Redovisade kostnader för regeringsuppdraget

PM
Datum
Vår referens
Sida
2017-03-31
Dnr: 14-7474
1(1)
Avdelningen för samhällsfrågor
Adam Rosén
0736405849
[email protected]
Redovisade kostnader i regeringsuppdraget
att främja utveckling av en nationell
språkinfrastruktur för talbaserade tjänster
2014
Stelacon - Språkresursbank – teknik och
omvärld
2015
2016
308 775
331 500
A-Focus - Nationell språkresursbank
567 000
KTH - Nyttjande av offentligt tillgängliga
talresurser i en talresursbank
1 138 000
Lingsoft - Taligenkänningsprototyp för
direkttextning av tv program
4 552 000
1 144 000
KTH - Skapandet av grunden för en svensk
talbank
530 000
BCG - Förvaltning, finansiering och
strategi för en framtida talresursbank
339 645
Stelacon - Utvärdering av SVT:s prototyp
för skuggtalarteknik
Summan av externa kostnader per år
2017
640 275
1 705 000
6 565 645
0
8 910 920
Totala summan av externa kostnader
kopplat till regeringsuppdraget
Post- och telestyrelsen
Postadress:
Besöksadress:
Telefon: 08-678 55 00
Box 5398
Valhallavägen 117 A
Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm
www.pts.se
[email protected]