Värsta beteendet: Ledare

advertisement
Värsta beteendet: Ledare
Ge exempel på hur en ledare beter sig under träning, uppvisning
eller tävling för att öka mobbning, kränkning och diskriminering?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Handledning värsta/bästa beteendet
Värsta beteendet
Vi har alla bilder av vad som är negativa beteenden. Beteenden som leder
till ökad mobbning, diskriminering och kränkning. I den här uppgiften ska alla ta
fram sina beskrivningar av värsta möjliga beteenden som de kan komma på. Inte
nödvändigtvis från den egna föreningen. Det är viktigt att alla tre kategorier; barn,
föräldrar och ledare, svarar på alla testen.
Mål: Att gruppen får fram ”värsta-möjliga”-beskrivningar av olika beteenden
som bidrar till mobbning, kränkning och diskriminering. De här beskrivningarna ger
infallsvinklar hur man kan arbeta vidare.
Förberedelse: Skriv ut Snabbtestet till alla som ska delta.
Genomförande:
1. Nu ska ni inte tänka på aktiva i föreningen utan nu ska ni fundera ut det
värsta beteendet ni kan tänka er som leder till ökad mobbning, kränkning
och diskriminering.
2. Dela ut ett papper i taget. Börja med Värsta beteendet: Barn. Låt dem
arbeta två och två om gruppen tillåter. Ge dem 10 minuter att brainstorma
olika beteenden. Fortsätt med Ledare och sedan Förälder.
3. När alla blad är klara ska ni gemensamt diskutera frågan: Vilka av dessa
beteenden finns i dag i er förening? Vilka beteenden är relevanta att aktivt
motverka i föreningens dagliga verksamhet?
Tid: 15–20 min
Bästa beteendet
Gör på samma sätt som ovan, men har är målet att fokusera på det positiva som
gör föreningen mer inkluderande och trygg för alla.
Tid: 15-20 min
Download