apoteket farmaci ab

advertisement
2010-08-25
Utvärdering Läkemedelshantering Del 1 och Del 2
Undersköterskor och vårdbiträden, Bjurholms kommun
april 2010
Läkemedelshantering är ett utbildningspaket för undersköterskor och vårdbiträden, som består av två
utbildningspass på vardera 3 timmar samt ett elektroniskt kunskapstest. Målet med utbildningen är att
deltagarna ska förstå hur viktigt det är att läkemedel hanteras på rätt sätt, samt att deltagarna ska få
grundläggande kunskaper om läkemedel vid vanliga sjukdomar.
Tisdag den 27 april 2010 hölls den första utbildningsdelen och Måndag den 31 maj andra delen av två på
Kommunhuset i Bjurholm. Totalt deltog 20 personer.
Efter del 2 uppmanades deltagarna att fylla i en utvärderingsblankett i slutet av utbildningspasset varav
15 personer fyllde i blanketten. Av dessa uppgav 12 personer att de arbetade som undersköterskor, och 3
personer att de arbetade som vårdbiträde. Resultat från enkäterna redovisas på följande sidor.
Sammanfattningsvis gav 100% av deltagarna betygen 4 eller 5 vad gällde hur nöjda de var med
utbildningens innehåll, 100% gav 4 eller 5 på utbildningens värde (nytta) i arbetet och 100 %
4 eller 5 på utbildarens framförande.
100% tyckte att utbildningens svårighetsgrad var lagom och 73% tyckte att utbildningens längd var
lagom. Resterande tyckte att utbildningens längd var för kort.
Skellefteå 100825
Karin Lyxell Lind
Maria Gustafsson
Apoteket Farmaci
Apoteket AB
Södermalmsallén 36
118 81 Stockholm
Telefon 010-447 50 00
apoteketfarmaci.se
Styrelsens säte Stockholm
Org.nr 556758-1789
Momsreg.nr/VAT.No. 556758-178901
2010-08-25
Så här svarade undersköterskorna som deltog:
Utbildningens svårighetsgrad
Utbildningens längd
LÄKEMEDELSUTBILDNING
Undersköterskor
Innehåll
Utbildningsvärde
Framförande
0%
0
12
0
12
0
12
10%
20%
(1) Mycket missnöjd
30%
(2)
40%
(3) Varken eller
50%
(4)
60%
(5) Mycket nöjd
70%
0 Lätt 12 Lagom 0 Svår
3 Kort 9 Lagom 0 Lång
80%
90%
100%
2010-08-25
Så här svarade vårdbiträdena som deltog:
Utbildningens svårighetsgrad 0 Lätt
1 Kort
Utbildningens längd
LÄKEMEDELSUTBILDNING
Vårdbiträden
Innehåll
0
1
1
0
Framförande
0%
0 Svår
1 Lång
3
0
Utbildningsvärde
3 Lagom
2 Lagom
3
10%
20%
(1) Mycket missnöjd
30%
(2)
40%
(3) Varken eller
50%
(4)
60%
(5) Mycket nöjd
70%
80%
90%
100%
2010-08-25
Utvärderingsblanketterna lämnade också utrymme för kommentarer:
Vad tycker du var bra med utbildningen
Allt var bra
Bra föreläsare
Allt jag har fått veta om medicinernas verkan och biverkningar
Helheten att man blir uppmärksam på vad man skall observera
Få mer vetskap om hanteringen av läkemedel m.m.
Ger mig bättre uppfattning om varför de boende har olika läkemedel, biverkningar. Veta
hur jag ska hantera läkemedel
Tyckte att den andra förläsningen var mer om dom saker och problem vi stöter p i vår
vardag
Del 2 gav mer att tänka på i jobbet
Att få mer kunskaper om läkemedel
Ökad insikt om läkemedlens påverkan. Bra genomgång hur att ge ögondroppar.
Kassering av medicinska plåster osv.
Intressant, många "aha"upplevelser-känner igen sig i mitt arbete
Få en "väckarklocka" när det gäller vikten av att ge medicin vid rätt tidpunkt, på rätt
sätt, vara mer uppmärksam på biverkningar. Kanske påverka till utvärderingar av
vårdtagarens mediciner.
Vad tycker du kan förbättras
Bättre om utbildningen är på förmiddagen. Jag blir så trött efter lunch
Det skulle kunna vara lite mer tid allt hanns inte med
Inte ta så mycket om uppbyggnad och hur de ska förvaras ofta har sjuksköterskorna detta ansvar
Att utbildningen är på förmiddagen
Saknade att man inte tog upp vad gäller insulin att när en person ligger högt i blodsocker. Det är
lika viktigt som att en person ligger lågt i blodsocker
Inte nåt men gärna mer!
Vet ej inget specifikt
Förslag på andra läkemedelsområden som du önskar få utbildning inom
Sårvårdsmaterial
Download