Vad du ska kunna om det kalla kriget.

advertisement
Vad du ska kunna om det kalla kriget.
1. Du ska kunna förklara de olika begreppen:
Järnridå, kalla kriget, terrorbalans, kapprustning, kommunistskräck och
kunna koppla ihop dessa begrepp med kalla kriget.
2. Du ska veta vad Trumandoktrinen och Marshallhjälpen var och vilka
konsekvenser dessa fick i Europa
3. Du ska veta vad NATO och Warszawapakten står för och varför de
bildades och vilka länder som var inblandade.
4. Du ska kunna orsakerna till Koreakriget, när det inträffade och hur det
avslutades samt hur det är idag.
5. Du ska känna till hur Tyskland delades och vilka konsekvenser det fick för
stormakterna.
6. Du ska veta varför Berlinmuren byggdes och de olika åsikterna som
stormakterna hade om denna mur.
7. Du ska kunna orsakerna till Cubakrisen och vilka Kennedy och Chrusjtjov
var och koppla ihop krisen med kalla kriget.
8. Du ska känna till Vietnamkriget, anledningen till kriget och vilka som
deltog samt hur det slutade. Du ska kunna koppla ihop detta krig med
kalla kriget och de olika begreppen se punkt 1 och 2.
9. Du ska känna till hur terrorismen växte fram i Europa och jämföra med
hur det är idag och vilka grupper det var förr och hur det är idag.
10.Du ska veta hur och när Sovjetunionen upplöstes och hur kalla kriget
slutade.
11. Du ska känna till Jugoslavien, när det bildades, när Tita kom till makten
och hur landets drabbades av Östblockets fall och hur det är idag.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards