Psykoser
psykos

Samlingsnamn för sådana psykiska
störningar där uppfattningar och
värderingar av verkligheten är
förändrade.
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer – hörsel, lukt, syn.
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer – hörsel, lukt, syn.
 Tankestörningar
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer – hörsel, lukt, syn.
 Tankestörningar - t.ex. upplevelser av
att tankar placeras i huvudet eller sänds
ut på radio, samt associationsrubbningar.
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer – hörsel, lukt, syn.
 Tankestörningar - t.ex. upplevelser av
att tankar placeras i huvudet eller sänds
ut på radio, samt associationsrubbningar.
 Vanföreställningar
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer – hörsel, lukt, syn.
 Tankestörningar – t.ex. upplevelser av
att tankar placeras i huvudet eller sänds
ut på radio, samt associationsrubbningar.
 Vanföreställningar – paranoia.
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer – hörsel, lukt, syn.
 Tankestörningar – t.ex. upplevelser av
att tankar placeras i huvudet eller sänds
ut på radio, samt associationsrubbningar.
 Vanföreställningar – paranoia.
 Desorienterat tal
psykos
Symptom för psykotiska tillstånd är
 Hallucinationer – hörsel, lukt, syn.
 Tankestörningar – t.ex. upplevelser av
att tankar placeras i huvudet eller sänds
ut på radio, samt associationsrubbningar.
 Vanföreställningar – paranoia.
 Desorienterat tal – d.v.s. pratar
förvirrat.
psykos

Exempel…
Psykos