Övriga HSL-utbildningar anordnade av Vård och

advertisement
2012-01-27
Övriga HSL-utbildningar anordnade av
Vård och omsorg
2012-01-27
Som anställd inom vård och omsorg erbjuds du ett flertal utbildningar inom HSL.
Målgrupperna för utbildningarna är anställda i Mölndals stad och externa utförare. Viss
utbildning vänder sig till specifika områden eller enheter medan annan utbildning vänder sig
till större grupper inom flera områden.
Basutbildningar som läkemedelshantering, diabetes, dosverktyg och föreskrivningsutbildning
anordnas regelbundet, se hemsidan för aktuella datum.
Nedan hittar du utbildningar som vi anordnar vid efterfrågan.
Utbildning i hygien
Specialistenheten i Mölndals stad erbjuder personal inom Vård och omsorg utbildning inom
område hygien. Utbildningens innehåll anpassas efter önskemål. Exempel på innehåll är:
Riktlinjer och rutiner - ledningssystemet för kvalitet
Basala hygienrutiner
Kontakt
Lena Karlsson
Sårsjuksköterska
0709-94 50 56
Utbildning i nutrition
Specialistenheten i Mölndals stad erbjuder personal inom Vård och omsorg utbildning inom
område nutrition. Utbildningens innehåll anpassas efter önskemål. Exempel på innehåll är:
Mat vid olika behov
Mellanmål, berikningar och näringsdrycker
Måltidsordning och nattfasta
Grundkoster och specialkoster
Konsistensanpassning
Måltidsmiljö
Riktlinjer och rutiner - ledningssystemet för kvalitet
Observera! Dietisten är tjänstledig 2011-09-01-2012-02-28. Under tiden kan efter förfrågan
endast utbildningstillfälle på halvdag bokas in.
2012-01-27
Kontakt
Helena Kellnor
Dietist
0766-27 99 61
Utbildning i demenssjukdom
Specialistenheten i Mölndals stad erbjuder personal inom Vård och omsorg utbildning inom
område demens. Utbildningens innehåll anpassas efter önskemål. Exempel på innehåll är:
Genomgång av demenssjukdomar: symtom, utredning och behandling
Bemötande och kommunikation
Miljö
BPSD-symtom
Att vara anhörig till en person med demenssjukdom
Kontakt
Katarina Arvidsson
Demenssjuksköterska
0702-64 24 31
Sara Olsson
Demenssjuksköterska
0707-69 04 37
Utbildning i sårbehandling
Specialistenheten i Mölndals stad erbjuder personal inom Vård och omsorg utbildning inom
område sårbehandling. Utbildningens innehåll anpassas efter önskemål. Exempel på innehåll
är:
Grundläggande sårutbildning: utredning, diagnos och behandling
Genomgång av omläggningsmaterial - att använda materialet optimalt
Förebyggande arbete inom trycksår och behandling
PUCLAS - webbaserad utbildning i trycksårs diagnostik
Riktlinjer och rutiner - ledningssystemet för kvalitet
Kontakt
Lena Karlsson
Sårsjuksköterska
0709-94 50 56
Download