Resultat -‐ problem

advertisement
Resultat -­‐ problem 1.  Sökandet e6er a7 förstå naturen och varat leder =ll strävan a7 hi7a FÖRKLARINGEN TILL FÖRÄNDRINGEN 2.  FÖRKLARINGEN MÅSTE FINNS I NATUREN 3.  Människan FÖRSTÅR 4.  E7 problem blir rela=onen mellan vad hon förstår och vad hon förnimmer: Vilken är rela=onen mellan vad vi ser och vad vi tänker? 5.  Vilken är ny7an med allt de7a? Hotet från Öst •  Ca 550: Perserna (Cyrus) besegrade Kroisos och betvingade därmed Lydien och andra riken i Mesopotamien (meder, babylonier m.fl.) •  Kräver underkastelse av de östgrekiska städerna (men Miletos erbjuds =llsvidare en allians) •  Grekerna begär hjälp av Sparta Perserriket ca 500 f Kr Stadsstater • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Hopliter Aristokrater, klaner (de gamles råd) Demos, oligarki (demokra=) Grekernas stridsmoral Sparta (eforen Chilon) Kvinnans roll; Sapfo Oraklet i Delphi (Apollon) Athen Drakon – Solon: Lagar-­‐domstolar Areopagen( De äldstes råd) De 9 arkonterna Bördens betydelse minskar, förmögenheten får större betydelse •  Medborgare (fri män) – metoiker – slavar •  Folkförsamlingen: de femhundrades råd: utsko7 (50) genom lo7 styr 1/10 del av året • 
• 
• 
• 
Perserhotet Perserkriget • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Upproret i Jonien, flyk=ngström ”Jord och va7en” eller krig? Slaget vid Marathon augus= 490 Aten: Ostrakism. Themistokles Liturgi Xerxes marschväg. Thermopyle (Leonidas) Salamis – Plataiai i Boeo=en (479) 478: Deliska sjöförbundet 400-­‐talets Athen •  Körsång; tävlingar •  Teatern: ”tragos” Tragöderna •  Aiskylos: ”Perserna”(472 f Kr); Ores=en (trilogi ca 460) •  Demokra=n segrar (ca 460) •  Sofokles ”An=gone” ”Konung Oidipus” •  Euripides ”Hippolytos” ”Medea” Sofister (vishetslärare) världens första professorer? •  Nomos vs Physis •  Gorgias •  Protagoras (människan är all=ngs må7): •  Retorik •  Inriktning på människan: e=ken och poli=ken Sokrates Sokrates Ca 469-­‐399 Källor: Xenophon men framför allt Platon Xan=ppa Majeu=k ”Det enda jag säkert vet, är a7 jag ingen=ng vet”. •  Dygd (arete) är kunskap • 
• 
• 
• 
• 
Platon Platon •  ”Den brede”: 427-­‐347 •  Dialogerna: Symposium (Gästabudet), Faidon, Faidros, Gorgias, Staten, Lagarna m.fl. •  Tolkningsproblem •  Det konkreta: Hur vet vi vad e7 bord är? •  Kan vi veta vad som är go7, vackert, skönt och rä7? Platon • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Idé – skuggbild: verklighet – sinnevärld Episteme – doxa Gro7liknelsen Själ – kropp Dialogen: Staten Kunskap skall styra (Filosoferna – väktarna) Själens tredelning. Sofrosyne! Gro7liknelsen Timaios – Demiurgen Symposion – Kärleken Gorgias – kri=ken av sofisterna Fundamentala platonska inslag såsom a7 ”Varat är go7” medför dock problem med ”det fula” och ”det onda” •  Kunskapen kommer inifrån: Ointresse för naturen •  Strävan e6er det goda: eros (studium) • 
• 
• 
• 
Download