Akut sjuka barn - träffa läkare utan remiss, BUS/ Akut/PV Gästrikland

advertisement
Rutin
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 09-32906
Fastställandedatum: 2017-03-24
Revisionsnr: 6
Giltigt t.o.m.: 2018-03-24
Upprättare: Sari L Wennberg
1(2)
Fastställare: Sofia Arwehed
Akut sjuka barn - träffa läkare utan remiss,
BUS/ Akut/PV Gästrikland samt
sjukvårdsrådgivning
Innehåll
Syfte och omfattning............................................................................................ 1
Beskrivning ........................................................................................................ 1
Dokumentinformation .......................................................................................... 2
Syfte och omfattning
Syftet med rutinen är att beskriva hantering av kroniskt sjuka barn och övriga barn
vid akut sjukdom. Det är en överenskommelse mellan Barn- och
ungdomssjukvården och Primärvården. Gäller Barn- och ungdomssjukvården,
Akutmottagningen och Primärvården i Gästrikland samt Sjukvårdsrådgivningen.
Beskrivning
Följande barn som söker akut får komma direkt till barnläkare på
akutmottagningen utan remiss:
1. Alla former av insjuknande hos barn med:
 Allvarliga blodsjukdomar
 Barn med immunosuppressiv behandling (ex njursjukdom, reumatologiska
sjukdomar, kollagenoser, inflammatorisk tarmsjukdom)
 Cancersjukdom
 Genomgången transplantation (lever, njure eller benmärg)
 Vissa andra tillstånd t.ex. allvarlig hjärtsjukdom, CF, multihandikapp. För
dessa barn framgår i BUS journal att de sköts helt inom BUS.
2. Barn som följs på BUS för kroniska sjukdomar där det akuta
insjuknandet hänför sig till grundsjukdomen, exempelvis:
 Astma
 Diabetes
 Epilepsi
 Inflammatorisk tarmsjukdom
3. Övriga tillstånd:
 Alla barn upp till 1 månads ålder
 Andningssvårigheter hos barn under 1 års ålder (inklusive barn med
misstänkt falsk krupp)
 Barn som bedöms ha allvarligt påverkat allmäntillstånd
 Barn med kramper.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
2(2)
Rutin
Dokumentnamn: Akut sjuka barn - träffa läkare utan remiss, BUS/ Akut/PV Gästrikland samt
sjukvårdsrådgivning
Dokument ID: 09-32906
Giltigt t.o.m.: 2018-03-24
Revisionsnr: 6



Vid misstanke om sexuellt övergrepp som Socialtjänsten och/eller
Polismyndigheten utreder ska Barn- och ungdomssjukvården i Gävle
kontaktas för samråd.
Misstänkt intoxikation
Misstänkt urinvägsinfektion hos barn under 2 års ålder
Särskilda kommentarer:
Övriga barn hänvisas till Hälsocentral/FLJ under dess öppettider. Det är en
självklarhet att när familjeläkaren så begär tar jourhavande barnläkare över
ansvaret för patienten.
Barnläkare bör konsulteras frikostigt men familjeläkarnas speciella kompetens bör
utnyttjas där en fördröjning av det medicinska handläggandet kan inverka negativt
på behandlingsresultat.
Dokumentinformation
Granskat av Uwe Ewald medicinsk rådgivare/öl barnsjukvården Gävleborg.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards