Ordinarie tentamen 2005

advertisement
Tentamen i Biomekanik, 5 poäng
1. I en försök där man vill utvärdera
tricepsmuskelns styrka, får en person
trycka ner en lastcell med handflatan på
det sätt som visas i figuren. Om lastcellen
registrerar en kraft om 160 N, beräkna hur
stor vertikal dragkraft T som triceps utvecklar. Underarmens massa är 1,5 kg med
tyngdpunkt i G. (Mått: 1 tum = 25 mm.)
5p
2. En skidåkare åker i liften uppför en
backe med den konstanta lutningsvinkeln β = 17o. Spännkraften i linan har
storleken S = 300 N och riktningen ges
av vinkeln α = 30o. Skidåkaren har
massan m = 60 kg och friktionstalet
mellan snö och skidor är μk = 0,1.
Bestäm för en förflyttning x = 10 m
(längs med backen) det arbete som
uträttas av
a) tyngdkraften
b) linkraften
c) friktionskraften
5p
Peter Carlsson
1
3. En karusell roterar med en konstant vinkelhastighet ω enligt figur.
Antag att linan till gungan bildar en
konstant vinkel α med vertikalen.
Genom att bestämma vinkeln α kan
karusellens vinkelhastighet ω bestämmas. Visa att ω för de givna
dimensionerna i figuren får värdet
ω=
g tan α
b + l sin α
5p
4. En kraft P anbringas på en stillastående 100 kg:s låda enligt figur.
Bestäm hur stor kraften P måste
vara för att lådan precis ska börja
glida samt hur stor friktionskraften
Fμ är i det läget.
5p
Peter Carlsson
2
5. En motorcyklist kör uppför en ramp
som ger en elevationsvinkel β = 60o
enligt figur. Hopplängden d uppmäts till
25 m. Bestäm utgångsfarten v0 om
motorcykeln behandlas som en partikel
under luftfärden och luftmotståndet
försummas. Hoppet börjar och slutar på
samma nivå.
5p
Peter Carlsson
3
Download