Ski Web Shop: Den internationella e

advertisement
Ski Web Shop:
Den internationella e-handeln
riktar blickarna mot öst
Raine Luomanens webbutik Suksikauppa.com säljer
utförs- och längdåkningsutrustning och har bedrivit
internationell e-handel sedan 2011. Företaget har verkat i Finland, Sverige, Norge och Tyskland sedan det
grundades. Det internationella e-handelsföretagets senaste landvinning är Ryssland, där man började sälja
utförsåkningsutrustning i vintras.
”Tanken på att expandera till Ryssland hade grott i
ungefär ett år. OS i Sotji gav oss den första knuffen
eftersom det erbjöd lättillgänglig och pålitlig bred
forskningsdata om den ryska utförsåkningsverksamheten och om idrottsredskapshandeln i stort.
Tillväxtssiffrorna som forskningen presenterade gjorde det till ett lätt beslut. Däremot behöver man inte
några siffror för att inse potentialen hos den stora
marknaden i öst”, berättar Luomanen.
Den internationella aspekten var en självklarhet för
företaget ända sedan starten. För närvarande riktas
omkring 70 % av företagets handel mot andra länder
än Finland. Luomanen är förvånad över kritiken som
finska e-handlare har fått över sin långsamma internationalisering.
”Jag känner till flera företag i Finland som på ett eller annat sätt är föregångare inom sin bransch, även
om de är små. Det kanske är svårare för större kedjor.
Sverige och Norge har kommit mycket längre”, funderar Luomanen.
Matkahuolto ger dig nyckeln till
handeln med öst
Luomanen ser Ryssland som en bra möjlighet för finska
företagare. Däremot är det ännu inte lika lätt att inleda
handel med öst som på andra marknader. Logistiken,
tullen, språket och företagskulturen ställer till problem
för e-handlaren.
”Det finns mycket kvar att göra, speciellt när det gäller
avgifter och logistiken. För oss spelade Matkahuoltos
tjänster en viktig roll. Det har gjort att vi har fått en
mjukstart i expansionen till den ryska marknaden”, berättar Luomanen.
Suksikauppa.com har haft värdefull hjälp av ett tjänstekoncept som lanserades i höstas av Matkahuolto,
BusinessVERCCO Oy och Mediatalo Toimelias Oy. Detta
tjänstekoncept erbjuder logistik- och marknadsföringstjänster samt ett nätverksunderlag för finska e-handlare som vill ta sig in på östmarknaden.
”Jag läste om tjänsten i Kauppalehti och kontaktade
Matkahuolto. Det tog inte mer än fem minuter för oss
att hitta ett gemensamt spår och för Matkahuolto att
skicka material till oss. Avtalsbiten är utformad precis
som den ska för en företagare, och själva tjänsten är
mycket lätt att använda”, säger Luomanen tacksamt.
Matkahuolto överlämnar beställningarna som gjorts
via webbutiken till upphämtningsplatser nära gränsen.
Ryska kunder som befinner sig på den finska sidan
kan sedan lätt hämta ut sin beställning. Matkahuoltos
sökning av betjäningsställen har integrerats på
Suksikauppa.coms ryskspråkiga sida Skikupi.ru. För att
underlätta för kunderna har man lagt till en app i sökningen, där man via en karta kan välja leverans till de
populäraste skidorterna i Finland. Intresset för tjänsten har varit stort under semestersäsongen.
”Vi har även tagit hjälp av marknadsföringsdelen
i Matkahuoltos tjänstekoncept. Tjänsten är lätt att
skräddarsy efter säsongprodukter så att den uppfyller
behoven under säsongen. I höst kommer vi förmodligen att starta upp kampanjerna på nytt.
Det är viktigt att rikta marknadsföringen direkt till de
ryska kunderna. Luomanen uppskattar att Suksikauppa.
coms närliggande marknader omfattar omkring 26
miljoner människor, varav omkring 10 miljoner bor
på bilavstånd från den finska gränsen. Potentialen i
Ryssland är enorm.
Pålitlig finsk e-handel lockar kunderna
För Suksikauppa.coms del har de positiva fördomarna
om handel med öst visat sig vara riktiga. Finskhet som
varumärke intresserar folk, vilket Luomanen också har
märkt av.
”Vi höll öppet butiken ett tag utan att berätta något
om att verksamheten var finsk. Vi undrade varför inget hände. Sedan gjorde vi några förändringar och lyfte
fram finskheten i webbutiken. Försäljningen satte fart
med en gång”, berättar Luomanen.
Luomanen råder e-handelsföretagare som vill ta sig
in på den ryska marknaden att förblir finska.”Då har
man redan gjort halva varumärkesarbetet. Det är bra
att luta sig mot Finlands goda anseende”, avslutar
Luomanen.
Download