Vätskebaserad gynekologisk cytologi

advertisement
Provtagningsanvisningar Cytologi
Vätskebaserad cervixcytologi
Remiss
Remissen ifylls enligt anvisningar ”Allmänna provtagningsanvisningar”
Remiss, vaginalcytologi
Kan tas ut via SYSTeam Cross , via lvn.se eller Intranätet.
Allmänt
Med metoden, vätskebaserad cytologi, blandar provtagaren ned cellerna i en burk med vätska,
istället för att stryka ut dem på ett objektglas.
Fixering
Provet fixeras direkt i provtagningsvätska som innehåller metanol och etanol och fixerar
cellerna mycket snabbt. Det är därför viktigt att göra provöverföringen så snart plastspateln
respektive borsten förts ner i fixeringsmediet. I annat fall kommer cellerna att fixeras till
borsten och spateln istället för att lösgöras till vätskan.
Utförande
Provet tas före palpation och lokal behandling. Glidmedel får inte användas.
Provtagningsmaterial:
Plastspatel (cervixspatel), cervixborste (Cytobrush) och burk med fixeringsvätska PreservCyt
solution.
Provet tas normalt från två ställen –portio och endocervix (cervixkanalen).
Portio skrapas med cervixspatel och sekretet vispas ordentligt runt i fixeringsvätskan ca 10
varv så att botten vidrörs.
Prov från endocervix tas med cervixborste och borsten trycks mot burkens insida och rör runt
ca 10 varv. Avsluta med att kort ”vispa fritt” med borsten för att lösgöra ytterligare celler från
borsten.
Det är viktigt att göra provöverföringen så snart plastspateln respektive borsten förts ner i
fixeringsmediet. I annat fall kommer cellerna att fixeras till borsten och spateln istället för att
lösgöras till vätskan.
Spatel och borste avlägsnas från burken.
Skruva på burkens lock och dra åt så att lockets och burkens svarta markeringar möts eller
överlappar en aning.
Provet klarar sig utmärkt vid rumstemperatur och är helt biologiskt inaktivt efter 15 minuter.
Övrigt
Kliniskt suspekta cancrar bör även provexideras för PAD, då tumören ofta täcks av ett skikt av
fibrin, celldetritus och inflammatorisk a celler, vilket kan förhindra en korrekt cytologisk
diagnos.
Transport
Proven kan sändas med post, skickas med interntransport eller lämnas direkt på laboratoriet.
Provtagningsmaterial och transportförpackningar beställs från OneMed.
Kontakt
Cytologens laboratorium tel. 060-181320
Enhetschef tel. 060-181313
Avdelningen för Patologi och Cytologi
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Bilaga: 18-2-8
Handläggare: David Backlund
Version:
Datum:
Sida:
Utgiven av:
Godkänd av:
15,01
2015-12-18
1(1)
Anna Hansson Sundin
Daniel Vasiliu Bacovia
Download