Farmakologisk behandling av blodfetter - Ping Pong

Hjärt- kärlsjukdomar
- patologi, prevention och behandling
DEL I : Blodfetter
Cristine Skogastierna, M.Sc, doktorand
Avd. För Klinisk Farmakologi
Karolinska Institutet
2011-08-29
Innehåll
 Allmänt om hjärt-kärlsjukdomar
 Blodfetter
 Sjukdomar
 Farmakologisk behandling
Cristine Skogastierna
7/15/2017
Hjärt- och kärlsjukdomar



Vanligaste dödsordsaken i Sverige och de flesta I-länder
(42% av dödsfallen).
Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar:

samlingsbegrepp på sjukdomar som drabbar
cirkulationsorganen; hjärtat och/eller på blodkärl

exempel: ateroskleros, hjärtinfarkt, tromboembolism och stroke.
Varför får man hjärt- och kärlsjukdomar?

Cristine Skogastierna
förkalkning i pulsådrorna vanligaste orsaken
7/15/2017
Riskfaktorer
Modifierbara

Rökning

Diabetes

Felaktig kost

Hyperkolestemi

Övervikt (buketma)

Högt blodtryck

Sömnbrist

Fysiskt inaktivitet/Stillasittande livsstil

Stress

Depression
Cristine Skogastierna
Icke-modifierbara
 Ålder
 Kön
 Genetiska faktorer
7/15/2017
Prevention och Behandling






Rökstopp
Regelbunden konditionsträning
Hälsosamma matvanor
Reducerad mängd salt i maten
Kolesterolsänkande läkemedel
Acetylsalicylsyra
Cristine Skogastierna

Sjukdomsspecifik

Patientens förutsättningar

Inkluderar livsstilsförändringar

Medicinering

Kirurgi och angioplasti
7/15/2017
Fettrubbning, hyperlipidemi,
hyperlipoproteinemi eller dyslipidemi
= kontinuerligt förhöjda eller onormala nivåer av blodfetter
 Blodfetter?
Cristine Skogastierna
7/15/2017
Blodfetter
= kolesterol, triglycerider och fosfolipider
Fetter/lipider
Kolesterol


I varje cellmembran
Vätskebalans och stabilitet
Triglycerider
Mättade
Omättade
Enkelomättade
Cristine Skogastierna
Fosfolipider
Fleromättade
7/15/2017
Det livsnödvändiga kolesterolet
 Utgångsmaterial för:





Könshormoner (östrogen, progesteron, androgen)
Steroidhormoner i binjurarna (aldostreron, cortisol)
Vitamin D
Gallsalter
Behövs för:
 Funktion av seretoninreceptorer I hjärnan

Källor:
 Levern (~70%)
 Kosten (~30%)
Cristine Skogastierna
 Utveckling av synapser
 Tarmväggen
 Sårläkning
7/15/2017
Triglycerider och fosfolipider

Beståndsdelar i cellmembranen

Triglycerider:
Fetter/lipider
 Glycerol + 3 fettsyror

Fettsyror:
 Bildas i kroppen
 Essentiella

Fosfolipider:
 polärt ”huvud” med
fosfor + 2 fettsyror
Cristine Skogastierna
Kolesterol
Triglycerider
/fettsyror
Mättade
Fosfolipider
Omättade
Enkelomättade
Fleromättade
7/15/2017
Lipoproteiner
Cristine Skogastierna
7/15/2017
LDL
HDL
Transfett
Cristine Skogastierna
7/15/2017
Plack
Ischemi
Embolism
 Claudicatio
(fönstertittarsjuka)
 Gangrän
(kallbrand)
Aneurysm
(artärbråck)
Cristine Skogastierna
7/15/2017
Läkemedel mot obalanserade blodfetter
Huvudmål: reducera aterosklerotiska processen och delvis avlägsna
tidigare bildad plack
 Statiner
 Resiner
 Fibrater
 Absorbtionshämmare
 Nikotinsyra
 Omega-3-fettsyror
Cristine Skogastierna
Statiner = HMG-CoA reduktas hämmare
Cristine Skogastierna
7/15/2017
2. Ökat upptag
LDL
1. Minskad
produktion
Biverkningar:
3. Förbättrad
• oro i mage-tarm
lipidprofil
• sömnlöshet
• myalgi (ospecifika muskelsmärtor)
• utslag
• rabdomyolys (muskelsönderfal)
Cristine Skogastierna
7/15/2017
Läkemedel mot obalanserade blodfetter
Huvudmål: reducera aterosklerotiska processen och delvis avlägsna
tidigare bildad plack
 Resiner
 binder gallsyror och minskar absorptionen av kolesterol
 Fibrater
 ökar lipoproteinlipasaktiviteten  minskar cirkulerande TG
 Omega-3-fettsyror
 minskar syntes av TG i levern och ökar HDL
 Absorbtionshämmare
 minskar kolesterolupptag från tarm
 Nikotinsyra
 minskar frisläppande av fett från fettceller till blodet
Cristine Skogastierna
SLUT!
Cristine Skogastierna
7/15/2017