trigonometriska formler

advertisement
TRIGONOMETRISKA FORMLER
Additions- och subtraktionsformlerna
cos(α − β) = cos α cos β + sin α sin β
cos(α + β) = cos α cos β − sin α sin β
sin(α + β) = sin α cos β + cos α sin β
sin(α − β) = sin α cos β − cos α sin β
tan α + tan β
1 − tan α tan β
tan α − tan β
tan(α − β) =
1 + tan α tan β
tan(α + β) =
Formler för dubbla vinkeln
sin 2α = 2 sin α cos α
cos 2α = cos2 α − sin2 α
tan 2α =
2 tan α
1 − tan2 α
Omskrivning till amplitud-fasvinkelform
a cos v + b sin v = c sin(v + ϕ)
√
c = a2 + b2
a
om b > 0
b
a
ϕ = arctan + π om b < 0
b
ϕ = arctan
Download