1. Inledning 2. Bakgrund: PTS tidigare arbete inom området 3

Agenda för integritetsforum 8 juni 2009
Internetleverantörers arbete för användarnas säkerhet i förhållande till
den personliga integriteten
Tid: 8 juni 2009 klockan 14-16
Plats: PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16, Stockholm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Inledning
Bakgrund: PTS tidigare arbete inom området
Analys och filtrering av trafik – behandling av uppgifter om och i den
trafik som överförs i näten, i relation till bestämmelserna i lagen om
elektronisk kommunikation.
Hantering av illasinnad trafik i näten och de drabbade användarna –
slutsatser från PTS utredning om botnät i Sverige.
Arbetssätt för ökad säkerhet med bibehållen hänsyn till användarnas
integritet – behovsbild för en branschpraxis.
•
Arbete för att upptäcka och kartlägga spridning av säkerhetshot:
– Spårning av illasinnad nättrafik.
– Hantering och registrering av abuse-ärenden.
– Utnyttjande av samarbetsnätverk för informationsutbyte.
– Statistik och lägesbild för aktuella säkerhetshot.
•
Policy för hantering av drabbade användare:
– Kontakt med och stöd till abonnenter och användare.
– Begränsning av tjänster och abonnemang.
•
Tydlig legal grund och information till abonnenter avseende
behandlingen av uppgifter:
– Inhämtande av abonnentens eller användarens samtycke.
– Aktuell information om vilka åtgärder Internetleverantören
vidtar och hur användaren påverkas.
Diskussion:
•
Vilka är säkerhetshoten?
•
Hur bekämpas hoten på bästa sätt?
•
Hur kan branschen samarbeta?
•
Medger nuvarande regelverk ett effektivt säkerhetsarbete?
•
Nästa steg: Arbetsgrupp för utveckling av branschpraxis?
Kommande integritetsforum: mötesform, regelbundenhet och innehåll.
Avslutning
Kommunikationsmyndigheten PTS
Post- och telestyrelsen
Postadress:
Box 5398
102 49 Stockholm
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 16
www.pts.se
Telefon: 08-678 55 00
Telefax: 08-678 55 05
[email protected]