Planering Bryggan vårterminen 2010 År8
Kapitel 1 Tal
Efter
•
•
•
•
•
•
•
•
detta kapitel ska du kunna:
Talsystemet
Ordna tal i storleksordning
Avrunda hela tal och decimaltal
Räkna med hela tal och decimaltal
Ge exempel på negativa tal
Addera och subtrahera negativa tal
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Skriva tal i potensform
V.11
□ Tal på tallinjen uppg. 1-5
□ Tiosystemet uppg. 6-11
□ Tiondelar på tallinjen uppg. 12-18
□ Hundradelar på tallinjen uppg. 19-25
V.12
□ Decimaltal uppg. 26-39
□ Avrunda hela tal uppg. 40-43
□ Avrunda decimaltal uppg. 44-48
På torsdagen har vi ett litet test på det ni har räknat!
V.14
□ De fyra räknesätten uppg. 49-52
□ Träna på de fyra räknesätten uppg. 53-61
□ Prioreteringsregler uppg. 62-75
V.15
□ Tal som är mindre än noll uppg. 76-82
□ Negativa tal uppg. 83-87
□ Räkna med negativa tal uppg. 88-105
V.16
□ Multiplicera med 10, 100 och 1000 uppg. 106-115
□ Dividera med 10, 100 och 1000 uppg. 116-124
□ Kan svaret bli mindre när man multiplicerar? Uppg. 125-134
□ Kan svaret bli större när man dividerar? Uppg. 135-139
V.17
□ Tal i potensform uppg. 140-151
Sedan förbereder vi oss för prov på detta kapitel på torsdagen den 29 April.
Kapitel 2 Enheter
Efter
•
•
•
•
detta kapitel ska du kunna:
Vanliga prefix
Räkna med längd, vikt och volym.
Räkna med tid och hastighet.
Räkna med skala
V.18
□ Prefix för stora tal uppg. 1-14
□ Prefix för små tal uppg. 15-20
□ Längd uppg. 21-25
V.19
□ Vikt uppg. 26-31
□ Volym uppg. 32-36
□ Tid uppg. 37-42
På torsdagen har vi ett litet test på det ni har räknat!
V.20
□ Tidszoner uppg. 43-48
□ Hastighet. Uppg. 49-58
V.21
□ Skala uppg. 59-68
□ Kartor uppg. 69-74
V.22
Sedan förbereder vi oss för prov på detta kapitel på torsdagen den 3 juni.