Kräldjur och fåglar
Kräldjur
Kräldjur
 Kallas också reptiler.
 Sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor tillhör kräldjuren.
 Alla kräldjur har hårda fjäll som är vattentäta och skyddar mot
uttorkning. Alla kräldjur byter skinn, en del byter lite i taget och
andra byter hela skinnet på en gång.
 De har lungor och är växelvarma.
 De har en inre befruktning men lägger ägg i marken. En del
kräldjur föder levande ungar.
 När honan har lagt äggen på ett bra och varmt ställe, bryr hon sig
inte om dem mera och ungarna får klara sig själva när de kläcks.
Sköldpaddor
 Sköldpaddor skiljer sig från övriga kräldjur då de har ett
yttre skal som de kan krypa in i vid fara.
 Alla sköldpaddor lägger ägg på land, även de som lever i
vatten.
 Vattenlevande sköldpaddor är rovdjur som äter fisk och
små kräftdjur.
 Landsköldpaddor äter växter, maskar och insektslarver.
Ormar och ödlor
 De är rovdjur och äter allt de kommer över.
 Deras ryggrad är mycket flexibel och rörlig.
 Ormar och ödlor har en tunga som de samlar in dofter
med. Den hjälper dem att hitta sina byten.
 En del ormar har ett särskilt värmesinne som de
använder för att upptäcka bytesdjur i mörkret med.
 Många ormar använder dödligt gift i sin jakt. Giftet
fungerar även som ett försvar mot djur som angriper
dem.
 Många ödlor är specialiserade. Exempelvis kameleonten
som skiftar färg efter omgivningen.
Sveriges ormar och ödlor

Av världens 6000 arter av kräldjur är det bara tre arter ormar
och tre arter ödlor som överlever i Nordens kalla klimat.

Alla ormar är fridlysta i Sverige.

De är mycket skygga och svåra att upptäcka.

De övervintrar långt ner i marken för att inte bli för kalla. De
klarar bara några timmar i minusgrader innan de dör.

Huggormen har en oval pupill och kantigt huvud. Honorna är
ofta rödbruna medan hanarna är mer gråsvarta. Båda har ett
sicksackband på ryggen.

Snoken har rundad pupill och rundat huvud. Färgen varierar
men den har nästan alltid vita, gula eller orange fläckar i
nacken.
Krokodiler
 Krokodiler finns på många ställen på jorden men bara i
varma klimat.
 De största arterna är listkrokodilen i Australien och
nilkrokodilen i Afrika. De kan bli 8 meter långa.
 Alligatorer finns i Amerika och Kajmaner i Kina.
 Gavialen är en utrotningshotad art i Indien.
Kan du?
1. Hur är kräldjuren anpassade till ett liv på land?
2. Hur överlever kräldjuren vintern i norden?
3. Nämn två sinnen som är väl utvecklade hos kräldjuren?
4. Hur kan man se skillnad på en huggorm och en snok?
5. Vad är gemensamt för alla kräldjur?
Fåglar
Fåglar

Fåglarna är världens snabbaste djur.

De flesta fåglar kan flyga, men inte pingviner och strutsar.

Fåglar är jämnvarma (40 grader). De har fjädrar som håller kvar värmen.

När det blir riktigt kallt burrar de upp sina fjärdrar.

De lägger ägg.

Det egna området kallas revir.

Många fågelhanar sjunger för att locka honor och skrämma bort andra hanar

Fåglarna försvarar sitt revir med sång. Om det inte räcker kan det bli
slagsmål.
Flygande dinosaurier
 Under dinosauriernas tid fanns det ödlor som kunde
flyga.
 För 150 miljoner år sedan förändrades de och födde små
rovdinosaurier med fjädrar. De vara de första fåglarna.
Kropp anpassad för att flyga
 Fåglar skiljer sig från alla andra djur eftersom de är de
enda med fjärdrar. Fjädrarna hjälper dem att hålla
värmen och då behöver de inte så mycket fett som
väger mycket mer.
 De har ett ihåligt och lätt skelett och näbb.
 Vid bröstbenet har de extra kraftiga flygmuskler som ger
flygkraft.
 I det ihåliga skelettet finns särskilda luftsäckar som ökar
lungornas förmåga att ta upp syre och hjälper dem att
flyga på höga höjder.
Lövsångare och bofink
 I Sverige finns det ca 250 fågelarter.
 Lövsångaren och Bofinken är de vanligaste.
Bra hörsel och en mängd läten
 I början av våren tar en hane ett område som sitt – ett
revir.
 Detta område försvarar han från andra hanar.
 Genom sång markerar han områdets gränser och
försöker samtidigt locka en hona att föda upp ungar i
med honom.
 Hanarna har en färggrann fjäderdräkt för att locka till sig
honor.
Skarpögda och snabba
 Fåglar har extremt god syn.
 Rovfåglarna har ett speciellt kikarsikte inbyggt i ögonen
som förstorar upp bildens centrum.
 Havsörnen är den största av våra rovfåglar och den
fångar också stora fiskar.
 Pilgrimsfalken är världens snabbaste djur med en
hastighet på upp till 300 km/h.
Ugglor –
nattens jägare
 Ugglor har framåtriktade ögon som ger bra djupseende.
 De kan vrida huvudet hela vägen bak vilket gör att de
ser bra bakåt också.
 De ser mycket bra i mörker men litar ännu mer på sin
skarpa hörsel.
 De har särskilda fjärdrar i en krans kring ögonen som
fungerar som trattar. De samlar in ljud och leder dem
bak till öronen.
 De har speciella fjärdrar som inte ger ljud ifrån sig för
att de ska kunna höra allt som händer i omgivningen
bättre.
Kloaköppningen och parning
 Kloaköppningen är en kroppsöppning som finns hos bland
annat fåglar. Den fungerar som analöppning men det är
även genom den som befruktning och äggläggning sker.
 Kloaköppningen är gemensam
för tarm, urinrör och könsorgan.
 Hos en del arter har hanen en penis som döljs i kloaken när
de inte parar sig.
 Hos andra arter han hanen ingen penis. Då samlar istället
sädesvätskan i kloaken som han sedan tömmer i honans
kloak vid parning.
 Honan kan sedan spara spermierna en längre eller kortare
tid, beroende på art. När ett ägg lämnar äggledaren kan
spermierna befrukta det.
Kan du?
1. Från vilken djurgrupp har fåglarna utvecklats?
2. Vad skiljer fåglarna från alla andra djur?
3. Hur är fåglar anpassade till att kunna flyga?
4. Vilka sinnen är speciellt utvecklade hos fåglarna?