50,6 76,3 51,7 52,7 25,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0-2 3

Antikroppar i Sverige mot H1N1 2007, 2009 och 2010 Rigmor Thorstensson
Frågeställningar
• Hur stor andel av befolkning hade antikroppar mot H1N1v före vaccinationsstart hösten 2009 som en indikation på genomgången – H1N1v‐infektion – annan H1 influensa • Hur stor andel av befolkning hade antikroppar mot H1N1v efter vaccination och influensasäsong våren 2010
Provinsamling
År
Prov
2007
2040
okt 2009
2218
maj 2010
2651
Skellefteå
Östersund
Sundsvall
Falun
Stockholm
Skövde
Kalmar
Malmö
Metod
• Hemagglutinationsinhibitionassay (HI)
– Virus: A/California/7/2009 NYMC X‐179
– Serum/plasma i spädning 1/10‐1/1280
– Röda blodkroppar från kyckling
”Röd knapp” =
inhibition
HI-titer ≥ 40 har historiskt definierats som den gräns
för vilken risken att infekteras av influensa reduceras med 50%
Bland de yngre än 35 år hade fler än förväntat antikroppar mot H1N1v före vaccination 2009
% individer med HI-titer >40
25
Andel individer med HI-antikroppar ≥40 före vaccination 2009
20
15
10
8,6
5,3
5
5,2
5,1
2,4
0
0-2
3-14
15-34
Ålder
35-64
≥65
Endast bland barn yngre än 2 år sågs en viss ökning av HI‐antikroppar 2009 jämfört med 2007
Andel individer med HI-antikroppar ≥40 före vaccination 2009 jämfört med 2007
20
p<0,001
% individer med HI-titer >40
16,06
15
10
2007
2009
8,59
p=0,070
5,31
5
5,19
4,82 5,11
3,27
1,93
0
2,44
0
0-2
3-14
15-34
Ålder
35-64
≥65
Mer än 50% av alla yngre än 65år hade höga antikroppsnivåer våren 2010
Andel individer med HI-antikroppar ≥40 maj 2010 efter vaccination och influensa
100
% individer med HI-titer >40
90
76,3
80
70
60
50
52,7
51,7
50,6
2007
2009
2010
40
25,7
30
20
16,06
8,59
10
0
5,31
3,27
5,19
1,93 2,44
0
0-2
3-14
15-34
Ålder
35-64
4,82 5,11
≥65
Andel individer med HI‐antikroppar ≥40 maj 2010 efter vaccination och influensa
100
% individer med HI-antikroppar
90
76,3
80
67,5*
70
60
50
48,4
52,4*
52,8
48,0*
*
41,2 *
40
29,8
30
30,9
24,0
17,0
20
10
0
0-1
2-4
5-14
15-24
25-35
36-49
Ålder
* Alla prov ej färdiganalyserade
50-64
65-69
70-74
75-79
80+
Mer än 50% i alla åldersgrupper hade antikroppar mot H1N1v våren 2010
100,0
% individer med HI-antikroppar
90,0
80,0
*
*
70,0
*
60,0
*
50,0
≥40
≥10
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0-1
2-4
5-14 15-24 25-35 36-49 50-64 65-69 70-74 75-79
* Alla prov ej färdiganalyserade
Ålder
80+
Frågeställning
• Vilka antikroppsnivåer erhålls efter vaccination av vuxna friska individer med 1 resp. 2 doser av Pandemrix
Vaccination med Pandemrix
114 friska frivilliga personer i 2 grupper
• 1 dos • 2 doser med 1 månads mellanrum
N=70
N=44
• Kvinnor och män mellan 23 och 65 år
• Provtagning vid tidpunkt 0, 1, 3 och 6‐12 mån
• Möjlighet till fortsatt uppföljning
6 månader efter 1 dos Pandemrix hade 70% höga antikroppsnivåer
HI-antikroppar ≥40 efter vaccination med Pandemrix
100,0
95,5
91,4
88,6
% individer med HI-antikroppar >40
90,0
80,0
80,0
69,8
70,0
60,0
1 dos
2 doser
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
4,5
4,3
nd
nd
0,0
0
1
3
Månader efter vaccination
6
Alla vaccinerade (n=70) med 1 dos Pandemrix hade vid någon tidpunkt antikroppar mot H1N1v
1280
640
320
80
40
20
10
in
at
io
n
va
cc
in
at
io
n
po
st
va
cc
ån
m
6
m
3
1
m
ån
ån
po
st
po
st
va
cc
as
el
in
e
in
at
io
n
5
B
HI-titer
160
Sammanfattning
• Det pågick ingen större “oupptäckt” epidemi av den nya influensan H1N1v före vaccinationsstart 2009
• Cirka 80% av barn/ungdomar (5‐14 år) har höga
nivåer av antikroppar mot H1N1v 2010
• Endast 25‐30% av personer äldre än 65 år har höga
nivåer av antikroppar mot H1N1v 2010 • Mer än 50% av befolkningen har antikroppar mot H1N1v 2010
• 6 månader efter vaccination med 1 dos Pandemrix
hade 70% höga antikroppsnivåer mot H1N1v
TACK
Laboratorierna
Falun
Kalmar
Malmö
Skellefteå
Skövde
Stockholm
Sundsvall
Östersund
Venhälsan, Södersjukhuset
Inf. Klin., Karolinska Huddinge
SMI
Andreas Bråve
Mona Hedenskog
Katarina Krook
Margaretha Ljungman
Irene Silhammar