File

advertisement
Instuderingsfrågor: Psykiska sjukdomar, Stress & Kemisk-biologisk Psykologi.
Det mesta står i boken, men jag har hämtat lite från andra källor. Kolla gärna på genomgångarna som
ligger ute på nätet (psrudbeck.weebly.com) och i boken. Då missar ni inget. Sidhänvisningarna kan
vara lite olika beroende på vilken bok ni har, men kapitelnamnen bör vara samma oavsett bok.
Biologiska perspektivet (58-68)
1. Vad är det centrala nervsystemets funktion? Beskriv den kort.
2. Perifera Nervsystemet är uppdelat i två undergrupper, autonoma samt somato-sensoriska.
Autonoma i sin tur är uppdelat i två undergrupper. Vad heter dessa två, och vad är deras
funktion?
3. Vad är dopamin, och vad reglerar det i vår kropp?
4. Vid vilka situationer utsöndras endorfin? Nämn tre.
5. Vad händer i hjärnan om stressnivån är för hög? Beskriv dessa tre steg.
6. Man talar ibland om ett ”ryggmärgsbeteende” som människan. Förklara hur den principen
fungerar kemiskt-biologiskt och ge ett exempel på detta.
Stress & utbrändhet (148-166)
1. Vilka tre kategorier av stressorer har vi? Ge en kort beskrivning av varje och Ge minst ett
exempel på varje!
2. Vad innebär ”stress?”
3. Vad kan vi få för biverkningar av stress?
4. Vilka stresshormoner utsöndras vid stress? Tre stycken..
5. På vilket sätt kan vi stressas av för lite att göra? Förklara!
6. Vilka två stresshanteringssstrategier (Coping) har vi? Vilka för- och nackdelar finns?
7. Vad är ”stress- och sårbarhetsmodellen”?
8. För att få depression måste man uppfylla 5 av 8 kriterierunder en tvåveckorsperiod. Nämn
fem av dessa kriterier
9. Hur behandlas depression?
Att vara psykiskt sjuk (166-186)
1. Vilka två linjer finns inom psykiatrin?
2. Vad är definitionen på en psykos?
3. Varför kan det vara svårt att avgöra om det är en psykos eller inte?
4. Vilka fyra symtom återfinns i schizofrenin?
5. Vad är det för skillnad mellan paranoia & schizofreni?
6. Vad är tydliga tecken på en person med borderline?
7. Under 1970-talet kritiserades den stora konsumtionen av läkemedel inom psykiatrin. Hur
ville man förändra vården? Vilka negativa effekter fick det här?
8. Varför behöver inte psykopaten lida av sitt tillstånd?
9. Vad händer hos en person, när denne drabbas av bipolär sjukdom?
Download