Fysikprov: Energi och Termofysik

advertisement
2005-05-13
Repetition inför B-prov - inlämningsuppgifter
Lös följande 27 uppgifter snyggt på ett löst rutat papper. Lösningar skall lämnas till läraren för
kommentarer nästa måndag (17/5). Jobba gärna med uppgifterna under lovdagarna i lugn och ro.
Fråga gärna en lärare eller en kamrat om du inte kan.
1)
Beräkna
3 5
 och förenkla svaret så långt som möjligt.
5 7
2)
Beräkna
4 3

och förenkla så långt som möjligt.
9 10
3)
Beräkna
2
3
4)
Bestäm vinkeln x i i triangeln.
5)
Förenkla uttrycket 12a  (12  a)  (a  21)
6)
Förenkla uttrycket (4  x)( 2  x)
7)
Förenkla uttrycket (5  x) 2
8)
Bestäm vinkeln x i cirkeln.
9)
Förenkla uttrycket 2 x(3  2 x) 2  (3x  2)( x  4)
10)
Lös ekvationen  p  2  p5 p  13  2 p  1
11)
Faktorisera så långt som möjligt: 2 x 2  18
12)
Bestäm k och m för linjen y 
13)
Betrakta diagrammet till höger.
a) Bestäm k och m för linjen i diagrammet.
b) Ange linjens ekvation.
5
och förenkla svaret så långt som möjligt.
6
2
2
2x
7
3
14)
Bestäm en ekvation för den räta linje som går genom punkterna 2;3 och 6;11 .
15)
Bestäm var linjen 6 x  3 y  18  0 skär koordinataxlarna.
16)
Funktionen f ( x)  4 x  2 är given.
a) Bestäm f (2)
b) Lös ekvationen f ( x)  26
17)
Beräkna sträckan x om linjen inuti triangeln är en parallelltransversal.
875106077
1/2
Brogårdsgymnasiet Kristinehamn
2005-05-13
18)
y  x  1
Lös ekvationssystemet: 
 y  2x  5
19)
x  y  11
Lös ekvationssystemet 
x  y  1
20)
5x  2 y  19  0
Lös ekvationssystemet 
2 x  3y  0
21)
Vilken eller vilka av följande andragradsfunktioner har en minimipunkt?
a) y  x 2  2 x  7
b) y   x 2  x  11
c) y  2 x  x 2
22)
d) y  15  3x 2
Nedan finns grafen till f (x ) . Lös följande problem grafiskt.
a) Bestäm funktionens nollställen
23)
b) Bestäm f (0)
c) Bestäm minimipunkten
Funktionen f ( x )  x 2  4 x  4 är given. Bestäm:
a) Nollställena
b)
f ( 2)
c) Symmetrilinjen d) Minpunktens koordinat.
24)
Två tärningar kastas. Hur stor är sannolikheten att tärningarnas poängsumma blir åtta?
25)
I en urna finns det fem gröna och fem svarta kulor. Två kulor tas upp ur urnan. Bestäm
sannolikheten för att kulorna har:
a)
Samma färg.
b) Olika färg
26)
Hur många gånger kan man förvänta sig att få klave om man singlar slant 430 gånger?
27)
Åldern hos deltagarna i en släktträff var:
1, 3, 5, 37, 5, 12, 24, 84, 29, 18, 73, 36, 42, 67, 68, 69, 92,
a) Vilket av lägesmåtten medelvärde, median och typvärde är lämpligast att använda?
b) Bestäm det lägesmått du valde i uppgift a).
c) Gör ett lådagram av åldrarna.
Anders
875106077
2/2
Brogårdsgymnasiet Kristinehamn
Download