Postkonferens Prostatacancer 11 september 2014

Postkonferens
Prostatacancer
11 september 2014
Översiktlig genomgång av de senaste
framstegen vid hormonell behandling av
avancerad prostatacancer
Ökad överlevnad och livskvalitet
Sekventiell behandling med nya läkemedel
Magnus Fovaeus 11/9 2014
Hormonkänslig metastaserande
prostatacancer
Behandlingar som utvärderats de senaste 70 åren:






Orkidektomi vs medicinsk kastration
Total androgen blockad vs monoterapi
Gonadsuppression vs perifer receptorblockad
GnRH-analog vs antagonist
Intermittent vs kontinuerlig terapi
Hormonbehandling +/- kemoterapi
 Trots att de flesta svarar på behandling progredierar de flesta
patienter till kastrationsresistent stadium där medianöverlevnad
är c:a 4 år.
Nya antiandrogena läkemedel
 Abirateron (fas III, post och pre-docetaxel)1,2
-potent och selektiv hämmare av CYP17-α-hydroxylas och C17, 20-lyas
 Enzalutamid (fas III, post och pre-docetaxel)3
– AR antagonist, hämmar translokation och blockerar DNA-bindning av receptor och
aktivering
 Orteronel (TAK-700)(fas III pre-docetaxel)5
– Selektiv, icke-steroid hämmare av 17, 20-lyas
 Galeteron (TOK-001) (fasI/II ARMOR2)6
– AR-antagonist/degrader ochCYP17 lyas hämmare
 SARDS (AZD3514)7
– selektiv AR nedbrytning/ hämning av liganddriven AR translokation och nedreglering av AR nivå
 ARN-509 (fasI/II)8 (fas III M0 CRPC)9
– AR antagonist, hämmar translokation och DNA bindning till receptorn
 ODM-201 (fasI/II ARADES)10
– AR antagonist
 Co-faktorantagonister11
– Målriktad coaktivator interaktion/ AR-antagonist
1Fizazi
8Rattkopf
2Ryan
9NCT01946204
K et al. Lancet Oncol 2012;13:983-92
C et al. N Engl J Med 2013; 138-48
3Scher H et al. Lancet 2010;375(9724) 1437-144
4Beer T et al. GU ASCO 2014; LBA1
5Dreicer R Clin Cancer Res 2014 GU ASCO J
6 Curushottamachar PJ Med Chem 2013;56(12) 4880-98
7Omlin AG J Clin Oncol 31 2013
10Fizazi
DE J Clin Oncol 2013;31(28):3525-30
K et al. ECC 2013 OP 2853
L et al. Trends in Pharmacol Sci 2005; 26(5) 225-28
11Chang
Nya antiandrogena läkemedel
 Abirateron (fas III, post och pre-docetaxel)1,2
-potent och selektiv hämmare av CYP17-α-hydroxylas och C17, 20-lyas
 Enzalutamid (fas III, post och pre-docetaxel)3
– AR antagonist, hämmar translokation och blockerar DNA-bindning av receptor och
aktivering
 Orteronel (TAK-700)(fas III pre-docetaxel)5
– Selektiv, icke-steroid hämmare av 17, 20-lyas
 Galeteron (TOK-001) (fasI/II ARMOR2)6
– AR-antagonist/degrader ochCYP17 lyas hämmare
 SARDS (AZD3514)7
– selektiv AR nedbrytning/ hämning av liganddriven AR translokation och nedreglering av AR nivå
 ARN-509 (fasI/II)8 (fas III M0 CRPC)9
– AR antagonist, hämmar translokation och DNA bindning till receptorn
 ODM-201 (fasI/II ARADES)10
– AR antagonist
 Co-faktorantagonister11
– Målriktad coaktivator interaktion/ AR-antagonist
1Fizazi
8Rattkopf
2Ryan
9NCT01946204
K et al. Lancet Oncol 2012;13:983-92
C et al. N Engl J Med 2013; 138-48
3Scher H et al. Lancet 2010;375(9724) 1437-144
4Beer T et al. GU ASCO 2014; LBA1
5Dreicer R Clin Cancer Res 2014 GU ASCO J
6 Curushottamachar PJ Med Chem 2013;56(12) 4880-98
7Omlin AG J Clin Oncol 31 2013
10Fizazi
DE J Clin Oncol 2013;31(28):3525-30
K et al. ECC 2013 OP 2853
L et al. Trends in Pharmacol Sci 2005; 26(5) 225-28
11Chang
Nya antiandrogena läkemedel
 Abirateron (fas III, post och pre-docetaxel)1,2
-potent och selektiv hämmare av CYP17-α-hydroxylas och C17, 20-lyas
 Enzalutamid (fas III, post och pre-docetaxel)3
– AR antagonist, hämmar translokation och blockerar DNA-bindning av receptor och
aktivering
 Orteronel (TAK-700)(fas III pre-docetaxel)5
– Selektiv, icke-steroid hämmare av 17, 20-lyas
 Galeteron (TOK-001) (fasI/II ARMOR2)6
– AR-antagonist/degrader ochCYP17 lyas hämmare
 SARDS (AZD3514)7
– selektiv AR nedbrytning/ hämning av liganddriven AR translokation och nedreglering av AR nivå
 ARN-509 (fasI/II)8 (fas III M0 CRPC)9
– AR antagonist, hämmar translokation och DNA bindning till receptorn
 ODM-201 (fasI/II ARADES)10
– AR antagonist
 Co-faktorantagonister11
– Målriktad coaktivator interaktion/ AR-antagonist
1Fizazi
8Rattkopf
2Ryan
9NCT01946204
K et al. Lancet Oncol 2012;13:983-92
C et al. N Engl J Med 2013; 138-48
3Scher H et al. Lancet 2010;375(9724) 1437-144
4Beer T et al. GU ASCO 2014; LBA1
5Dreicer R Clin Cancer Res 2014 GU ASCO J
6 Curushottamachar PJ Med Chem 2013;56(12) 4880-98
7Omlin AG J Clin Oncol 31 2013
10Fizazi
DE J Clin Oncol 2013;31(28):3525-30
K et al. ECC 2013 OP 2853
L et al. Trends in Pharmacol Sci 2005; 26(5) 225-28
11Chang
Nya antiandrogena läkemedel
 Abirateron (fas III, post och pre-docetaxel)1,2
-potent och selektiv hämmare av CYP17-α-hydroxylas och C17, 20-lyas
 Enzalutamid (fas III, post och pre-docetaxel)3
– AR antagonist, hämmar translokation och blockerar DNA-bindning av receptor och
aktivering
 Orteronel (TAK-700)(fas III pre-docetaxel)5
– Selektiv, icke-steroid hämmare av 17, 20-lyas
 Galeteron (TOK-001) (fasI/II ARMOR2)6
– AR-antagonist/degrader ochCYP17 lyas hämmare
 SARDS (AZD3514)7
– selektiv AR nedbrytning/ hämning av liganddriven AR translokation och nedreglering av AR nivå
 ARN-509 (fasI/II)8 (fas III M0 CRPC)9
– AR antagonist, hämmar translokation och DNA bindning till receptorn
 ODM-201 (fasI/II ARADES)10
– AR antagonist
 Co-faktorantagonister11
– Målriktad coaktivator interaktion/ AR-antagonist
1Fizazi
8Rattkopf
2Ryan
9NCT01946204
K et al. Lancet Oncol 2012;13:983-92
C et al. N Engl J Med 2013; 138-48
3Scher H et al. Lancet 2010;375(9724) 1437-144
4Beer T et al. GU ASCO 2014; LBA1
5Dreicer R Clin Cancer Res 2014 GU ASCO J
6 Curushottamachar PJ Med Chem 2013;56(12) 4880-98
7Omlin AG J Clin Oncol 31 2013
10Fizazi
DE J Clin Oncol 2013;31(28):3525-30
K et al. ECC 2013 OP 2853
L et al. Trends in Pharmacol Sci 2005; 26(5) 225-28
11Chang
Nya antiandrogena läkemedel
 Abirateron (fas III, post och pre-docetaxel)1,2
-potent och selektiv hämmare av CYP17-α-hydroxylas och C17, 20-lyas
 Enzalutamid (fas III, post och pre-docetaxel)3
– AR antagonist, hämmar translokation och blockerar DNA-bindning av receptor och
aktivering
 Orteronel (TAK-700)(fas III pre-docetaxel)5
– Selektiv, icke-steroid hämmare av 17, 20-lyas
 Galeteron (TOK-001) (fasI/II ARMOR2)6
– AR-antagonist/degrader ochCYP17 lyas hämmare
 SARDS (AZD3514)7
– selektiv AR nedbrytning/ hämning av liganddriven AR translokation och nedreglering av AR nivå
 ARN-509 (fasI/II)8 (fas III M0 CRPC)9
– AR antagonist, hämmar translokation och DNA bindning till receptorn
 ODM-201 (fasI/II ARADES)10
– AR antagonist
 Co-faktorantagonister11
– Målriktad coaktivator interaktion/ AR-antagonist
1Fizazi
8Rattkopf
2Ryan
9NCT01946204
K et al. Lancet Oncol 2012;13:983-92
C et al. N Engl J Med 2013; 138-48
3Scher H et al. Lancet 2010;375(9724) 1437-144
4Beer T et al. GU ASCO 2014; LBA1
5Dreicer R Clin Cancer Res 2014 GU ASCO J
6 Curushottamachar PJ Med Chem 2013;56(12) 4880-98
7Omlin AG J Clin Oncol 31 2013
10Fizazi
DE J Clin Oncol 2013;31(28):3525-30
K et al. ECC 2013 OP 2853
L et al. Trends in Pharmacol Sci 2005; 26(5) 225-28
11Chang
Sammanfattning av framsteg vid
behandling av kastrationsresistent
sjukdom
 Otvivelaktiga bevis för att AR fortfarande är involverad
 Vi måste förstå att prostatacancer är en heterogen sjukdom
 Icke-toxiska läkemedel före kemoterapi
 Vi måste hitta den optimala sekvensen eller kombinationer av
de nya läkemedlen och förstå korsresistensen.
 Nya behandlingsstrategier måste utvecklas och testas
tidigare i sjukdomsprocessen då kanske till och med bot är
möjlig