Beställning av Ersättningsdoser vid DOS-dispensering

advertisement
INSTRUKTION
1 (2)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-20
9839-2
Beställning av Ersättningsdoser vid DOS-dispensering
INLEDNING
Apotekstjänst (AT) är sedan 2013-10-21 landstingets leverantör av maskinellt DOSdispenserade läkemedel inklusive hela förpackningar.
En ersättningsdos definieras som en nyproduktion av en redan korrekt producerad
och levererad dos. Det kan vara allt från en enstaka dospåse till samtliga doser för två
på varandra följande dygn. Vid beställning av fler doser efter två dygn definieras det
som ytterligare en ersättningsdos.
Orsaken till beställning av ersättningsdos är när den korrekt producerade dosen inte
längre kan användas p.g.a. missöde i vården, t.ex. dosen är tappad i golvet eller
oanvändbar av annan anledning. Om dospåse saknas eller har felaktigt innehåll görs
avvikelserapportering enligt fastställd rutin.
Produktion av ersättningsdoser ingår inte i befintligt avtal med AT. Således
tillkommer en extra kostnad för denna tjänst. Läkemedelsenheten har, i samråd med
Hälso-och sjukvårdsdirektören, tidigare beslutat att Landstinget står för kostnaden
som avser produktion av ersättningsdos av enstaka påsar upp till 2 på varandra
följande dygn.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Beställda ersättningsdoser levereras inom 3-4 arbetsdagar.
Förutsättningar och beställning av ersättningsdoser:




Orsaken till beställning av ersättningsdos skall inte vara förorsakat av
Apotekstjänst, om felet anses vara orsakat av Apotekstjänst ska
avvikelseanmälan göras istället.
Endast behörig sjuksköterska har rätt att göra beställningen.
Blankett framtagen av Apotekstjänst skall användas för beställningen och skickas
direkt till Apotekstjänst
En intern avvikelserapport på det inträffade skall upprättas och är en
förutsättning för att Läkemedelsenheten skall stå för produktionskostnaden.
Kopia på avvikelsen skall, tillsammans med kopia på beställningen, skickas till:
Läkemedelsenheten
Regionhuset
721 89, Västerås


Utfärdad av:
Godkänd av:
Carina Westberg
Karl Johan Lindner
För enheter med direktleverans tillkommer en extra transportkostnad enligt
gällande avtal. Transportkostnader faktureras beställande enhet.
En ändring i ordination skall inte generera beställning av ersättningsdoser. Vid
akut behov ska akutproduktion av dospåsar beställas i Pascal alternativt att
helförpackningar hämtas ut på lokalt apotek.
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (2)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-20
9839-2
Beställning av Ersättningsdoser vid DOS-dispensering
ÖVRIGT
Dosriktlinjer Region Västmanland
Avvikelsehantering Dos-tjänst
Utfärdad av:
Godkänd av:
Carina Westberg
Karl Johan Lindner
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards