
TBE-incidens hos ovaccinerade över 60 år: 12.0/100 000
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE-vaccin – rekommendationer i SLL
• fast boende och sommarboende samt
personer som vistas i skog och mark i
områden med smittrisk, se kartan
• resenärer som skall vistas i skog och mark
på Åland, i Baltikum eller i särskilda
riskområden i Centraleuropa eller
Östeuropa
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsschema< 60 år
Avdödade vaccin
Grundvaccination = 3 doser:
1
Dag 0
2
Efter 1-3 mån
Påfyllnadsdoser
3
I god tid inför kommande
säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 2
Encepur: 9-12 mån efter dos 2
Dos 4 ges efter 3 år.
Därefter kan intervallet förlängas till 5 år oavsett ålder
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsschema för personer som är 60 år eller
äldre när vaccination mot TBE påbörjas
Grundvaccination = 4 doser:
1
Dag 0
2
1 mån
3
3 mån
4
I god tid inför kommande säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 3
Encepur: 9-12 mån efter dos 3
Påfyllnadsdoser :
Dos 5 ges efter 3 år
Därefter förlängs intervallen till vart 5:e år
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE- vaccination av
immunsupprimerade
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Slutsatser
• RA patienter med TNFi/MTX beh är otillräckligt
skyddade efter grundvaccination
• Ge minst 4 doser första året och informera om
sämre skydd
• Extra dos även till yngre immunsupprimerade
• Andra typer av immunsuppression
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsschema för personer med nedsatt
immunförsvar, oavsett ålder, när vaccination mot TBE
påbörjas
Grundvaccination = 4 doser:
1
Dag 0
2
1 mån
3
3 mån
4
I god tid inför kommande säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 3
Encepur: 9-12 mån efter dos 3
Påfyllnadsdoser :
Dos 5 ges efter 3 år
Därefter förlängs intervallen till vart 5:e år
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Personer över 60 år eller har ett nedsatt immunförsvar
och som inte fått 4 doser som grundvaccinering
Personer som redan fyllt 60 år eller har ett nedsatt
immunförsvar och som inte erhållit 4 doser totalt
kan med fördel komplettera med ytterligare en
extra dos inför nästa säsong, även om intervallen
blir längre
Man kan alltså lägga till en extrados minst två
månader efter dos två, tre eller fyra i det ordinarie
schemat.
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE vaccination
Undvik snabbvaccination
Två dosschema med förkortat intervall ger ett sämre
skydd på sikt
Tre dos snabbschema bra men ger bara marginell
tidsvinst
Amning utgör inget hinder för vaccination
Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög
att insjukna i TBE just under den tiden men kan i övrigt
vänta till efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan
graviditeten är känd utgör inget problem i sig.
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vid avvikelse från rekommenderat
vaccinationsschema
• Friska yngre personer kan fortsätta med
vaccinationsschemat oavsett intervall till
föregående dos/doser
• Personer >60 år eller med nedsatt immunförsvar
på grund av medicinering eller sjukdom måste
bedömas individuellt utifrån varje enskilt fall. Här
bör man vara mer liberal med att börja om när
det gått mer än ett år sedan första dosen
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Utbytbarhet mellan vacciner
•
•
•
•
Helst samma vaccin för de 2 respektive 3
första doserna i snabbvaccinationsschema
de 2 första doserna i ett vanligt grund
immuniseringsschema
dosen efter ett år och boosterdoser bör kunna
ges med annat vaccin
Vid vaccinationsbrist är det bästa alternativet
att använd det vaccin som finns tillgängligt.
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott eller
vaccinationsreaktion
• TBE-insjuknande kan inträffa trots tidigare fullgod
vaccination.
• Hos tidigare TBE vaccinerade kan serologin,
särskilt tidigt i sjukdomsförloppet, misstolkas
som genomgången vaccination istället för akut
TBE.
• En vaccinreaktion kan också ibland misstolkas
som akut infektion.
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott
• Tidigt IgG (ELISA)
• Tidigt neutraliserande antikroppar
• Långsam utveckling av IgM
• Liknar ej ”normalt” antikroppssvar vid TBE
IgM, sena NT)
(tidigt
• Kan lätt tolkas som ”gammal immunitet”
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Tack!
2016-04-22
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Download