MA-kursplan 2010

advertisement
RUMSUPPFATTNING
GEOMETRI OCH MÄTNING
MATEMATIK
REDOVISNING OCH
MATEMATISKT SPRÅK
STATISTIK
TALUPPFATTNING, OCH
RÄKNEMETODER
Kursplan för matematik
År 1 - 5
Rösjöskolan
TÄBY KOMMUN
Kursplan i matematik för Rösjöskolan
Lpo 94
Undervisningen i matematik skall främja elevernas allsidiga utveckling.
Vi vill ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i
meningfulla och relevanta situationer. Matematiska exempel hämtas
från elevernas närmiljö och vardagsliv.
Vi vill arbeta för att eleverna aktivt och öppet söker efter förståelse, nya
insikter och lösningar på olika problem.
ht 2010
Taluppfattning och talbegrepp
0 -1 000 000
Mönster och
samband
• tal
i bråk- och decimalform
• addition, subtraktion, multiplikation, division
• tallinjen
• talmönster
• positionssystemet
• obekanta tal
•talserier
•obekanta
tal
Symboler
• tecken
%
Symboler
Taluppfattning och talbegrepp
0 -10 000
• siffror
• tecken
• hälften-dubbelt
+-·÷=><
• enkla
TALUPPFATTNING
OCH
RÄKNEMETODER
Räknemetoder 0 - 200
• huvudräkning
• skriftliga
räknemetoder
• laborativt arbete
• problemlösning
Räknemetoder
0 -1 000 000
• huvudräkning
• skriftliga
räknemetoder
• miniräknare
• laborativt arbete
• problemlösning
tal i bråkform
• addition, subtraktion,
multiplikation och division
• tallinjen
• talmönster och talserier
• talkombinationer 0-10
• positionssystemet
Rumsuppfattning och begrepp
• geometriska
figurer och mönster
• omkrets, area, volym
• skala
• tolka ritningar och kartor
• enheter
• förminskning och förstoring
Rumsuppfattning och begrepp
• enkla
geometriska
figurer och mönster
• tolka enkla ritningar och
kartor
• enheter
Jämförelser,
uppskattning
och mätning
RUMSUPPFATTNING,
GEOMETRI OCH
MÄTNING
• längd
• massa
• volym
Tid
• klockan
(analog)
• årets indelning
Tid
Jämförelser, uppskattning
och mätning
• längd
• massa
• area
• volym
• vinklar
• klockan
(analog och digital)
• tidsskillnader
• tidtabell
• decennium, sekel,
millennium
Diagram och tabeller
•
avläsa, tolka och konstruera olika
diagram och tabeller
Diagram och tabeller
tolka enkla diagram och tabeller
• göra och presentera enkla tabeller
och diagram
•
STATISTIK
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards