Elevens självbedömning – Mina tankar om att tala, läsa och skriva

E L EV EN S S J ÄLV B E DÖM NING – M INA TA N KAR O M ATT TALA, LÄSA O CH SKRIVA
Namn: ________________________________________________________________
Mina tankar om att tala, läsa och skriva
När brukar du tala? Jag …
Ofta
Ibland
Nästan aldrig
Aldrig
presenterar ett arbete för klassen
¨
¨
¨
¨
pratar när det är grupparbete
¨
¨
¨
¨
läser högt för klassen
¨
¨
¨
¨
berättar för en kompis om något jag sett, hört eller
varit med om
¨
¨
¨
¨
Egna kommentarer:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Vad brukar du läsa? Jag läser …
Ofta
Ibland
Nästan aldrig
Aldrig
skönlitterära böcker för barn och ungdom
¨
¨
¨
¨
faktaböcker om till exempel djur, teknik, sport eller
historia
¨
¨
¨
¨
dagstidningar
¨
¨
¨
¨
serietidningar
¨
¨
¨
¨
på sociala medier
¨
¨
¨
¨
Egna kommentarer:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1
E L E VE N S S J Ä LV B E DÖM NING – M INA TA NKAR O M ATT TALA, LÄSA O CH SKRIVA
Mina tankar om att tala, läsa och skriva
Vad brukar du skriva? Jag skriver …
Ofta
Ibland
Nästan aldrig
Aldrig
texter i skolan
¨
¨
¨
¨
anteckningar i skolan
¨
¨
¨
¨
mejl
¨
¨
¨
¨
sms
¨
¨
¨
¨
i sociala medier
¨
¨
¨
¨
Egna kommentarer:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hur säker känner du dig när du …
Säker
Ganska
säker
Ganska
osäker
Osäker
presentererar ett arbete för klassen
¨
¨
¨
¨
¨
läser högt för klassen
¨
¨
¨
¨
¨
pratar när det är grupparbete
¨
¨
¨
¨
¨
skriver en berättelse i skolan
¨
¨
¨
¨
¨
skriver anteckningar på en lektion
¨
¨
¨
¨
¨
skriver något i sociala medier
¨
¨
¨
¨
¨
Gör ej
Egna kommentarer:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
EL EV EN S S JÄ LV B E DÖM NING – M INA TAN KAR O M ATT TALA, LÄSA O CH SKRIVA
Mina tankar om att tala, läsa och skriva
Säker
Ganska
säker
Ganska
osäker
Osäker
skönlitterära böcker för barn och ungdom
¨
¨
¨
¨
¨
faktaböcker om till exempel djur, historia, sport eller teknik
¨
¨
¨
¨
¨
dagstidningar
¨
¨
¨
¨
¨
Hur säker känner du dig på att du förstår det du läser i …
Gör ej
Egna kommentarer:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur läser du? Jag läser på …
Ofta
Ibland
Nästan aldrig
Aldrig
papper
¨
¨
¨
¨
skärm
¨
¨
¨
¨
Egna kommentarer:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur skriver du? Jag skriver med …
Ofta
Ibland
Nästan aldrig
Aldrig
penna
¨
¨
¨
¨
tangentbord
¨
¨
¨
¨
Egna kommentarer:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3