här - se upp

advertisement
eNgAgeMANg
Vill du veta mer, bli medlem i
nätverket, ta emot nyanlända
i föreningen eller kanske har
idéer om hur vi kan vidareutveckla verksamheten?
FörENINgSlIvEt SKAPAr
INtEgrAtIoN och
MåNgFAlD
kontakta:
Kajsa Urge, projektledare
[email protected]
072-223 82 29
www.seupp.org/NAD
NAD-projektet drivs i samarbete med:
Östergötlands Idrottsförbund
Coompanion
Svenska Kyrkan
Sensus Studieförbund
Pingstkyrkan Linköping
Studiefrämjandet
Leader Folkungaland
Internationella Vänskapsföreningen
Länsstyrelsen
Arbetsförmedlingen
Samverkansmodellen NAD har skapats
av Region Skåne
NAD
NätvErK
AKtIvItEt
DElAKtIghEt
Alla föreningar har olika förutsättningar att
engagera sig och det tar NAD-metoden hänsyn
till.
MötesplAtser
Som förening är möjligheterna oändliga när det
kommer till NAD. Kanske har ni möjlighet att
få med fler i föreningens ordinarie verksamhet?
Eller varför inte starta en studiecirkel eller
verksamhetsgrupp där personer från projektet
får möjlighet att vara med?
En summa på 1500 kronor följer med
deltagaren till föreningen.
NAD: Nätverk, Aktivitet och DelAktighet
vAD är eN NAD-Aktivitet?
NAD-metoden är ett samarbete mellan offentlig
och idéburen sektor där nyanlända erbjuds
individannpassade aktiviteter i idéburna
organisationer.
•
Det finns idag få naturliga mötesplatser där
svenskar och nyanlända träffas och lär av
varandra. Att träffa andra människor som man
delar intressen med ger bättre hälsa, hjälper
till att bygga sociala nätverk och underlättar
språkinlärningen.
•
Idéburna organisationer kan erbjuda detta och
vara en unik möjlighet för nyanlända att få en
snabbare väg in i det svenska samhället.
•
•
•
Aktivieter för nyanlända i idéburna
organisationer eller föreningar
Fokus på språk, hälsa och sociala nätverk
Fyra till åtta träffar som är inlagda i
etableringsplanen
Matchning av förening efter deltagarens
intresse och behov
Planering och kvalitetssäkring görs i samverkan
mellan föreningen och NAD:s projektgrupp
Download