Kriterier för remiss till Hörselenheten från BVC

advertisement
INSTRUKTION
1 (1)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-11-18
1546-2
Kriterier för remiss till Hörselenheten från BVC
INLEDNING
Klarläggning av vilka barn som ska remitteras till Hörselenheten från BVC. Omfattar
alla BVC i Västmanland.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Kriterier för remiss till Hörselenheten är:
Föräldrar/vårdnadshavares oro för hörselnedsättning
Försenad talutveckling
Ej godkänd BVC-hörselscreening
Ärftlighet för hörselnedsättning
Adoptivbarn under 4 års ålder
Remiss från läkare ansvarig för barnets nyföddhetsperiod eller senare sjukdom:
Barn med syndrom med koppling till hörselnedsättning
Barn med neurodegenerativa sjukdomar eller sensoriska motorneuropatier
Barn som genomgår kemoterapi enligt särskilt schema (onkologremiss vanligtvis)
Allvarliga postnatala infektioner, t ex meningit och sepsis. Akut remiss vid misstanke
om hörselnedsättning.
Skalltrauma med misstänkt hörselnedsättning
Om kriterier uppfylls skrivs konsultremiss till Hörselenheten.
Patientens fullständiga namn, personnummer, telefonnummer och eventuellt
tolkbehov ska finnas på remissen.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Annette Roos
Ann-Sofie Andertoft
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards