Kyrka och tro på medeltidens Gotland

advertisement
Kyrka och tro på medeltidens Gotland
Till minne av Gunnar Svahnström (ipi^—2012)
GOTLÄNDSKT ARKIV 2 0 1 3
Meddelanden från Föreningen Gotlands Fornvänner
Årgång 85
INNEHÅLL
Förord | 5
CLAES TH ELI ÄNDER
Inledning | 7
ANNIKA SVAHNSTRÖM
Gunnar Svahnström och Gotland. En livslång passion | 11
PER STOBAEUS
Gotlands kristnande enligt Gutasagan | 19
SVEN-ERIK PERNLER
Att bygga och namnge ett tempel | 29
BENGT STOLT
Den medeltida gudstjänstens tillbehör | 43
MARIA HERLIN KARNELL
Ave Maria. Mariologi och Mariafromhet på medeltidens Gotland | 57
GUNNAR SVAHNSTRÖM
Den gotländske prästens bostad under medeltiden. Ett hypotetiskt utkast | 81
SVEN-ERIK PERNLER
Besök vid heliga mål | 85
ANDERS FRÖJMARK
Medeltida mirakelberättelser med Gotlandsanknytning | 99
LOUISE BERGLUND
Ett kristet centrum i Östersjön. Gotländska kloster och det medeltida samhället | 111
SVEN-ERIK PERNLER OCH ANDERS PILTZ
I medeltidens boklärda värld | 125
Sven-Erik Pernler: Gotländska präster med universitets- och högskoleutbildning
Anders Piltz: På plats vid Uppsala universitet 1477: Olaus Johannis Gutho
ANNA BLENNOW
Ljuvligheternas paradis.
Nicholaus gravscen i Dalhem kyrka | 137
CARL HENRIK ELIASON
Triumfkrucifixet i Rute kyrka och retablet från Ala kyrka.
Två polykromier från 1300-talet | 147
TRYGGVE SILTBERG
Reformationstidens första skede på Gotland | 169
RITWA HERJULFSDOTTER
"Jungfru Maria gick sig ned at söstrandden"
iår av medeltidens föreställningar i gotländska boteformler |
HELENA WANGEFELT STRÖM
"Medeltiden är död - leve medeltiden!"
Epilog om hur religionen blev kulturarv | 199
Författare | 207
Download