Formler m.m. till ämnesprovet i matematik, årskurs 9

Formler m.m. till ämnesprovet i matematik, årskurs 9
PREFIX
Beteckning
Namn
Tiopotens
GEOMETRI
T
tera
G
giga
M
mega
k
kilo
h
hekto
d
deci
c
centi
m
milli
µ
mikro
1012
109
106
103
102
10 –1
10 –2
10 –3
10 –6
Parallellogram
n
nano
10−9
h
area = b ⋅ h
b
Romb
d1 ⋅ d 2
2
d1 och d2 är diagonaler
d1
area =
d2
b
Parallelltrapets
area =
(
h a+b
)
h
2
a
z
b⋅h
2
vinkelsumma =
area =
Triangel
x
x + y + z = 180°
Pythagoras sats
2
2
a +b = c
2
h
y
b
c
a
b
Cirkel
area = π ⋅ r 2
omkrets = π ⋅ d = 2 ⋅ π ⋅ r
d
r
v
⋅2⋅π ⋅ r
360
v
b⋅ r
⋅ π ⋅ r2 =
area =
360
2
bågen b =
Cirkelsektor
Var god vänd!
© Skolverket
maj 2016
Rätblock
h
volym = B ⋅ h
B
Prisma
volym = B ⋅ h
h
B
Rak cirkulär cylinder
h
volym = B ⋅ h
Cylinder
B
mantelarea = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ h
volym =
Pyramid
B⋅h
3
r
h
B
Rak cirkulär kon
B⋅h
volym =
3
mantelarea = π ⋅ r ⋅ s
Kon
4 ⋅ π ⋅ r3
3
area = 4 ⋅ π ⋅ r 2
r
Skala
areaskala = (längdskala)2
volymskala = (längdskala)3
Räta linjen
y = kx + m
om y = kx är y proportionell mot x
POTENSER
För alla tal x och y och positiva tal a gäller
x
y
a ⋅a = a
a– x =
© Skolverket
maj 2016
1
ax
x+ y
ax
= a x– y
y
a
a0 = 1
(a )
x
y
= a xy
s
rr
B
volym =
Klot
SAMBAND
h