Extern brevmall med förvaltningslogotyp. (Ta F11 för

1 (1)
I Sverige finns det ca 1,3 miljoner människor som upplever att de hör dåligt. Bland 65 –
84-åringar har ungefär en tredjedel svårt att höra i samtal med flera. Varannan person
över 85 år har hörselnedsättning.
Kan man inte delta i samtal blir man lätt tystare och mer tillbakadragen. Isolering och
ensamhet kan i sin tur ge upphov till nedstämdhet och depression samt även påskynda
utvecklingen av demenssjukdomar. Svårighet med att hantera och sköta hörapparater gör
att de inte alls används eller de används sporadiskt.
Synnedsättning kommer naturligt med hög ålder. Det dagliga livet påverkas påtagligt när
man inte längre kan läsa tidningen eller böcker som man kanske alltid gjort tidigare.
Kanske avstår man att gå ut på grund av att man inte kan orientera sig eller inte ser
hinder på vägen.
Alla behöver känna gemenskap och meningsfullhet i vardagen. Fungerar
kommunikationen skapas goda möten mellan personal och kund.
Erbjudande om grundläggande personalutbildning, 1,5 h
 Information om funktionsnedsättningen och hur det påverkar det dagliga livet.
 Förhållningssätt och bemötande.
 Information om olika hjälpmedel och hur personalen kan underlätta i praktiken.
 Information om vart man vänder sig för att prova ut hjälpmedlet, hur det går till
och vart man vänder sig för service av hjälpmedel.
 Introduktion i samband med nyanställning av personal.
Välkomna att kontakta mig så kan vi diskutera era behov och boka utbildningstillfälle.
Utbildningstillfället är kostnadsfritt.
Behöver även er hjälp att förmedla till era kunder mina tjänster
Mitt uppdrag är att erbjuda stöd till personer som har syn- och eller hörselnedsättning i
form av hembesök, mottagning eller rådgivning per telefon . Jag informerar även
anhöriga och personal i personens närhet. Jag ger handledning på individnivå för
personal. Tillsammans hittar vi lösningar för eventuella svårigheter. Att träffa mig kostar
inget och det går bra att ta direktkontakt.
Min funktion finns att läsa om på Lidingö stads webbsida och internt på Ö - nätet.
Med hopp om ett fortsatt gott samarbete!
Carina Sjödin
Syn- och hörselinstruktör
Enheten stöd och hälsa, Stöd och omsorgsförvaltningen
Tel: 08-731 37 74, Telefontid månd och onsdag mell 8.30-9.30, övrig tid, lämna
meddelande på telefonsvarare så ringer jag upp. Du kan även maila mig till :
[email protected]
POSTADRESS
Lidingö stad
Stöd- och omsorgsförvaltningen
181 82 Lidingö
BESÖKSADRESS
Stockholmsvägen 50
TELEFON
08-731 46 00 vx
E-POST
[email protected]
INTERNET
www.lidingo.se