Tekniklektioner från förskoleklass till år 5

advertisement
©Copyright
Torun Paulsson/Jennie Mattsson
Nåntunaskolan
2006-03-20
Uppsala
Tekniklektioner från förskoleklass till år 5
Lite tips och idéer för dig som precis ska börja undervisa i teknik.
Definition av ämnet, år 3 -5:
Teknik är människans metoder att uppnå något genom att använda
olika föremål.
Definition av ämnet, F-2:
Teknik är allt människan uppfunnit.
Förskoleklassen
Modell av lekplatsen!
Lektion 1:
Tekniska begrepp/aspekter: olika material, ritningar, olika lösningar
på problem.
Hur?
• Inledning med hemliga påsen. Där fanns flera olika material: glas,
papper, plast, skinn, trämaterial, metall m.m.
• Saga Mulle Meck bygger hus. Stoppa och prata om ritningar: Mulle
Meck utgår från en ritning i sagan.
• Gå ut och titta på lekplatsen på skolgården. Ställ frågor med
anknytning till material och byggnadssätt. Till exempel varför har
vi inte en klätterställning gjord av glas? Varför är inte gungan
gjord av spikmatta? Toka gärna till det med orimliga kontraster
till verkligheten så att barnen förstår vad Du vill få fram.
• Låt därefter barnen rita en ritning av deras drömlekplats.
Lektion 2:
Tekniska begrepp/aspekter: skala, grunden först.
Hur?
• Hemliga påsen med flera saker i olika storlekar. Modellen ska vara
utifrån samma skala. Alla fick därefter en liten träfigur att ha
som sin egen gubbe.
• Samlade alla olika drömlekplats- förslag på tavlan. Var och en fick
sedan välja ut en sak som de ska bygga. Vad var och en valde
skrevs upp på blädderblocket.
• Barnens små gubbar målades och kläddes i lämpliga ”kläder”.
• Vi läste resten av Mulle Meck bygger hus och pratade om hur
viktigt det är att man börjar bygga grunden på huset.
• Vi letade sedan efter material att börja bygga den utvalda delen
av lekplatsen i. Var och en fick en storleksanpassad platta att
bygga sin del av lekplatsmodellen på. Det fanns två storlekar. De
som skulle bygga på höjden fick mindre plattor än de som byggde
på längden/bredden.
Teknikplanering för år 1
Lektion 1:
En inledning om vad teknikämnet innebär.
Prata om boktryckarkonsten och trycka på kort. Det finns färdiga
mallar till tryckningen och vi kan göra egna potatistryck med. Här
visas varje steg med hjälp av flanomaterial.
Barnen får göra flera kort om de hinner.
Lektion 2:
Vi inleder med en sorteringsövning där de får lägga pennor utmed en
tidslinje och försöka lista ut i vilken ordning pennorna tillverkats.
Korten de gjorde förra veckan tas fram igen och den här gången får
de prova på att skriva med fjädrar och bläck. Först får de prova på
ett kladdpapper och sedan på sina kort. Det finns fjädrar åt var och
en och bläcket kan hällas upp på mindre plattor/burkar så att de
slipper vänta på varandra.
Lektion 3:
Barnen får börja med att sortera vanligt förkommande saker. Det
ska handla om olika sätt att försluta saker (lim, tejp, knappar m.m.).
Idag får barnen vika kuvert till sina kort. När de är klara med det
får de lägga i korten och vi förseglar kuverten med lacksigill.
Förslag på hur man kan fortsätta arbetet under våren:
Ett förslag är att vi bygger upp en stad. Barnen kan fundera på vad
som behövs i en stad för att få den att fungera. Då kan vi få in olika
aspekter, t.ex. infrastrukturen i form av vägnät, transport i form av
flyg och lastbilar, elektricitet, sophantering i form av förbränning,
och en massa andra saker.
Barnen kan bygga modeller av bilar och annat och sedan kan vi kanske
göra riktig belysning och annat.
Till alla i år 3 på Nåntunaskolan!
Vi har upptäckt att det finns dinosaurieägg på vår planet! Det vore en
katastrof om dessa kläcks på Tellus. Tänk om det blev en massa
dinosaurier, som tog över jorden!
Vi har hittat en avlägsen planet där äggen kan kläckas utan att skada
någon levande varelse. Problemet är nu att vi inte har en bra
landningskapsel för äggen. Vi tänkte skicka dem med ett rymdskepp
och sedan släppa dem ner på marken med hjälp av kapseln. Nu undrar
vi om ni kan göra en prototyp av en rymdkapsel med förslag på olika
material.
Vi har vissa krav:
1. Kapseln ska gå att släppa från 2 meters höjd utan att äggen tar
skada.
2. Materialet ska vara så miljövänligt som möjligt, för att inte skada
den nya planeten.
3. Vi behöver bra beskrivningar av hur man bygger kapslarna, både
med bilder och med ord.
4. De kapslar, som inte fungerar bra, behöver vi få veta vad som gick
fel för att vi ska slippa göra samma misstag.
Det är bråttom! Vi vill ha allt färdigtestat till 29 november. Om ni
inte tar er an uppdraget får vi ge det till någon annan skola. Men vi
hoppas att ni kommer att fixa det här!
Tack för all hjälp!
Hälsningar från
Nurot Sonplaus, chef för rymdforskning i Uppsala.
År 4
Vikingaskeppen förflyttas
Inledande övning: Låt barnen försöka flytta olika saker utomhus.
Vad går lätt att flytta och vad går inte lika lätt? Hur ser underlaget
ut? Hur påverkar underlaget det vi ska flytta?
Uppgift: Leta reda på en stock utomhus. Flytta den med hjälp av
mindre, runda stockar, på samma sätt som vikingaskeppen
förflyttades över land.
Avslutande: Vad upptäckte barnen när de arbetade? Hur
kommunicerade dem? Vad behöver man tänka på om man ska flytta
ett skepp på det sättet någon mer gång? Gör en gemensam ”tipslista”
på blädderblock eller dylikt.
Nät
Inledning: Titta på olika saker som vi äter och diskutera hur man har
fångat dem eller på annat vis bearbetat dem innan de kommer till
kylskåpet. Till exempel kan man använda fisk, mjöl, spaghetti, mjölk
m.m. Drag paralleller till vikingatiden och hur de var tvungna att göra
då för att få samma saker.
Material: Mattvarp.
Övning: Dela in barnen i små grupper om tre eller fyra barn i varje.
Låt dem utifrån beskrivningen nedan knyta ett eget nät.
Avslutning: Dokumentera hur barnen gick till väga och vad som var
svårt i skrivhäften.
Kallsmide
Sorteringsövning: Sortera verktygen i verktygslådan. Låt barnen
tänka ut ett eget sätt och prata om de olika förslagen.
Material: Verktygslådor, metalltråd (grövre), skruvstäd,
hörselskydd, bänkskivor som skyddar borden.
Uppgift: Gör ett vikingasmycke av en metalltråd. Forma genom att
bearbeta metallen med hammaren samtidigt som metallen är fastsatt
i skruvstädet. Det kan också vara bra att använda sig av en plattång.
Avslutningsvis: Låt barnen skriva ner i sina skrivhäften hur de
gjorde sitt smycke och vad som var svårt och vad som var lätt.
Därefter kan de skriva ner det hela en gång till på en skylt och ställa
ut det tillsammans med smycket på en anslagstavla i skolan.
Stentyngd varp
Inledande samtal: Vad har vi för olika sorters tyger i kläderna vi har
på oss? Titta på barnens kläder och låt dem först prata parvis om
varifrån kläderna kommer och vad de är gjorda av. Prata sedan om
det i stor grupp.
Material: En käpp per grupp, varptråd, stentyngder och garn.
Uppgift: Se beskrivningen nedan.
Runor
Material: En rundstav av trä, vassa knivar, tvingar att fästa staven
vid ett bord, skyddsskiva.
Uppgift: Barnen ristar in sitt namn med runor i en trästav. Tänk på
att fästa staven ordentligt med en tving och att skydda bordet. De
som vill kan färglägga runorna med en röd penna.
Avslutning: Låt barnen beskriva hur de gjorde i sina skrivhäften.
År 5
Medeltiden
”Robin Hood”:
Sorteringsövning: Lägg fram det som ni tagit med ut för att använda
när ni ska göra pilbågarna; kniv, tråd och ringarna. Lägg till material
från platsen: sten, trä, blad m.m. Låt barnen hitta på egna sätt att
sortera sakerna på. Man kan ha material, ursprung, tillverkning
(fabrik eller handarbete) och många fler utgångspunkter.
Medeltida vapen: pilbågen (prata om katapult, armborst och
slangbella). Alla får tillverka en egen pilbåge. Man kan slå upp
pilbåge/långbåge i National encyklopedien om man vill ha lite mer
fakta. Människan har använt sig av pilbåge i mer än 10000 år och det
finns folkslag som gör det än idag. Under medeltiden utvecklades
pilbågen och användandet var mer utbrett. Många tänker kanske på
Robin Hood som antas ha levt på 1100-talet och som Pyle har skrivit
en bok om. Det var också vanligt att barn på medeltiden i Sverige
lekte med pilbågar.
Material: Segt och starkt trä i pinnform (barnen får själva leta upp
lämpliga pinnar), någon form av tråd t ex mattvarp, knivar och
eventuellt rockringar.
Uppgift: Var och en får göra en pil och en pilbåge. Vi hänger upp
rockringar på olika avstånd och höjder. Barnen får sedan skjuta
genom ringarna och tävla i träffsäkerhet.
Avslutning: Låt barnen berätta vad som var bra eller mindre bra med
deras pilbågar. Vad kan de ge för tips till varandra för att det ska gå
bättre nästa gång? Om någon har en exceptionellt bra båge kan man
låta de andra prova och se vad det är för skillnad mellan bågarna och
pilarna.
Katapult:
Sorteringsövning: Använd verktygslådornas innehåll och låt barnen
ge förslag på sortering av verktygen.
Förslag på material: blompinnar, fotoburkar eller andra små
plastburkar, ståltråd, limpistoler med lim, en bit av en plastpåse och
småstenar.
Uppgift: Bygg en katapult! Låt eleverna själva förklara hur en
katapult fungerar. Ställ frågor kring vad det är som gör att ena sidan
slungas iväg. När barnen förstått konceptet kan man ta fram en
katapult och visa. Därefter får de bygga en och arbeta i par. Se
beskrivningen nedan.
Avslutande övning: För att se om alla har förstått hur en katapult
fungerar kan man ge en skrivuppgift till barnen. Låt dem svara på
frågor som till exempel hur man bygger en katapult, vad det är som
gör att man kan slunga iväg föremål med den och vad den användes
till under medeltiden.
Kvarnen
Inledning: Använd bilden på en kvarn i teknikboken. Gör övningen där
man beskriver hur vinden sätter fart på kvarnvingarna och hur
rörelsen överförs vidare i kvarnen ner till kvarnstenarna. Låt gärna
barnen skriva ner det hela i skrivhäften.
Vindkraft: Hur man utnyttjade vinden under medeltiden och hur vi
gör nu. Passa på att ta med miljöaspekten av olika energikällor.
Aspekter såsom ändlig energi och oändlig, växthusgaser, allt som
känns att det passar med undervisningen.
Material: Blompinnar, papper, sugrör, limpistoler med lim, mindre
träbitar m.m.
Uppgift: Bygg en vindsnurra. Barnen arbetar två och två och gör en
snurra tillsammans. Det kan vara svårt att få den att rotera om den
är för stor, likaså är det viktigt att det inte blir för stor friktion vid
rotationsfästet.
Vattenhjul
Inledande övning:
Vattenkraft: Hur man utnyttjar vattenkraft idag med älvarna i norr
och hur man utnyttjade vattenkraften under medeltiden. Förklara
hur en skvalta fungerade. Det står om skvaltor i teknikboken för år
4-6. Lärarhandledning finns också.
Material: Vi samlar ihop olika ”skräpmaterial” såsom
mjölkförpackningar, konservburkar och träskräp. Limpistoler med lim,
spik och annat smått som kan behövas tas fram. Till de här
lektionerna kan det behövas skruvstäd och verktygslådor. Även en
skyddsskiva att ha på borden är bra.
Uppgift: Bygg ett vattendrivet hjul. Om man vill får man försöka sig
på en skvalta, men man kan göra något man själv kommer på också.
Det här räknar jag med att det kan ta lite tid och jag avsätter två
lektionspass till det. Låt barnen arbeta parvis. Annars blir det lätt
att en del blir passiva.
Vattentransport
Sorteringsövning: Tag hjälp av de saker som ska användas vid
lektionen och lägg till en del andra. Ungefär 10 olika föremål är
lämpligt vid sorteringsövningen.
Transport av vatten: Hur får vi vatten nu och hur fick man vatten
till åkrar och hus i Sverige under medeltiden? Den historiska
kopplingen kan göras ganska lång och innehållsrik. Vi har olika former
av bevattningssystem genom tiderna. Hur ser det ut i olika länder
idag? När man duschar utomlands kan det vara sämre tryck i slangen,
vad beror det på?
Material: Det behövs ungefär 10 meter slang vardera till fem
grupper. En hink med vatten till varje grupp.
Uppgift: Transportera vatten 10 meter med minsta möjliga lutning.
Vi håller till på skolgården för att kunna hämta mer vatten vid behov.
Var och en ska också få promenera med vatten i två hinkar en längre
sträcka för att få prova på hur det känns.
Teknikfriluftsdag för F-1-2!
Tema: hur man använder sig av olika uppfinningar för att klara sig i
naturen. Störst fokus på matlagning och bygga skydd. Vi ”steker”
bröd över elden, lagar folieinpackad mat och gör en gryta över eld.
År 3-4-5
Friluftsdag med tema jord, eld, luft och vatten!
Det kommer vara 3 stationer som barnen går mellan under dagen.
Barnen gör två stationer före lunch och en efter.
Vi planerar att hålla till vid Stordammen där vi har möjlighet att
arbeta med flottar i dammen, det finns eldstäder med galler till
grillningen och skogen med pinnar och annat som vi kan tänkas behöva
under jord- och luftstationen.
Flotte åt en kotte!
Här får man arbeta tre och tre med att göra en flotte åt en kotte.
Innan barnen börjar bygga får de samla ihop olika sorters material
som de hittar i skogen. I grupp provar vi vad som flyter och vad som
sjunker. Innan man provar flytförmågan får barnen gissa om det
sjunker eller flyter. När vi gått igenom det få de arbeta med sina
egna flottbyggen.
Material förslag: mattvarp, knivar och en såg, som lånas ut vid
behov.
Sten flyger högt!
Här gäller det att bygga en fallskärm åt en sten. Var och en får leta
reda på en egen sten som ska få en fallskärm. Barnen kastar upp
stenen i luften, alla kastar vid samma tillfälle och åt samma håll, och
kontrollerar att alla stenar mår bra efter fallet. Fallskärmarna gör vi
av en bit plastpåse och mattvarp. Det är bara bra om eleverna provar
olika sorters plastpåsar och storlekar på fallskärmarna.
Material: Mattvarp, saxar, plastpåsar.
Står med båda fötterna stadigt på marken!
Nu ska barnen bygga en så hög ställning/torn som möjligt genom att
använda det de hittar i skogen. Mot slutet av arbetspasset ser vi
vilka som vann i den gruppen. Som en inledning kan man prata om hur
Eiffeltornet ser ut. Det är störst nertill och smalast upptill. Varför
är det så?
Material: Pinnar och annat i skogen.
Tänt var det här!
Vid återsamlingen efter lunch provas olika materials brinnförmåga
vid en av eldstäderna. Barnen får gissa vilket material som brinner
bäst respektive sämst. I samband med det kan man prata om
”eldvett” och material i kläderna som barnen har på sig.
Förslag på material: Tändstickor, fleece, bomullstyg, nylonstrumpa,
ull, bomull m.m.
Vill Du komma i kontakt med oss?
[email protected]
[email protected]
www.Nantunaskolan.uppsalaskolor.se
Download
Random flashcards
Create flashcards