Fördjupningsuppgift%20där%20du%20ges%20tillfälle%20att

advertisement
Fördjupningsuppgift där du ges tillfälle att analysera och
reflektera kring en klassisk fråga.
Vad är meningen med livet?
- enligt dig själv
- enligt en buddhist
- enligt en hindu
Vad du skall göra:
1. Använd dina kunskaper du har om Hinduism och Buddhism
och svara med hjälp av begeppen på sidan två på vad
meningen med livet är för personer inom dessa två olika
religioner.
2. Jämför nu dina egna tankar om meningen med livet med de
tankar som finns inom hinduism och buddhism för att hitta
likheter och skillnader.
3. Hur tror du att vår uppfattning om meningen med livet
påverkar hur vi lever våra liv?
4. Kastsystemet inom hinduismen är djupt rotat och svårt att ta
sig ur. Kan du se några likheter/skillnader med vår kultur när
det gäller möjligheter att påverka sin framtid.
Hur ser hinduismen på meningen med livet?
Du ska ha med följande begrepp och använda dem på ett sätt som
visar att du förstår vad det innebär.







Återfödelse
Samsara
Atman
Brahman
Karma
Moksha
Olika vägar att nå moksha
Hur ser en buddhist på meningen med livet?
Du ska ha med följande begrepp och använda dem på ett sätt som
visar att du förstår vad det innebär.





Återfödelse
Karma
Nirvana
De fyra ädla sanningarna
Den åttafaldiga vägen
Download