Johan Jouper Prestationspsykologi

advertisement
Prestationspsykologi –
en lärandeprocess
John Jouper, PhD, Idrott
2016-10-17
1
Vad förväntar ni er förstå efter
föreläsningen?
Dra er tillminnes en idrottshändelse när det inte
fungerar:
Lärprocessen:
Vad händer (gör ni)?
När görs det?
Vilka konsekvenser får det?
Vilka medvetna och omedvetna återkopplingar görs?
I regel leder beteendet till ”rädsla och undvikande” för att
akut ”lätta på trycket”.
Allt vi gör är beteenden –
som är inlärda
Stimuli
Beteende
Konsekvens
Feedback
Rädsla-undvikande och accepterafokusera modellen
Hjärnan utlöser automatiserade beteenden
Hjärnan exekverar handlingar
Klassisk idrottspsykologi
Modern prestationspsykologi
Hjärnan strävar efter att uppnå
önskvärda lägen och skapar: mål, plan,
utlöser beteenden, värderar och
korrigerar.
Målstyrning med SMARTA-mål
Uppgiften ses som en process
Kravspecifikation - tester,
diagnos: problem - åtgärdsplan
Finns inget problem att lösa.
Inventerar skickligheten och
skapar ny inlärning
Vid värderingen flyttas koncentrationen
från genomförandet till önskvärt läge.
Mental plan, visualisera, självprat,
kroppsuttryck
Beteendet tolkas, korrigeras och
genererar tankar och känslor som
bearbetas.
Tankestopp och kontroll,
”no pain – no gain”
Utlöser obehag, rädsla, tvivel och
undvikande; oro, stress, ångest,
nedstämdhet.
Behöver återhämtning: ”äta-sova-skita”
Fokus på överlevnaden
Stresshantering, avslappnings-,
självförtroende- och
koncentrationsträning. KBT mot
ohälsa inom idrotten
Fokus på att hantera tankar och
känslor
Mental plan, visualisera, självprat,
kroppsuttryck
Acceptans, nyfiket närmande, ej
värderande, medkänsla
MindPowerBreak: bryter tanke
och känslovandring, fokus på
uppgiften
Fokus på genomförandet av
uppgiften
Förklaringsmodeller
Stimuli
Beteende
Konsekvens
Utmaningen
Stress,
Obehagångest
rädsla MindPowerBreak
Diagnos
Begrepp
Symtom
Tester
Undvikande
”jag kan inte”
”jag vill inte”
Undvikande
”jag kan inte”
”jag vill inte”
Lågt
självförtroende
Låg motivation
Etiologi
Teori
Teori om:
Självförtroende
Motivation
Behandling
Prediktion
”jag kan, jag törs”
”slå med käppen”
”stresshantering”
Lågt
självförtroende
Låg motivation
Handlingsplan
Mål och motivation
SMARTA [Specifika, Mätbara,
Aktionsinriktade, Realistiska,
Tidsbundna, Angelägna]
MOTIVATION [kraft, energi och
viljeinriktning]
Drömmål
När blir resultatmålen
kontraproduktiva?
Flow – balans mellan utmaning och skicklighet
– ”på toppen av förmågan”
Hur får vi hjärnan att utlösa RÄTT automatiserad
beteendesekvens?
Power – att genomföra på bästa sätt
Skicklighet – på toppen av förmågan
1
min
2
3
4
5
6
7
8
Kondition
Styrka
Spänst
löptaktik
löpteknik
Tränings
planer
Nuvarande förmåga – att värdera mot
Möjlig förmåga i närtid
Möjlig förmåga på sikt
9
max
Mental genomförandeplan
Banans fyra olika faser:
Starten sker på ett större gräsfält med
startfållor och de första 300 meterna
genomförs på gräs, för att växla över till
mindre grusstig.
Knix. Grusstigen inleds med en brant backe
på 5 höjdmeter, för att sedan slutta svagt
uppför 1 400 meter med en höjdskillnad på
35 meter över växlande gräs, grus och asfalt.
Banan svänger 360 grader och övergår i
utförslöpning.
Utförslöpning 2 000 meter som växlar
mellan grus och asfalt, några skarpa kurvor
och ett fall på 45 höjdmeter innan återkomst
till fältet.
Knix. Det är en kort brant backe på 5
höjdmeter för att komma upp på fältet som
avslutas med 300 meter gräslöpning till mål.
Rädsla-undvikande och acceptera-fokusera
modellen
MindPowerBreak
Mind – medveten närvaro utan att
värdera
Beteenden är inlärda
I närvaro av STIMULI så leder BETEENDET till KONSEKVENSEN –
FEEDBACK på beteendet och konsekvensen skapar ett lärande som
stärker eller försvagar beteendet.
MindPowerBreak stärker funktionella beteenden.
FRÅGOR & TANKAR!?
www.mentaltuffhet.se
2016-10-17
15
John Jouper
Download