Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar

advertisement
1
Avdelningen för regler och behörighet
Enheten för klassifikationer och terminologi
Rättelser i
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE)
gällande från den 1 januari 2014
2013-11-27
Sida
Ursprungstext i ICD-10-SE
Ändring i ICD-10-SE
Kommentar
110
D47.1
Kronisk myeloproliferativ sjukdom
…
Utesluter:
…
Kronisk myeloisk leukemi [KML],
BRC/ABL-positiv (C92.1)
D47.1
Kronisk myeloproliferativ sjukdom
…
Utesluter:
…
Kronisk myeloisk leukemi [KML],
BCR/ABL-positiv (C92.1)
Rättelse av
text under
Utesluter
111
D48.5
D48.5
I25
Tumör av osäker eller okänd natur i
huden
…
Utesluter:
…
Huden på könsorganen (D39.7, D40.7)
…
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Morbus ischaemicus myocardii
chronicus
Rättelse av
kod under
Utesluter
274
Tumör av osäker eller okänd natur i
huden
…
Utesluter:
…
Huden på könsorganen (D39.7, C40.7)
…
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Morbus ischaemicus myocardii
chronicus
I25
Utesluter:
Angina pectoris (I20.-)
Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)
420
Utesluter:
Kardiovaskulär sjukdom UNS (I51.6)
N42
…
Andra sjukdomar i prostata
…
N42
…
Andra sjukdomar i prostata
…
N42.3
Dysplasi i prostata
…
N42.2
Atrofi av prostata
N42.2
Atrofi av prostata
N42.3
Dysplasi i prostata
…
…
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
…
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Text under
Utesluter
utgick
egentligen
år 2009
men
missades att
tas bort vid
nytryck av
ICD-10-SE
Rättad
ordning av
koderna på
4-ställig
nivå (skiftat
plats)
2
442
O24.0
Diabetes mellitus typ 1 före
graviditeten, insulinberoende
O24.0
Diabetes mellitus typ 1 före
graviditeten
O24.1
Diabetes mellitus typ 2 före
graviditeten
Insulinberoende diabetes före
graviditeten
442
O24.1
Diabetes mellitus typ 2 före
graviditeten, ej insulinberoende
Ej insulinberoende diabetes före
graviditeten
688
SENA EFFEKTER AV YTTRE
ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD
(Y85-Y89)
SENA EFFEKTER AV YTTRE
ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD
(Y85-Y89)
Anmärkning:
Y85-Y89 används för att ange omständigheter som
orsak till död, funktionsnedsättning eller invaliditet
som själva klassificeras annorstädes. Sena effekter
innefattar tillstånd som betecknas på detta sätt eller
som uppträder ett år eller mer efter det ursprungliga
tillståndet.
Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning
och skadlig exponering, Sådana tillstånd kodas under
aktuell förgiftning och skaldig exponering.
Anmärkning:
Y85-Y89 används för att ange omständigheter som
orsak till död, funktionsnedsättning eller invaliditet
som själva klassificeras annorstädes. Sena effekter
innefattar tillstånd som betecknas på detta sätt eller
som uppträder ett år eller mer efter det ursprungliga
tillståndet.
Y85-Y89 skall inte användas för kronisk förgiftning
och skadlig exponering, Sådana tillstånd kodas under
aktuell förgiftning och skadlig exponering.
Ändring av
kodtext
skedde
redan 2007
men
missades att
ta bort vid
nytryck av
ICD-10-SE.
Inklusion
utgår.
Ändring av
kodtext
skedde
redan 2007
men
missades att
ta bort vid
nytryck av
ICD-10-SE.
Inklusion
utgår.
Rättelse av
text under
Anmärkning
Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen.
Sidhänvisningar ovan gäller den tryckta Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE)
www.socialstyrelsen.se/klassifikationer
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Download