Arvet, gener och bioteknik • Gener är recept på proteiner

advertisement
Arvet, gener och bioteknik
 Gener är recept på proteiner
 DNA är en jättemolekyl
 ”Skräp-DNA” är överskott utan att vara recept
 Hur protein bildas i celler
 Stamceller och specialiserade celler
 Generna för arvet vidare
 DNA samlas i våra 46 kromosomer
 Det 23e paret kallas könskromosomerna
 Könscellerna bildas genom reduktionsdelning (meios)
 Vanlig celldelning (mitos)
 Tvåäggstvillingar/enäggstvillingar
 Dominanta och vikande(recessiva)
 Korsningsschema
 Genetiska fingeravtryck kan binda personer till brott
Du ska kunna använda ord som:
Kromosom, kromosompar, vanlig celldelning, reduktionsdelning,
dominant gen, vikande gen, korsningsschema
Sjukdomsgener och genteknik
 Mutationer förändrar arvsmassan
 Ärftliga sjukdomar – mutationer i könsceller
 Könsbundet arv
 Kromosomförändringar
 Genteknik och genterapi
Du ska kunna använda ord som:
Mutation, dominant/vikande anlag, könsbundet arv, hybrid-dnateknik, genterapi
Från avel till genslöjd
 Avel och förädling
 Mikroorganismer gör tjänster åt oss
 Nya möjligheter med genteknik gör att man kan flytta
egenskaper mellan växter/djur
Du ska kunna använda ord som:
Avel, förädling, bioteknik, genteknik, GMO
Gener med nya uppdrag och bot mot världssvält?





Potatis som inte skadas av frost
Vegetarisk lax
Bakterier som tillverkar plast
Påverkas maten?
Skräddarsydda grödor
Du ska kunna använda ord som:
Antifrysgen, skräddarsydda grödor, varierad odlingsföljd, gyllene
ris, försiktighetsprincip
Download