Uppgifter till mattekarusell den 15 december 2006

advertisement
Uppgifter till mattekarusell den 15 december 2006
1.(Kval)
En grupp består av 6 killar och 3 tjejer. På
hur många sätt kan man välja ett par av en
kille och en tjej?
2.(Kval)
Beskriv mängden C genom at sätta dess
element inom klamrar:
C={k| k=77–n, n heltal, 60n72}
3.(Kval)
Beskriv snittmängden genom at sätta dess
element inom klamrar:
A={–1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},
B={0, 3, 6, 9, 12, 15}. AB=?
5.(Kval) Skugga mängden (AC)  (BC)på
bilden
4.(Kval)
Beskriv mängden
[1, 7]  [3, 12]
Beskriv mängden genom at sätta dess
element inom klamrar: ] –,5[ N
Beskriv mängden
[0, 8]  ]4, 15[
11.(Kval)
Skugga mängden A  (BC)på bilden
intervall:
Beskriv unionmängden genom at sätta dess
element inom klamrar: A={0,1,2,3,4,5,6,7},
B={0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}. AB=?
8.(Kval)
Beskriv snittmängden genom at sätta dess
element inom klamrar:
A={M,Ä,N,G,D,E,R,N,A},
B={L,E,K,T,I,O,N,E,N}. AB=?
ett
6.(Kval)
7.(Kval)
9.(Kval)
som
som
ett
intervall:
10.(Kval)
En semester startade den 18 april. Semesters
sista dag har varit den 11 maj. Bestäm hur
många dagar varade semestern?
12.(Kval)
Beskriv unionmängden genom at sätta dess
element inom klamrar:
A={M,Ä,N,G,D,E,R,N,A},
B={L,E,K,T,I,O,N,E,N}. AB=?
1.(Kval)
En grupp består av 6 killar och 3 tjejer. På
hur många sätt kan man välja ett par av en
kille och en tjej?
2.(Kval)
Beskriv mängden C genom at sätta dess
element inom klamrar:
C={k| k=77–n, n heltal, 60n72}
3.(Kval)
Beskriv snittmängden genom at sätta dess
element inom klamrar:
A={–1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},
B={0, 3, 6, 9, 12, 15}. AB=?
5.(Kval) Skugga mängden (AC)  (BC)på
bilden
4.(Kval)
Beskriv mängden
[1, 7]  [3, 12]
som
ett
intervall:
6.(Kval)
Beskriv unionmängden genom at sätta dess
element inom klamrar: A={0,1,2,3,4,5,6,7},
B={0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}. AB=?
13.(Kval)
14.(Kval)
Bestäm antal element i mängden C= AB där
A={k| k heltal, 1k100}, B={50, 100,
150, 200, 250}
Beskriv mängden genom at sätta dess
element inom klamrar: [–2, 6.14]  Z
2. (Huvud)
Hitta på ett lämpligt uttryck i A,B,C för den
1. (Huvud)
|{U, N, I, K, A, B, O, K, S, T, Ä, V, E, R}|=?
skuggade mängden
3. (Huvud)
4. (Huvud)
Framställ C som en tabell och skugga D:
Hur många delmängder finns det av mängden
2
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. C=A , D={(m, n)C| mn {Evdil, Jennifer, Moa} ?
är ett udda tal}
5. (Huvud)
Framställ angiven mängd D som en 6. (Huvud)
produktmängd:
Skugga produktmängden D på talplanet R2
D=({a, b, c}{1, 2, 3, 4, 5, 6})({b, c, d, D={–2, 2}[–2, 2]
e}{1, 3, 5, 7, 9})
8. (Huvud)
7. (Huvud)
Hur många olika delmängder av mängden Lös olikheten och framställ svar som en
{Aron, Ben, Hodde, Martin, Patrik, Yubin } intervallmängd:
består av två element var?
–6<3x  21
9. (Huvud)
10. (Huvud)
2
Beskriv mängden som ett intervall
A={x+y | x[1, 3], y]2, 4[}
Bestäm |([–1, 3][0, 7[ ) Z |
12. (Huvud)
11. (Huvud)
Hitta på ett lämpligt uttryck i A,B,C för den
Beskriv mängden genom at sätta dess element
inom klamrar:
A={x | x(4–x2)=0}
skuggade mängden
13. (Huvud)
14. (Huvud)
Bestäm |AB| där A={0, 2, 4, 6, …, 100}, Hur många bland heltalen från och med 1 till
och med 1000 är udda och ej delbara med 5?
B={50, 51, 52, ..., 150}
15. (Huvud)
Beskriv
mängden
som
A={xy | x[1, 3], y[–1, 2]}
ett
intervall
Facit till Kval tal
Facit till huvudtal
1. 15
2. 16
3. 42
4. 90
5. 125
6. 12/25=0.48
7. 48
8. 252
9. 60
10. 23
11. 64
12. 720
13. 120
14. 14
1.
96
2.
72
3.
60
4.
15
5.
60
6.
TAPSL
7.
8100
8.
510
9.
49
10. 120
11. 512
12. 32
13. 720
14. 24
15. 8000
Download