Internationella stipendier Hur blir du medlem i Zonta?

advertisement
Har du någon gång funderat
över hur världen skulle se ut
om alla kvinnor kunde läsa och fick möjlighet att utbilda sig
om alla kvinnor fick tillgång till hälso- och sjukvård
om alla kvinnor hade chans att hävda sina grundläggande mänskliga rättigheter
Har du ibland tänkt
att vi kvinnor borde hjälpa varandra
att vi som har kunskap och möjlighet att påverka
borde använda detta för att förbättra villkoren för andra
Då tänker du precis
som en Zonta!
Vad är Zonta?
Zonta är en global organisation
för yrkesverksamma kvinnor i
olika åldrar och yrkeskategorier.
Zonta bildades 1919 i Buffalo,
New York, USA.
I dag finns det 1 200 Zontaklubbar över hela världen med
drygt 30 000 medlemmar.
Det finns en Zontaklubb nära dig!
I Sverige finns 66 Zontaklubbar, från
Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
Dessutom ingår Lettland i samma
Zontadistrikt som Sverige, med
ytterligare fem klubbar.
Att vara Zonta
Som medlem i en Zontaklubb blir du
del av ett unikt nätverk med yrkesaktiva och engagerade kvinnor.
I Zontaklubben får du nya vänner
och möjlighet att utveckla din egen
kunskap.
Du får inblick i olika yrkesområden.
Du får lyssna till intressanta
föreläsare och göra studiebesök.
Att vara Zonta
Men framför allt
Du bidrar till att stärka
kvinnans ställning i världen.
Vad gör man i en Zontaklubb?
Medlemmarna i Zontaklubbarna träffas regelbundet för att umgås och
utvecklas tillsammans och för att anordna olika aktiviteter och projekt.
Lokala projekt
Många Zontaklubbar driver lokala projekt på hemorten.
Här följer några exempel:
Lokala projekt
Stipendium för att stödja
kvinnliga gymnasister i årskurs
3 som gör projektarbete som
stärker andra kvinnor
– Östersunds Zontaklubb
2010/2011 fick Olivia Wikström
stipendiet för sitt projektarbete om
kroppsideal, mode och
mediabilder och hur unga kvinnor
kan påverkas av dessa ideal.
Lokala projekt
Utmärkelsen ”Årets kvinnliga profil”
– Vänersborgs Zontaklubb
2011 gick priset till "Idol"-Agnes
Carlsson för hennes sätt att vara en
förebild för unga kvinnor.
Kvinnokvällar för invandrarkvinnor
– Ludvika-Smedjebackens
Zontaklubb
Lokala projekt
Stipendium för att stärka en ung
kvinna i hennes yrkesval eller för
hennes engagemang i lokalsamhället – Norrköpings Zontaklubb
2009 års stipendiat blev Paulina
Bengtsson, Novahusets grundare.
Novahuset är en ideell förening som
erbjuder stöd och rådgivning till tjejer
och kvinnor som har blivit utsatta
för någon form av sexuellt övergrepp.
Lokala projekt
Många svenska Zontaklubbar
stödjer Kvinnojourernas arbete
på hemorten.
Lokalt och globalt
De lokala Zontaklubbarna bidrar också till det
gemensamma arbetet på internationell nivå.
Internationella projekt
Zonta samarbetar med FN och har
bl.a. kontaktpersoner knutna till FNkontoren i Genève, New York, Paris
och Wien. De internationella
programmen hjälper kvinnor i
utvecklingsländer och bidrar till att
förhindra våld mot kvinnor.
Internationella projekt
Safe Cities for Women project
in Guatemala City, Guatemala
and San Salvador, El Salvador.
Minskat våld mot kvinnor genom
ökad kunskap och kvinnors egen
delaktighet i stadsplaneringen i
våldsutsatta områden.
Internationella projekt
Reduction of Obsteric Fistula in
Liberia within the Context of
Maternal and Newborn.
Förebygga och behandla förlossningskomplikationer. Hjälper kvinnor
som skadats vid förlossningar att
integreras i samhället.
Internationella projekt
Prevention of Mother-to-Child
Transmission of HIV and GenderBased Violence in Rwanda
Medicinskt och psykologiskt stöd
samt ekonomisk hjälp till HIVdrabbade kvinnor och deras familjer.
Stödcentra för överlevande från
familje- och könsrelaterat våld.
Internationella projekt
Comprehensive Strategy to
End Burns Violence Against
Women in Cambodia, Nepal
and Uganda.
Fokus på ökat ansvar hos
juridiska myndigheter, polis och
sjukvård samt stöd till grupper
som arbetar för lagändringar
när det gäller könsbaserat våld.
Internationella projekt
Ensuring a Gender-Responsive
Humanitarian and Early
Recovery Response in Haiti.
Stöd till Haitis kvinnor och deras
familjer för att minska
könsrelaterat våld. Förbättra
kvinnornas ekonomiska situation.
Uppmuntra unga kvinnor till studier
Kvinnors utbildning och yrkesutveckling är ett viktigt verksamhetsområde för Zonta.
I den lokala Zontaklubben har du möjlighet att bidra med din egen kunskap och erfarenhet.
Internationella stipendier
Zonta har tre internationella stipendier som uppmuntrar unga kvinnors studier
Internationella stipendier
Amelia Earhart Fellowships
Delas ut till kvinnliga doktorander
inom områden relaterade till
flygteknik och rymdvetenskap
Internationella stipendier
Vem var Amelia Earhart?
Kvinnlig flygpionjär och den första
kvinnan som flög över Atlanten. Amelia
skrev reportage och böcker om flygning.
Hon uppmuntrade andra kvinnor att ta
chansen och förverkliga sina drömmar.
Född 1897 i Kansas, USA. Dödsdatum
är inte känt. Amelia försvann 2 juli 1937
över Stilla havet i samband med en
jordenruntflygning.
?
Internationella stipendier
Mod
”Mod är priset som livet fordrar för att ge fred.
Den själ som inte detta vet, känner ingen frigörelse
Från små saker;
Känner inte rädslans likbleka ensamhet
Inte heller bergens höjder, där bitter glädje hörs
Ljudet av vingar.
Hur kan livet ge oss ynnesten att leva, kompensera,
För dyster grå fulhet och ödesdigert hat
Om vi inte vågar
Själens rike? Varje gång vi gör ett val betalar vi
Med mod att se oemotståndlig dag
Och anse det rättvist.”
Amelia Earhart (fritt översatt)
Internationella stipendier
Jane M. Klausman Women in
Business Scholarships
Till kvinnor som studerar på
universitet eller högskola och
strävar efter ledande positioner
i näringslivet.
Internationella stipendier
Vem var Jane M. Klausman?
Hängiven Zontamedlem, framgångsrik yrkeskvinna och entreprenör från
Syracuse, New York, USA.
Jane M. Klausman insåg tidigt värdet
av kvinnors utbildning och nätverk.
Hon donerade ekonomiska medel för
Zontas stipendium som delats ut
årligen sedan 1998.
Internationella stipendier
Young Women in
Public Affairs Awards
Till unga kvinnor på gymnasiet
som aktivt deltar i offentlig eller
ideell verksamhet.
Hur blir du medlem i Zonta?
Hur blir du medlem i Zonta?
Medlemskap i en Zontaklubb sker
genom inval.
Är du intresserad?
Ta kontakt med en Zontaklubb i
din närhet eller prata med någon
som redan är medlem.
Du hittar kontaktuppgifter till alla
Zontaklubbar i Sverige på vår
hemsida: www.zonta21.org
Tillsammans kan vi göra skillnad
och förverkliga Zontas mål:
att förbättra kvinnans juridiska, politiska
och ekonomiska ställning
att förbättra kvinnors möjligheter till god
hälsa, utbildning och yrkesutveckling
att erbjuda kunskap, ekonomiskt stöd och
arbetsinsatser såväl globalt som lokalt
att verka för rättvisa och respekt för
grundläggande mänskliga rättigheter
att arbeta för samförstånd och fred
genom en världsomspännande
organisation av yrkesverksamma
personer i ledande ställning
att främja en hög etisk standard,
förverkliga serviceprojekt och erbjuda
stöd och gemenskap för medlemmar
som gör aktiva samhällsinsatser
Välkommen till Zontas gemenskap!
Download