Penicillinallergi hos barn

advertisement
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Penicillinallergi hos barn
Misstänkt betalaktamöverkänslighet
Dan Gustafsson
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Allergicentrum ÖLL
Strategi
ACÖ skall kännetecknas av
hög kompetens i allergi
frågor vad avser såväl
hälsofrämjande, preventiva
som behandlande områden.
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Allergicentrum ÖLL
Allergikoordinator 50%
Barn- och ungdomskliniken USÖ
Hudkliniken USÖ
Mikrobiologisk kliniken USÖ
Yrkes-och miljömedicinska kliniken USÖ
Öron-, näs- och halskliniken USÖ
Primärvården
Karlskoga Lasarett
Lindesbergs Lasarett
Hemsida
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ƒ
ƒ
ƒ
Allergy to betalactam antibiotics in children
Rev Med Suisse. 2008 Apr 23;4(154):1014-7
Caubet JC, Eigenmann AP.
ƒ
The diagnosis of allergies to betalactams is difficult and these allergies
are often over-diagnosed because of the fear of anaphylaxis. In reality,
between 80 and 90% of patients labelled as "allergic to penicillin", may
tolerate this treatment without clinical reaction.
Before this diagnosis can accurately be made, a complete allergic work
up is therefore essential. It will be primarily based on the history, as well
as skin and blood tests. When appropriate, an oral provocation test,
considered as the gold standard, will complete the work up.
ƒ
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Penicillin allergy--a rare paediatric condition?
Arch Dis Child. 1988 Nov;63(11):1342Graff-Lonnevig V, Hedlin G, Lindfors A.
Paediatric Department, Sachs' Children's Hospital, Stockholm, Sweden.
We conclude that the term 'penicillin allergy' is often misused. Such a diagnosis should be
established by clinical investigation.
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Anamnes
1. Barnet har reagerat med exanthem, ej urtikariellt, i samband med penicillinintag.
2. Barnet har tidigare reagerat med urtikaria/Quinckeödem i samband med penicillinintag.
Urtikaria/Quinckeödem i anamnesen utgör inte kontraindikation för akut provokationstest.
Om patienten reagerar vid provokationen eller om provokation ej utförs bör utredning av den
misstänkta allergin ske i infektionsfritt skede.
3. Barnet har tidigare reagerat med anafylaxi (chock, ”astma”) i samband med
penicillinintag. Detta anses vara en kontraindikation för förnyat bruk av penicillin
liksom av andra betalaktamantibiotika inklusive cefalosporiner. Eftersom denna
begränsning kan ställa till med problem för barnet, bör barnet utredas.
4. Barnet har tidigare reagerat med serumsjukeliknande symtom (artriter och ev
urtikariella utslag) i samband med penicillinintag. Dessa besvär blir ofta långdragna och risken för
att det ska hända igen vid förnyad penicillinexposition är ganska stor.
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
RAST
RAST mot penicillin påvisar endast cirkulerande IgEantikropparmot "major determinants" vilket begränsar testets
användbarhet. Skall RAST göras bör provet tas tidigast två
veckor och senast sex månader efter reaktionen. Tas provet
senare finns risk för falskt negativt resultat då de specifika
antikropparna snabbt kan sjunka till låga nivåer. Falskt
positivt testresultat kan ibland uppstå vid höga IgE-nivåer
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Sammanställning av alla barn testade för PcG eller
PcV för åren 1999 - mars 2009.
Resultat
PcG
PcV
Klass 0
50
54
Klass 1
1
1
Klass 2
1
3
<0,35
kU/L
0,35 - 0,69 kU/L
0,70 - 3,4 kU/L
Klass 0
Klass 1
Klass 2
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Hudtest
Genomförs som pricktest och intrakutantest. Lämpligen
används som testextrakt penicillinets allergena
huvudmetabolit penicilloylpolylysin,PPL 6 x 10-5 M och som
representant för penicillinets "minordeterminants"
bensylpenicillin 0,02-0,06 g/ml.
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Cellular tests in the diagnosis of drug hypersensitivity.
Curr Pharm Des. 2008;14(27):2803-8.
Sanz ML, Gamboa PM, De Weck AL.
For betalactam antibiotics, basophil activation test sensitivity is 50% and its
specificity 90%.
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ƒ
Tre doseringsnivåer vid pc provokation
ƒ
ƒ
ƒ
1. 1/10 dels dos efter 30 minuter ges resten av dosen
2. en dos delas upp i fyra stigande doser
3. hela dosen ges vid ett tillfälle
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antal penicillin provocerade per år
140
127
117
120
98
100
91
86
76
80
Antal
74
65
77
72
64
59
60
49
54
36
40
43
42
36
34
24
20
14
0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ƒ 491 provocerade med PC V 1998
– 2008
ƒ Flickor 224
Pojkar 267
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Remittent
Barnläkare
50
Annan ex skolläkare och ÖNH
18
Distriktsläkare
244
Ej registrerat
179
491
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Fenoximetylpenicillin
Amoxicillin
Isoxazolylpenicilliner
Cefalosporinantibiotikum
286
159
17
13
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Ålder vid reaktion. (ÅR)
<1
77
1--5
276
6--10
61
>10
47
?
30
491
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Reagerat, dag i
behandlingen?
0-2
209
3-5
118
>5
146
?
18
491
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
23 barn av 491 reagerade vid provokationen
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Tidig reaktion 14st
Hudreaktion
De flesta hudreaktionerna är ospecifika prickar en del med måttlig
klåda. Ett barn fick röda kinder och kliande utslag där urtikaria inte
kunde uteslutas, detta barn kallades till ny provokation.
ƒ
Efter ca. 10 min får pat. klåda under fötterna och i handflatorna. Är röd i
händer och under fötterna. Även enstaka urticariautslag. Reaktionen
klingar av fort efter behandling. Detta barn uppfattas som pc allergiskt
ƒ
ƒ
Tarm
Några barn blev illamående och kräktes.
ƒ
ƒ
Luftvägar
Känns trångt i halsen, AT ua. Avbryter prov. Detta barn uppfattas som
pc allergiskt.
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ƒ
Senreaktion 9 pat
ƒ
ƒ
ƒ
hud
Rödflammiga, småprickiga utslag några med lätt klåda
Ett barn fick urticaria 1½ timme efter hemkomsten.
ƒ
ƒ
tarm.
Några uppgav att de hade lösa avföringar dagen efter
provokationen.
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Penicillinallergi hos barn är mycket ovanligt
Peroral pc provokation är en säker metod
Utredning med RAST eller hudtest behövs endast i sällsynta fall
Barn skall inte få diagnosen pc allergi om inte utredning har gjorts
Läkemedelskommittén
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Download