skyddande ögondroppar - LINK - Sveriges Kontaktlinsförening

Dokumenterad fuktighetsbevarande effekt i ögat i över
60 minuter med varaktig komfort och utan förlust av
synskärpa2,3
• En ytterligare studie visade att användare av
blink intensive tears ögondroppar uppgav
förbättrad ögonkomfort över tid med en initial
genomsnittlig förbättring på 20 %8
blink intensive tears
skyddande
ögondroppar
•
avvikelser hittades efter användandet av blink
intensive tears ögondroppar9
Ökande komfort över tid8
Betyg för komfort där
0 = dålig och 10 = utmärkt
8
7
• Den hypotona sammansättningen
sänker tårfilmens osmolaritet1 och gör
den mer stabil 2
6
5
4
blink intensive tears
ögondroppar ger
långvarig lindring av
irriterade och torra ögon
Start
Dag 7
Dag 14
Dag 21
• Efter bara 21 dagar rapporterade 48 %
av användarna av blink intensive tears
ögondroppar en förbättrad synkvalitet.8
• En jämförande studie visade att 89 % av de som
använde konkurrerande ögondroppar upplevde
förlust av synskärpa jämfört med bara 20 %
bland användarna av blink intensive tears
ögondroppar.2
Rekommendera blink ögondroppar och pigga upp dina
patienters torra, trötta ögon.
Abbott Medical Optics Norden AB
Kanalvägen 3A • SE-194 61 Upplands Väsby • Sverige
www.abbottmedicaloptics.com
Referenser: 1. Albert T, Benelli U, Posarelli C. Evaluation of the change in tear osmolarity after using different
eye drops. Manufacturer’s showcase presentation. BCLA Conference & Exhibition 2009. 2. Thomas Kislan MD.
Randomized, Cross-Over Evaluation of PEG-400 based Artificial Tear (blink) versus HP-Guar based Artificial
Tear (Systane) for Signs and Symptoms of Dry Eye. Hazleton Eye Specialists, PA. USA. Poster presented at the
Annual Meeting of the American Academy of Optometry, October 22-25,2008, Anaheim, CA. 3. WavelengthDependent Optical Interferometry Measurements of Change in Thickness of Apical Corneal Tear Film Following
Eye Drop Instillation S. Huth*, D. Tran*, C. Skotnitsky ‡, L. Lasswell‡, P. Mahmud†, T. Kim‡. *Advanced Medical
Optics, Inc. (CR: E, P) ‡ Advanced Medical Optics, Inc. (CR: E) †spherion, Inc., Santa Ana, CA (CR: N). POSTER
ARVO. 4. THE OCULAR SURFACE. Dews. Management and Therapy. April. 2007; 5(2): 87. 5. Katsuyama I,
Arakawa T. A convenient rabbit model of ocular epithelium damage induced by osmotic dehydration. J Ocul
Pharmacol Ther. 2003 Jun;19(3):281-9. 6. Santosh Khanal et al. Dry Eye Diagnosis. Ophthalmology and Visual
Science. April 2008. 7. Montani G, lndrio P. Effect of blink intensive and blink contacts on the Ocular Dryness
in VDT Users. University of Salento. Presentation at Assottica Meeting, Rome Nov. 2008. 8. Consumer
assessment of blink intensive tears over time. A study commissioned by Abbott Medical Optics Inc. AMO data
on file. 9. Robert Montés-Micó, Alejandro Cerviño, Teresa Ferrer-Blasco, Santiago García-Lázaro, Susana
Ortí-Navarro. Optical Quality of the Interface Air-tear Film Following Instillation of Eye Drops in Dry Eyes. J
Cataract Refract Surg June 2010.
blink och OcuPure är varumärken som ägs av eller är licensierade till Abbott Laboratories, dess dotterbolag eller filialer.
© 2011 Abbott Medical Optics Inc. 2011.10.05-CN4136-SWE DoC:07Oct11.v9
• Innehåller smörjande och
komforthöjande medel som lugnar
och skyddar
• Viskositeten är stärkt för att ge
en långvarig effekt – kan verka
fuktighetsbevarande i ögat i mer än 60
min och ger bättre synskärpa2,3
Fakta
Smörjande ämne
Polyetylenglykol 400
0,25 %
Konsistens- och
viskositetsmedel
Hyaluronsyra
0,2 %
Osmolaritet
mOsm/kg
171
Viskositet
cps
10 cps
pH
7.3
Konserveringsmedel
OcuPure
”smart konserveringsmedel”
(endast multi-dos)
Finns i förpackningar med 20
endospipetter respektive 10 ml multidosflaska.
De hypotona ögondropparna blink intensive
tears stabiliserar tårfilmen och bryter därmed den
negativa cykeln hos irriterade ögon
Dokumenterad lindring mot torra, irriterade ögon
Cykel hos irriterade ögon
• En nyligen genomförd studie på
datoranvändare visade att NIBUT ökade
med fem sekunder efter tre veckors
användande av blink intensive tears.7
Inflammation kan leda till
minskad tårproduktion
och därigenom öka
tårfilmens osmolaritet och
leda till potentiella okulära
ytskador4
Torr miljö torkar ut
ögonen och ökar
tårfilmens osmolaritet5
De hypotona
ögondropparna blink
intensive tears hjälper till
att upprätthålla tårfilmens
osmolaritet bättre än andra
ögondroppar1
blink intensive tears ögondroppar hade
en signifikant mer lindrande effekt än de
konkurrerande ögondropparna 2
69%
Resulterar i
frigöring av
inflammatoriska
ämnen
Förändring i tårfilmens osmolaritet över en 30-dagarsperiod1 (n = 20 per ögondroppe)
18%
325
Normal tårfilm 308 mOsmol/L6
320
mOsmol/L
315
blink intensive
tears
ögondroppar
310
p = 0,021
305
300
295
290
Dag 1
före användning
av dropparna
1747-9
mOsmol/L
Dag 30
Dag 1
före användning
5 minuter efter
av dropparna
användning av
dropparna
blink intensive tears
2889 Ögondroppe A
mOsmol/L
ögondroppar
Dag 30
5 minuter efter
användning av
dropparna
3129
mOsmol/L
Ögondroppe B
• Ökad osmolaritet i tårfilmen kan kopplas till okulära ytskador
och ögon som känns torra4,5
• En 30-dagarsstudie visade att blink intensive tears ögondroppar minskade
tårfilmens osmolaritet betydligt jämfört med konkurrerande ögondroppar1
Systane
ögondroppar