Utökad indikation för Plavix (klopidogrel) ger patienter med

advertisement
PRESSMEDDELANDE
2006-10-10
Utökad indikation för Plavix (klopidogrel) ger patienter
med hjärtinfarkt en ny behandlingsmöjlighet
Den nya indikationen innebär att samtliga patienter med akuta koronara syndrom ges
nu möjlighet till behandling med Plavix.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt en ny indikation för det
trombocytaggregationshämmande läkemedlet Plavix. Indikationen inkluderar nu även SThöjningsinfarkt, sk STEMI, en allvarlig form av hjärtinfarkt.
STEMI är en allvarlig form av hjärtinfarkt där en av hjärtats blodförsörjande artärer
oftast är helt igensatt. Blockeringar i hjärtats kärl betecknas aterotrombos och är kopplat till
en underliggande sjukdom med beteckningen ateroskleros.
Plavix är ett receptbelagt läkemedel som tas en gång per dag och som motverkar att
trombocyterna i blodet fastnar tillsammans och därmed bildar blodproppar i kärlen.
Den nya indikationen innebär att även patienter med akut hjärtinfarkt med ST-höjning, som
behandlas medicinskt och är lämpliga för trombolytisk behandling, kan ges Plavix i
kombination med acetylsalicylsyra (ASA). Den nya indikationen baseras på två kliniska studier,
CLARITY-TIMI 28 och COMMIT/CCS-2, där patienter med ST-höjningsinfarkt, STEMI,
fick Plavix tillsammans med standardbehandling.
Vidare upplysningar
Dr. Lennart Jungersten, medicinsk rådgivare Sverige, Bristol-Myers Squibb
Tel: 070-254 84 86 , e-post: [email protected]
Dr. Sven-Olof Strömblad, medicinsk rådgivare Sverige, sanofi-aventis
Tel: 070-7773602 , e-post: [email protected]
Bilagt finns det europeiska pressmeddelandet på engelska
Download