Microsoft PowerPoint - Hj\344rt-k\344rlsjukdomar

advertisement
Hjärt-- kärlsjukdomar
Hjärt
- patologi
patologi,, prevention och behandling
DEL I : Blodfetter
Cristine Skogastierna, M.Sc,
M.Sc, doktorand
Avd. För Klinisk Farmakologi
Karolinska Institutet
2011--08
2011
08--29
Innehåll
Allmänt om hjärt-kärlsjukdomar
Blodfetter
Sjukdomar
Farmakologisk behandling
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Hjärt- och kärlsjukdomar
Vanligaste dödsordsaken i Sverige och de flesta I-länder
(42% av dödsfallen).
Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar:
samlingsbegrepp på sjukdomar som drabbar
cirkulationsorganen; hjärtat och/eller på blodkärl
exempel: ateroskleros, hjärtinfarkt, tromboembolism och stroke.
Varför får man hjärt- och kärlsjukdomar?
Cristine Skogastierna
förkalkning i pulsådrorna vanligaste orsaken
10/6/2011
Riskfaktorer
Modifierbara
Rökning
Diabetes
Felaktig kost
Hyperkolestemi
Övervikt (buketma)
Högt blodtryck
Sömnbrist
Fysiskt inaktivitet/Stillasittande livsstil
Stress
Depression
Cristine Skogastierna
Icke-modifierbara
Ålder
Kön
Genetiska faktorer
10/6/2011
Prevention och Behandling
Rökstopp
Regelbunden konditionsträning
Hälsosamma matvanor
Reducerad mängd salt i maten
Kolesterolsänkande läkemedel
Acetylsalicylsyra
Cristine Skogastierna
Sjukdomsspecifik
Patientens förutsättningar
Inkluderar livsstilsförändringar
Medicinering
Kirurgi och angioplasti
10/6/2011
Fettrubbning, hyperlipidemi,
hyperlipoproteinemi eller dyslipidemi
= kontinuerligt förhöjda eller onormala nivåer av blodfetter
Blodfetter?
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Blodfetter
= kolesterol, triglycerider och fosfolipider
Fetter/lipider
Kolesterol
I varje cellmembran
Vätskebalans och stabilitet
Triglycerider
Mättade
Omättade
Enkelomättade
Cristine Skogastierna
Fosfolipider
Fleromättade
10/6/2011
Det livsnödvändiga kolesterolet
Utgångsmaterial för:
Könshormoner (östrogen, progesteron, androgen)
Steroidhormoner i binjurarna (aldostreron, cortisol)
Vitamin D
Gallsalter
Behövs för:
Funktion av seretoninreceptorer I hjärnan
Källor:
Levern (~70%)
Kosten (~30%)
Cristine Skogastierna
Utveckling av synapser
Tarmväggen
Sårläkning
10/6/2011
Triglycerider och fosfolipider
Beståndsdelar i cellmembranen
Triglycerider:
Fetter/lipider
Glycerol + 3 fettsyror
Fettsyror:
Bildas i kroppen
Essentiella
Fosfolipider:
Kolesterol
Triglycerider
/fettsyror
Mättade
Fosfolipider
Omättade
polärt ”huvud” med
fosfor + 2 fettsyror
Enkelomättade
Cristine Skogastierna
Fleromättade
10/6/2011
Lipoproteiner
Cristine Skogastierna
10/6/2011
LDL
HDL
Transfett
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Plack
Ischemi
Embolism
Claudicatio
(fönstertittarsjuka)
Gangrän
(kallbrand)
Aneurysm
(artärbråck)
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Läkemedel mot obalanserade blodfetter
Huvudmål: reducera aterosklerotiska processen och delvis avlägsna
tidigare bildad plack
Statiner
Resiner
Fibrater
Absorbtionshämmare
Nikotinsyra
Omega-3-fettsyror
Cristine Skogastierna
Statiner = HMG-CoA reduktas hämmare
Cristine Skogastierna
10/6/2011
2. Ökat upptag
LDL
1. Minskad
produktion
Biverkningar:
3. Förbättrad
• oro i mage-tarm
lipidprofil
• sömnlöshet
• myalgi (ospecifika muskelsmärtor)
• utslag
• rabdomyolys (muskelsönderfal)
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Läkemedel mot obalanserade blodfetter
Huvudmål: reducera aterosklerotiska processen och delvis avlägsna
tidigare bildad plack
Resiner
binder gallsyror och minskar absorptionen av kolesterol
Fibrater
ökar lipoproteinlipasaktiviteten minskar cirkulerande TG
Omega-3-fettsyror
minskar syntes av TG i levern och ökar HDL
Absorbtionshämmare
minskar kolesterolupptag från tarm
Nikotinsyra
minskar frisläppande av fett från fettceller till blodet
Cristine Skogastierna
SLUT!
Cristine Skogastierna
10/6/2011
Download