ISLAM
Näst störst av världsreligionerna
Sofia Eskhult
MUHAMMED – GUDS PROFET
• Föddes i Mekka ca år 570
• Gifte sig med Khadija
• Ängeln Gabriel besökte
Muhammed i en grotta
• Muhammed skrev ned vad han fått
veta - Koranen
Sofia Eskhult
ISLAMS FÖDELSE
• Folket bad till många gudar
• I Medina blir Muhammed starkare
• Kaba – Det mest kända templet
innehöll många gudastatyer
• Muhammed predikade – En Gud
• År 630 återtar de Mekka
• År 632 dör Muhammed och begravs
i Medina
• Många reagerade mot
Muhammed
• Antalet anhängare ökade Motståndarna blev farligare à
tvingades fly till Medina.
• År 622 – Islams tidräkning startar
Sofia Eskhult
EFTER MUHAMMEDS DÖD
• Spreds snabbt – Nordafrika och
mellanöstern. I väster Spanien och i
öster Indien
• Tvingade ingen att bli muslim
• Icke-muslimer fick betala skatt
• Shiamuslimer – Ville att ledaren
skulle vara släkt med Muhammed
• Sunnimuslimer – Muhammed som
förebild
Sofia Eskhult
DE FEM PELARNA
• Trosbekännelsen - "Det finns ingen
gudom värdig att dyrka utom Gud och
Muhammed är Hans sändebud."
Trosbekännelsen
• Bönen - 5 gånger/dag vänd mot
Mekka
Vallfärden
Bönen
• Skatten – Till fattiga och välgörande
ändamål.
• Fastan – Under Ramadan. Varken
dricker eller äter under tiden solen är
uppe.
Fastan
Sofia Eskhult
Skatten
• Vallfärden - En gång i livet bör man
besöka Mekka och Kaba
CENTRALA TANKAR
• En gud – Allah
• Tror på liv efter döden
• Tre heligaste städerna - Mekka,
Medina och Jerusalem
• Namngivningen – 7 dagar efter
födelsen
• Bröllopet - Att skaffa familj och barn
är viktigt enligt koranen
• Begravning – helst inom 24 h.
Jordgrav, ansiktet vänt mot Mekka.
Sofia Eskhult
VIKTIGA BEGREPP
• Moské - Där de samlas för att be. Knäböjer
direkt på golvet
• Minaret – Torn intill Moskén
• Imam – Leder bönen
• Koranen – Muslimernas heliga skrift. Innehåller
råd och regler. Arabiska.
• Sunna – Samlade berättelser om Muhammed.
• Sharia – Regler som finns i Koranen
• Hijab - huvudduk
• Halal – Bra och tillåtet. Mat - nötkött, fisk och
grönsaker.
• Haram - Förbjudna handlingar. Spela om
pengar, dricka alkohol och äta griskött &
blodmat.
Sofia Eskhult