MILITÄRT!

advertisement
MILITÄRT!
Aktuellt om militära händelser, vapen
och förband • del 75
Moskvas hemliga krigföring
Av Lars Gyllenhaal
Hur kunde Rysslands president först förneka att hans
elitförband höll på att ta över ett annat lands territorium – men senare, när övertagandet var fullbordat, stolt
erkänna detta? Det till synes obegripliga är i själva verket inget nytt – om man känner till Moskvas tradition
av hemliga militära operationer.
President Vladimir Putin sade under flera veckor att påståendena om att de ”beväpnade männen” som höll på att ta
över Krimhalvön var ryska soldater var ”nonsens”. Efter att
Krim den 18 mars även formellt hade annekterats av Ryssland – vilket Putin den 4 mars förnekat att Ryssland tänkte göra – sade Putin dock att de välutrustade trupperna
”naturligtvis” var hans.
Det framgick redan av de första bilderna av dem, genom
flera uniforms- och utrustningsdetaljer, att det inte bara var
frågan om ryska trupper utan huvudsakligen rörde sig om
soldater ur spetsnaz (specialförband), luftlandsättningstrupperna och marininfanteriet. Min bildanalys har senare
verifierats.
Men än idag har många svårt att förstå hur Putin kunde
förneka detta så fräckt. Det hela blir dock inte så nyskapande om man tittar lite i backspegeln. Här följer några
exempel på Moskvas tradition att dölja och hemlighålla:
1.Grundbulten för styckandet av Östeuropa 1939 mellan
Hitler och Stalin var den så kallade Molotov-Ribbentroppakten. Dess hemliga delar avhemligades i Sovjetunionen först 1989.
En sovjetisk MiG-15 i Sverige. Tusentals sovjetiska
flygare stred dolt över Koreahalvön, med MiG15 som huvudsaklig flygplanstyp. Medan detta
hemliga flygkrig pågick sköts två svenska militära
flygplan ned över Östersjön, också av MiG-15.
Denna finns på Flygvapenmuseum utanför Linköping. FOTO: Lars Gyllenhaal
En rysk soldat utan någon form av märken, på Krim den 9
mars 2014. FOTO: Anton Holoborodko
2.I Koreakriget som utbröt sommaren 1950 deltog en hel sovjetisk flygkår, över 25 000 personer − flygare, markpersonal
och luftvärnssoldater. Först
drygt tre decennier efter Koreakriget blev det offentligt i Sovjetunionen att man skickat flygkåren till kriget − utan sovjetiska
beteckningar. En del av den
sovjetiska personalen bar nordkoreanska uniformer och märken, en del kinesiska. Först vid
Sovjetunionens fall blev alla detaljer om dem kända, som att
299 stupat.
3.Under Koreakriget försämrades
det säkerhetspolitiska klimatet över Östersjön. MiG-15
sköt 1952 först ned ett svenskt flygplan av typen DC-3
(i flygvapnet betecknad som en Tp 79). Att det var ett
signalspaningsflygplan hemlighölls av svenska regeringen. Tre dagar senare sköt MiG-15 ned ett av de
svenska sjöräddningsplanen i sökområdet, av typ Catalina (Tp 47). Det var först vid Sovjetunionens fall som
Moskva offentligt erkände nedskjutningarna.
4.I Vietnamkriget tjänstgjorde dolt inte bara en rad sovjetiska militära rådgivare och officerare från GRU (den militära underrättelsetjänsten) utan även flera tusen luftvärnsspecialister. Sammanlagt hann över tio tusen
sovjetiska militärer tjänstgöra i landet mellan 1965 och
Jubileumsmedalj från 2010 för Koreakrigets sovjetiska veteraner, med en MiG-15 i centrum. BILDKÄLLA: Vitalij Ragulin
1974, i omärkta uniformer och civila plagg. Få var vid
fronten, de flesta mycket långt från den, men icke desto
mindre var några det och tretton stupade därför i strid
(tre till i andra situationer). Liksom med det direkta sovjetiska krigsdeltagandet i Korea hemlighölls länge insatserna i Vietnam – det var först 1989 som man började
offentliggöra dem.
5.Sovjetunionens egna krig i Afghanistan 1979−1989 var
mycket mer omfattande än insatserna inom ramen för
Det var nedskjutningen av ett sådant här
Catalina-sjöräddningsplan, som gav upphov till ”Catalinaaffären” som omfattar
både Catalinan och den DC-3:a som först
sköts ned. Även Catalinan finns på Flygvapenmuseum. FOTO: Lars Gyllenhaal
koreanska och vietnamesiska styrkor och de kunde därför inte hemlighållas. Men sovjetmedierna förmedlade
under många år inte bilden av ett riktigt krig utan någon
sorts fredsbevarande operation med sovjetsoldater som
mest byggde broar och planterade träd, medan militären i hemlighet fraktade hem allt fler förseglade zinkkistor med stupade. I Afghanistan bar vanliga sovjetsoldater alla sina märken, men väl att märka är att den
viktigaste inledande insatsen, för att ta över makten i
landet, utfördes av spetsnaztrupper iklädda afghanska
uniformer. Många av dessa hade dessutom hämtats från
angränsande sovjetrepubliker och kunde därför uppträda mycket trovärdigt som afghaner.
6.Den sovjetiska ubåten U-137 (som egentligen hette
S-363) gick inte heller att hemlighålla efter att den fastnat på ett grund i Karlskrona skärgård 1981 och upptäckts av svenskar. Den sovjetiska närvaron gick alltså
bara inte att förneka, men man fortsatte vidhålla att man
inte varit i svenska vatten med avsikt. Kärnvapnen ombord avslöjades snart av svenska mätningar utförda intill
ubåten. Men på rysk sida dröjde det fram till 2006 till
dess att man erkände kärnvapnen ombord.
7.Efter att den svenske spiondömde officeren Stig Bergling 1987 rymt till Sovjetunionen påstod Moskva att man
inte haft något att göra med det. I verkligheten gömde
Stridsfordon av typen BMD inför fallskärmsfällning, fotograferade inuti ett
transportflygplan modell Il-76.
FOTO: OlegVDV68
Militärrådgivare från Warszawapakten i Angola i början av
1980-talet. BILDKÄLLA: DIA
landet, som då leddes av Michail Gorbatjov, både Stig Bergling och hans hustru på den
sovjetiska ambassaden i Helsingfors och därefter i Moskva.
Man fortsatte beskydda sin
svenska GRU-spion även efter
Sovjets fall, ända fram till 1994
då han självmant kom hem.
8.Mellan Koreakriget och fram till
Sovjetunionens fall hade man
tusentals officerare ur armén
och KGB i mer eller mindre stora
konflikter som man officiellt inte
deltog i. Väpnade konflikter och
rena krig i både Asien, Afrika
och Latinamerika. De var inte
bara rådgivare utan en del deltog i militära operationer. Det kunde i Afrika gå så hett
till att man 1978 skickade luftlandsättningstrupper med
det luftburna stridsfordonet BMD – för att snabbt avgöra kriget mellan Etiopien och Somalia. Insatsen med
av tunga helikoptrar luftlandsatt pansar fick avsedd verkan och BMD-vagnarna kunde sedan skickas vidare till
kubanska trupper i Angola. I både Angola och Mocambique tjänstgjorde en av president Putins närmaste män,
Igor Setjin.
Ja, det är en AK-47 Kalasjnikov i flaggan. Ett tydligt spår av
de militära banden med Sovjetunionen är att Mocambiques
flagga än idag innehåller en Kalasjnikov.
sport och KGB:s historia. Man kan lugnt anta att han tidigt
blev medveten om kinesen Sun Tzus ord: ”all krigskonst
handlar om att vilseleda”. Men av någon anledning har
man i västvärlden inte tagit denna sida av Vladimir Putin
på allvar, förrän 2014.
Det har aldrig varit någon hemlighet att Vladimir Putin sedan ungdomen varit fascinerad av både asiatisk kamp-
Det skrivs för lite!
Svenska medier rapporterar alldeles för lite vad som sker utvecklingsmässigt i det militära. Detta är
något som jag länge har försökt att råda bot på genom mina böcker och min blogg, men för att nå ut
ytterligare ville jag skapa ett nyhetsbrev innehållande kortare faktamässiga artiklar om den militära
utvecklingen efter 1945 – därigenom uppkom nyhetsbrevet ”Militärt!”.
I samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) försöker jag därför att öka upplysningsgraden rörande vad som både hänt under kalla kriget, vad som sker i vår nutid och även vad som kan komma att ske i framtiden. SMB är en intresseklubb som drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, som har
till syfte att öka kunskapen om det militära kulturarvet i allmänhet och
förståelsen för behovet av ett svenskt försvar i synnerhet. För att läsa
mer och ansöka om medlemskap, vänligen se www.smb.nu/blimedlem
Det finns inga kostnader eller krav i samband med att du prenumererar på nyhetsbrevet.
Med vänlig hälsning
Lars Gyllenhaal
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards