1177.se – Sveriges nya vårdwebb

Nya Utsidan –
ny extern webb för landstinget
12 oktober 2011
Ulrika Leijon, projektledare
Webbansvarig
Informationsenheten
Landstingsdirektörens stab
Snart lanserar vi Nya Utsidan!
1177.se
EPiServer CMS 6
nll.se
EPiServer CMS 6
nllplus.se
EPiServer CMS 5
Internet
NLLnet
Insidan
EPiServer CMS 5
Landstingsdirektörens stab
Projektet Nya Utsidan - Lansering oktober 2011
målgruppsanpassade ytor
Extranät
1177.se
Målgrupper:
• Privata vårdgivare
• Andra landsting
• Kommuner
• Leverantörer
Målgrupper:
• Patienter
• Anhöriga
nll.se
Målgrupper:
• Befolkningen i Norrbotten
Landstingsdirektörens stab
Webbredaktion
Målgrupper för nll.se – landstingets
officiella webbplats
Den primära målgruppen för nll.se är
• Näringsliv
• Invånarna i Norrbotten
• Media
Sekundära målgrupper är
• Myndigheter lokalt, regionalt och
internationellt
• Besökare i Norrbotten
• Jobbsökande, praktiksökande
• Patientorganisationer,
pensionärsorganisationer m fl.
• Kommuner i Norrbotten
• Politiker och beslutsfattare
• Kulturarbetare
• Studenter
• Kulturkonsument
• Universitet och högskolor
• Nationella och internationella organisationer
och aktörer
• Webbis-intresserade
Landstingsdirektörens stab
Målgrupper för 1177.se
Målgrupper för 1177.se i Norrbotten:
• Patienter och anhöriga i Norrbotten
• Personer i Norrbotten som söker kontakt med vården
• En hälsointresserad allmänhet i Norrbotten
Landstingsdirektörens stab
Målgrupper för NLL +
Målgrupper för NLL + är i första hand:
• Privata vårdgivare
• Landsting och regioner, vårdgrannar
• Kommuner
• Leverantörer, företag
• Politiker
• Samarbetspartners
• Apotek
• Myndigheter
Landstingsdirektörens stab
Landstingets webbstrategi
• Webbstrategin är fastställd av landstingets ledningsgrupp
• Webbstrategins huvudprinciper:
- Besökaren i fokus
- Bättre service till besökaren
- Tillgänglighet
Landstingsdirektörens stab
nll.se
• Landstingets officiella webbplats
• Här ska besökaren hitta information om landstingets verksamhet, landstingets
uppdrag, aktuella fokusområden
• Erbjuda bra e-tjänster
• Besvara besökarnas vanligaste frågor
• Marknadsföra landstinget
- landstingets verksamheter
- landstingets tjänsteutbud
- landstinget som arbetsgivare
Landstingsdirektörens stab
NLL +
• Både en webbplats och en samarbetsyta
• Här kan landstinget kommunicera med andra aktörer, till exempel privata
vårdgivare, leverantörer, förtroendevalda, kommuner, andra landsting och regioner
samt myndigheter.
• Exempel på innehåll
- Läkemedelskommittén
- Labhandboken Sunderby sjukhus
• Webbplatsen kommer att vara publik, men det kommer att vara möjligt att
lösenordsskydda sidor på NLL +
• Här kommer det även att finnas arbetsrum
Landstingsdirektörens stab
Demo!
Landstingsdirektörens stab
nll.se
Landstingsdirektörens stab
nllplus.se
Landstingsdirektörens stab