Normalfloran –stör ej!

advertisement
Normalfloran –stör ej!
Tinna (Christina) Åhrén
Strama Västra Götaland
[email protected]
www.vgregion.se/strama
Selektionstryck
Resistenta bakterier och restensgener
anrikas och sprids i närvaro
av antibiotika
antibiotika
bakterie som
utvecklat resistens
antibiotika
Oerhört mycket NY kunskap!
• ”Normalflora”  ”mikrobiom” (microbiome)
• ”Microbiome”
• 1000-tals artiklar, majoriteten sedan 2015
• tom nya tidskrifter
Hur kunde det explodera såhär?
• Ny metodik
• Metagenomics
• Sekvenseringsmetodik, datatekniskt hantera
”Big Data”
• Bakteriefria (germ-free) möss
• flera (inter) nationellt finansierade
storprojekt
• 242 försökspersoner;
• Hela humana genomet
• Hela bakteriegenomet,
15-18 ställen på kroppen
The Human Microbiome Project (HMP) National Institutes of Health (NIH), USA
Metagenomics– vi behöver inte odla längre!
Metodutvecklingen går supersnabbt!
• Vilka bakterier
• Substanser bakterierna producerar
• Gennivån
• Proteinnivå (proteomics)
• Substanser ”vi” producerar
• Interagerar?
van den Elsen LWJ, Clin Transl Immunology (2017) 6, e125
Skepticism kan vara motiverat!
Humana mikrobiomet
Bakterierna
• 100 trillioner
• > 1000 arter
• 30 % kan odlas fram
Taxonomi – E coli
Phyla: Proteobacteria
Class: gamma-Proteobacteria
Order: Enterobacteriales
Family: Enterobacteriaceae
Genus: Escherichia
Specie (Art) : Escherichia coli
Subtyper: >1000 st
The new tree of life
92 phyla
osv
LA Hug, Nature microbiology 2016,
Mest fokus har lagts på tarmfloran – ”vårt extra organ”
Tarmfloran (Gut flora)
Bakterierna:
• 500 (1000) arter i tarmen
• 99% = 30-40 st arter
• Obligat anaeroba bakterier
dominerar
• Två Phyla dominerar
• Bacteroidetes
• Firmicutis
• ”Enterotyper”  nja
• Stor mellanindividvariation
• Relativt stabilt hos var o en 
kan ändras snabbt
Den ”normala” humana florans
sammansättning styrs av – allt (?)
Ålder
Ålder
Genetik/Arv
Födointag
Geografi
Säsong
Miljö (luftföroreningar)
Hygien
Hälsotillstånd
Immunstatus
C. T. Peterson, 2014, Clin exp Immunol 179: 363–377
You name it!
Tarmfloran etableras under våra första levnadsår!
Hygien
Hypotesen
”Rätt”
No no
Sabrina Tamburini, Nature Medicine 2016: 22, :713–722
Agnes Wold
Verkmästaren sitter i magen!
Mikrobiom
Gerard Clarke, Molecular Endocrinology 28: 1221–1238, 2014
Lokala funktioner i tarmen
• Födoämnesmetabolismen (enzym)
• bryter ned resistent stärkelse
 Small chain fatty acids (SCFA)
= smörsyra/propionsyra
• producerar Vitaminer B o K
• absorberar mineraler: Mg/Ca/Fe
• Metaboliserar gallan
• Håller borta oönskade mikrober/patogener
• Bistår immunsystemet tex tolerans mot födoämnen
• Bistår lokala nervsystemet (serotonin): peristaltik
• Härbärgerar resistenta bakterier/resistensgener
Distala funktioner
• Immunsystemet
• utveckling och forts. funktion
• Endokrint organ: metaboliter (SCFA) ~ hormoner
• Leverns fettmetabolism
• Enteriska nervsystemet
• ”gut-brain-axis
• HPA-axis”
• stress, psyke
Gerard Clarke, Molecular Endocrinology
28: 1221–1238, 2014
Många (?) av våra vanliga sjukdomar har
kopplingar till mikrobiomet (dysbios)
IBS
www. nature.com
Banbrytande försök (på SU)
Mikrobiotan (hos möss) styr
• fettmetabolismen (fetma)
• typ II diabetsinsjuknande
Fredrik Bäckhed,
Sahlgrenska Akademien
Mikrobiell dysbios
• artrikedom minskar
• sammansättning av arter förändras
Bacteriodetes
Firmicutis
C. T. Peterson, 2014, Clin Exp Immunol 179: 363–377
”läckande tarm” och kronisk låggradig inflammation 
effekter lokalt och på distala organ
Hur kan vi påverka floran
Shen S, Clin transl Immunology, 2016, 15;5(4):e72
Bakteriekultur
• Syrade grönsaker
(kimchi)
• Youghurt
Resistent stärkelse
• Potatismjöl
• Böner
• Baljväxter
• Frukt
• Grönsaker
• Gröna bananer
• Korn
• Havregryn
Polyfenoler
• Blåbär
• Kryddor
• kakao
Individanpassad mat (?)
Positiva effekter av probiotika
Positiva mot IBS
Vad blir slutsatsen i nuläget –
inget nytt under solen?
Hippokrates: ” alla sjukdomar börjar i magen”
• Ät en varierad, gärna frukt och grönsaksrik (resistent stärkelse)
kost ”prebiotika”
• livsmedel med bakteriekulturer (yoghurt/kimchi) ”probiotika”
• Undvik
• processad mat med tillsatser (emulgeringsmedel, konserveringsmedel etc)
• raffinerat socker
• stress, överdriven hygien (antibakteriella substanser), sömnbrist
• Använd inte antibiotika i onödan
• Läs mer:
• Youtube, Wikipedia, Populärlitteratur (kost), Vetenskaplig litteratur
Download